Beleidsmedewerker team reizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 6-12 maanden. Detachering behoort tot de mogelijkheden.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 6 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer VWS21-150(COVID)
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland maakt op dit moment een grote crisis door. Bij de programmadirectie covid-19 maken we het beleid om door deze crisis te komen. Een van de opdrachten van de programmadirectie is om de verspreiding van het virus door reizigers te beperken. Hoe zorgen we dat reizen veilig zijn? Hoe voorkomen we dat terugkerende reizigers het virus in Nederland verspreiden? Welke maatregelen nemen we als er een nieuwe variant de kop opsteekt? En hoe zorgen we dat de regels begrijpelijk en uitvoerbaar blijven? Wij zoeken twee beleidsmedewerkers om te helpen met het beantwoorden van die vragen.

We zoeken breed inzetbare beleidsmedewerkers voor de programmadirectie COVID-19. Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met maatschappelijk gevoelige onderwerpen, kunt omgaan met complexe situaties en belangentegenstellingen. Je adviseert de minister over het reisbeleid in een complex politiek, bestuurlijk en maatschappelijk speelveld.

Het werk binnen onze directie vraagt om mensen die in staat zijn conceptueel te denken en tegelijkertijd praktisch te handelen. Je moet in staat zijn om de materie snel zodanig eigen te maken dat je het kunt vertalen in handelingsopties in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je betrekt daarbij actief de verschillende stakeholders, zowel binnen als buiten het ministerie en overziet het krachtenveld en de belangen die daar spelen. Je haalt kennis en signalen op en weet resultaat te bereiken door gerichte actie te nemen en goede argumenten met gezag aan te dragen. Je hebt daarbij oog voor politieke gevoeligheden en risico’s, maar ook voor uitvoeringsvraagstukken die belangrijk zijn voor het veld. Het is daarbij een pré als je kennis hebt van de organisatie van de zorg in Nederland, zodat je weet welke gevolgen de keuzes die gemaakt worden hebben.

Dit ben jij
Omdat je werkt in een dynamische omgeving is het belangrijk dat je proactief en stressbestendig bent. Je plant en organiseert je eigen werk en de daarvoor benodigde besluitvormingsprocessen. Tegelijkertijd ben je ook een teamspeler. Samen met je collega’s binnen VWS en daarbuiten speel je in op de dagelijkse dynamiek van het werk en kijkt waar je je collega’s kunt ondersteunen. In de hectiek neem je ook tijd voor reflectie. Je signaleert kansen voor verbetering en verandering en blijft ook je eigen werkwijze evalueren.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau en een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
 • Je hebt een tot twee jaar (junior) of drie jaar (medior) ervaring met beleidsontwikkeling.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, bent omgevingsbewust en rolvast.
 • Je hebt een sterk omgevingsbewustzijn.
 • Je vindt een goede sfeer belangrijk, zeker bij hoge werkdruk.
 • Je bent flexibel en creatief in situaties met grote complexiteit en/of belangentegenstellingen.
 • Je legt en onderhoudt makkelijk contacten.
 • Je kunt je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent enthousiast en kunt goed samenwerken.
 • Je plant en organiseert je eigen werk en neemt initiatief.
 • Je bent resultaatgericht, houdt overzicht en kunt prioriteren bij hoge werkdruk. Stressbestendigheid is belangrijk.
 • Je hebt academisch werk- en denkniveau en een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
 • Je hebt kennis en ervaring met parlementaire processen.
 • Je bent in staat om overzicht te houden in een dynamische omgeving, je kunt snel schakelen, en vindt het geen probleem om meerdere ballen tegelijk in de lucht te houden.

Voor de functie van junior ben je bekend met de (Rijks-)overheid en enige ervaring met beleidsontwikkeling. Voor de functie van medior heb je minimaal drie jaar ervaring met het ontwikkelen van beleid, bij voorkeur binnen de Rijksoverheid en in een speelveld met hoge interdepartementale, politieke en bestuurlijke complexiteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 6-12 maanden. Detachering behoort tot de mogelijkheden.
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Benjamin Rietveld, project/programmamanager.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Inschaling geschiedt op basis van kennis en kunde.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie COVID-19 is het organisatieonderdeel binnen VWS gericht op de maatschappelijke opgave om het COVID-19 virus maximaal onder controle te houden. Hiertoe monitoren we de virusverspreiding, zorgen we dat de zorg niet wordt overbelast en beschermen we kwetsbare mensen in de samenleving. We houden zicht op de aanwezigheid van het virus in Nederland en adviseren over maatregelen. Effectieve monitoring, testen en goed bron- en contactonderzoek zijn daarvoor essentieel, maar bijvoorbeeld ook het stimuleren van (innovatieve) behandelmethoden. Door vol in te zetten op de ontwikkeling van een veilig, effectief en toegankelijk vaccin voorkomen we nieuwe besmettingen.
Alle taken die hiermee samenhangen zijn primair ondergebracht bij de COVID-directie, waarbij oog is voor de samenhang met de gehele VWS-organisatie. Er wordt nauw samengewerkt met andere beleidsdirecties, zoals de directies Publieke Gezondheid, Curatieve Zorg, Langdurige Zorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie.

Het is een dynamische directie, waar de werkdruk hoog is en de belangen groot. Onmisbaar hierbij is dat we als medewerkers en MT-leden elkaar bijstaan en betrokken zijn bij elkaars werk. Humor en aandacht voor elkaars welbevinden verliezen we niet uit het oog.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Benjamin Rietveld, Project/programmanager

06-52820935

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker team maatregelen en projecten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerkers vaccinatie COVID-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuners directies COVID19 en Publieke Gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd