Beleidsmedewerker strategie en verbinding

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 24 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BD20/DGM/200035
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je behoort tot het team Strategie en Verbinding van de afdeling Juridische en Algemene Zaken van de directie Migratiebeleid. Als klein team dragen wij bij aan het ontwikkelen van evidence informed en strategisch migratiebeleid. Als kennis- en onderzoekscoördinatoren ondersteunen we (beleids)adviseurs en leidinggevenden binnen het directoraat-generaal Migratie (DGM).

Ons team ziet het als zijn missie om door kennisuitwisseling collega’s van het DGM te inspireren. Ook bieden we inzichten waarmee weloverwogen en strategische (beleids)keuzes kunnen worden gemaakt. We voeden en ondersteunen het beleidsproces, onder meer door het begeleiden en programmeren van onderzoeken. Dat doen we ook door het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten en het ontsluiten van wetenschappelijke inzichten.

We onderhouden een relevant netwerk van academici, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en andere overheden. Ook signaleren we (inter)nationale trends en ontwikkelingen op het brede migratieterrein die impact op ons werk (kunnen) hebben. Verder nemen we actief deel aan relevante (inter)departementale en strategische trajecten.

Binnen ons team heb jij een veelzijdige en dynamische functie. Je staat de medewerkers van het DGM met raad en daad bij in onderzoekstrajecten. Je werkt mee aan het aanvragen van onderzoeken en je brengt relevante wetenschappelijke publicaties onder de aandacht van je collega’s. Een deel van je tijd besteed je aan het onderhouden van relaties en het aanboren van nieuwe contacten. Je organiseert ook kleinere en grotere bijeenkomsten voor kennisuitwisseling en/of reflectie. En natuurlijk is er ruimte om in je functie eigen accenten aan te brengen. Met je flexibele instelling, daadkracht en humor pas je goed bij ons.

Functie-eisen

 • Je bent (bijna) gepromoveerd op een migratie-gerelateerd vraagstuk en/of je hebt al meerdere jaren werkervaring binnen het migratiedomein.
 • Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van onderzoek.
 • Je bent op de hoogte van gezaghebbend migratieonderzoek binnen en buiten Nederland.
 • Je bent sterk in het signaleren en analyseren van (inter)nationale trends en ontwikkelingen die impact kunnen hebben op het werkterrein van het directoraat-generaal Migratie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met scenariovorming.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen en je kunt heldere conclusies uit grote hoeveelheden informatie trekken.
 • Je geeft to the point mondelinge en schriftelijke adviezen en je kunt op alle niveaus communiceren.
 • Je bent in woord en geschrift zeer vaardig in het Nederlands en gevorderd in het Engels.
 • Je hebt goede netwerkvaardigheden en je beschikt al over een netwerk in de academische wereld, kennisinstituten en/of maatschappelijke organisaties.
 • Je kunt goed samenwerken en je bent sterk in coördineren en organiseren.
 • Je bent een realistische dwarsdenker en je durft initiatief te nemen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Voor de duur van 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 2 maart 2020.Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Migratiebeleid (DMB) is verantwoordelijk voor het vormgeven van het (inter)nationaal beleid voor een gereglementeerde en beheerste toelating, verblijf en terugkeer van vreemdelingen. Dit beleid voorziet in de maatschappelijke behoefte en geeft invulling aan de internationale verplichtingen. Ook stelt zij, in overeenstemming met deze behoeften en verplichtingen, de voorwaarden en kaders voor effectieve grensbewaking en toezicht op vreemdelingen vast.

Essentieel in het migratiebeleid is dat er sprake is van een geïntegreerde en goed functionerende migratieketen. Al het te ontwikkelen beleid wordt dan ook afgestemd met de uitvoerende partners in deze keten en laat ook ruimte voor de uitvoering. DMB zorgt er bovendien voor dat het beleid door de desbetreffende uitvoerende organisaties effectief en met waarborgen omkleed kan worden uitgevoerd.

De partners in de uitvoering zijn onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de nationale politie en de Koninklijke Marechaussee. Onze directie bestaat uit drie afdelingen: de afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer (AO&T), de afdeling Toezicht, Regulier en Nationaliteit (TR&N) en de afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ).

Afdeling Juridische en Algemene Zaken
De afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) van de directie Migratiebeleid (DMB) houdt zich bezig met juridische advisering en kennisdeling binnen het directoraat-generaal Migratie (DGM). Wij bieden bovendien DMB secretariële en beleidsondersteuning.

Ons hoofd is de juridisch adviseur van de directeur-generaal Migratie. De juristen zijn vraagbaak voor heel DGM en geven gevraagd en ongevraagd juridisch advies. Verder verrichten ze diverse juridische werkzaamheden, waaronder het opstellen van lagere regelgeving en besluiten, het behandelen van Wob-verzoeken en klachten.

Onze afdeling bestaat uit drie teams: het team Juridische Zaken (TJZ), het team Ondersteuning (TO) en het team Strategie en Verbinding (TS&V). TJZ bestaat uit juridische experts op het gebied van migratierecht. TO bestaat uit beleidsondersteunende en secretariële medewerkers. De beleidsondersteuners zorgen ervoor dat alle parlementaire aangelegenheden soepel verlopen. De secretariële medewerkers ondersteunen alle afdelingen binnen de directie Migratiebeleid.

Team Strategie en Verbinding
TS&V maakt onze afdeling compleet en richt zich voornamelijk op het delen van kennis. Zij zorgen voor een wisselwerking tussen beleid en onderzoek. Met die kennis kunnen DGM-medewerkers strategisch en toekomstbestendig beleid maken. Het team onderhoudt daartoe (wetenschappelijke) contacten binnen en buiten het departement en organiseert bijeenkomsten waarin deelnemers met elkaar van gedachten kunnen wisselen. De teamleider TS&V is ook ons plaatsvervangend afdelingshoofd.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Migratie
Het directoraat-generaal Migratie (DGM) staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid dat, met respect voor de migrant, bijdraagt aan de Nederlandse samenleving.

DGM zorgt voor:

 • de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving en de Rijkswet op het Nederlanderschap;
 • een gereglementeerde en beheerste toelating van vreemdelingen tot Nederland, verblijf in en vertrek uit Nederland en terugkeer van vreemdelingen;
 • de regie op de keten van toegang, toelating, toezicht en terugkeer van vreemdelingen;
 • de advisering van de regering over het vreemdelingenrecht en het migratiebeleid en over het naturalisatie- en nationaliteitsrecht.

DGM bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 • de directie Regie Migratieketen;
 • de directie Migratiebeleid;
 • het Bureau Internationaal Migratiebeleid.
 • het secretariaat van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw mr. I.M.C. van der Zaal-van Bommel

06-46949614

Mevrouw mr. E. Simon

06-25657148

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw W.J. van den Burg-Douwes

06-52809428

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker migratiebeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch adviseur subsidies

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Persvoorlichter/communicatieadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd