Beleidsmedewerker sterk bestuur, team Kennis & Strategie

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGOBDR/BFR/B&A/23/09
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij draagt bij aan een betrouwbare overheid die doet wat ze belooft. Daarvoor zijn sterke gemeenten, provincies en waterschappen nodig. Beleid dat goed uitvoerbaar is en overheden die met elkaar samenwerken zijn daarin heel belangrijk.
De afdeling Bestuur en Advisering (BenA) zoekt een betrokken en enthousiaste collega die zich gaat inzetten voor een sterk openbaar bestuur. Wij willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven door met departementen en medeoverheden te investeren in de onderlinge samenwerking om samen te komen tot beleid dat uitvoerbaar is en bijdraagt aan wat mensen nodig hebben.

Zoek jij de uitdaging om samen met collega’s van verschillende overheden en andere partijen hierin het verschil te gaan maken? Wil jij bruggen bouwen tussen Rijk en medeoverheden? Dan is deze vacature voor jou interessant!

Samenwerken aan uitvoerbaar beleid
Het openbaar bestuur werkt aan allerlei vraagstukken. Die gaan over opgaven vanuit de jeugdzorg tot aan de ondersteuning van ouderen en de integratie van vluchtelingen. Tel daar de klimaattransitie en stikstofproblematiek bij op en dan zie je de enorme complexiteit aan opgaven die enerzijds om slagkracht van de overheid vraagt en anderzijds de zorgvuldigheid die hoort bij een democratische rechtsstaat.

Een sterk bestuur begint aan de voorkant. En dus ga jij meedenken over het bereiken van die opgaven, wie daarbij betrokken worden en de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Jij houdt je dus vooral actief en zelfstandig bezig met het:

 • investeren in de onderlinge samenwerking tussen het Rijk en medeoverheden
 • maken van afspraken over een goede taakverdeling tussen alle verschillende bestuurslagen
 • zorgen voor balans tussen ambities, taken, middelen en de uitvoering daarvan

Kortom: jij ziet wat het beleidsdepartement wil bereiken en wat dat betekent voor de uitvoerbaarheid door medeoverheden en wat dat vraagt van de bestuurlijke en financiële verhoudingen. Het netwerk dat je opbouwt bij departementen en medeoverheden helpt je daarbij.

Je bent een fijne gesprekspartner en weet precies wat er in je omgeving speelt. Je hebt interesse in de inrichting en werking van het openbaar bestuur. Je bent maatschappelijk sensitief en een tikkeltje eigenwijs. Dus als jij een goed idee hebt voer je dat ook graag uit. Door jouw samenwerkingsgerichte stijl en communicatieve vaardigheden behaal je resultaten. Met bureaucratie kan jij prima dealen en van weerstand wordt je niet zenuwachtig. Werken aan veel verschillende taken geeft je energie en tegelijkertijd weet je precies welke opdracht voorrang heeft en welke nog kan wachten. Verder heb jij:

 • wo-werk- en -denkniveau
 • relevante werkervaring
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Werken aan de basis van onze samenleving vraagt om collega’s die samenwerken en gedreven zijn om topkwaliteit te leveren. Werkplezier en jouw ontwikkeling staan daarbij centraal. Ook vinden we diversiteit belangrijk: verschillende manieren van kijken, achtergronden en eigenschappen zorgen ervoor dat we talenten benutten en beter aansluiten bij de behoeften van de samenleving. Het maakt niet uit waar of hoe je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou!

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Voor teamspecifieke vragen kun je contact opnemen met Han Peter Voerman +31 6 50079740.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jouw thuisbasis is de afdeling Bestuur en Advisering (B&A) van de directie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) van het ministerie van BZK. De afdeling B&A is georganiseerd in verschillende teams. Er zijn drie teams rondom clusters van opgaven, te weten het sociaal domein, het crisis- en veiligheidsdomein en de fysieke, gebiedsgerichte opgaven. Daarnaast is er een team die zich richt op versterking van de dienstverlening van de overheid, het werken als 1-overheid. Daarnaast is er een team van waaruit de kennisfunctie wordt gecoördineerd. Daarnaast is B&A de thuisbasis van het UDO-team (Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden) van waaruit de implementatie van dit instrument gecoördineerd wordt.

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) maakt onderdeel uit van het directoraat generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat (DG OBDR). Het directoraat generaal OBDR bestaat naast de directie BFR uit de directies Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) en Democratie en Bestuur (D&B). Deze directies werken, elk vanuit de eigen rol, intensief met elkaar samen. De directie BFR bestaat uit 4 afdelingen: naast de afdeling Bestuur en Advisering zijn dit de afdelingen Bekostiging Binnenlands Bestuur, Regelgeving Toezicht en Monitoring en Regio en Leefbaarheid. Daarnaast omvat de directie een programmateam Regiodeals. Binnen de directie, het DG OBDR en BZK wordt waar relevant programmatisch gewerkt.

Een goede samenwerking tussen overheden is een continu leerproces. Het (directiebrede) team Kennis en Strategie houdt de motor van dit leerproces draaiende. Dat doen we samen met collega’s van binnen en buiten onze directie, met medeoverheden en andere partners. Kennis moet gaan werken voor beleid. Samen met jou werken we aan de kennis die nodig is om de adviesrol van onze directie te verbeteren en trekken we lessen uit de adviespraktijk om onze eigen BZK instrumenten scherp te houden. Afhankelijk van jouw profiel en de werkverdeling binnen het team kan de nadruk van de werkzaamheden liggen op de ontwikkeling van kennisproducten die we periodiek maken (zoals de Staat van het Bestuur) of meer op de ontwikkeling van de strategische kennis(functie) binnen onze directie.

Ministerie van BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan Vermeer

06-50035740

Geert de Joode

06-15098932

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Backoffice Werving en Selectie BZK

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker sterk bestuur, team UDO

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker sterk bestuur, team Dienstverlening

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker sterk bestuur, team Fysiek

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)