• Den Haag
 • Universitair Master, Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/NCTV/240351, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

De Afdeling Statelijke Dreigingen focust zich op het beschermen van de nationale veiligheid tegen dreigingen van statelijke actoren. Hiervoor werkt de afdeling samen met haar partners aan een integrale beleidsvisie, -structuren en –aanpak. Binnen de afdeling focussen we ons op economische veiligheid, ongewenste buitenlandse inmenging en hybride dreigingen. Onderdeel van deze afdeling is ook de unit vitale belangen binnen de NCTV, die verantwoordelijk is voor de bescherming van de vitale infrastructuur.

Binnen onze afdeling zoeken we een beleidsmedewerker met ervaring en affiniteit met weerbaarheid tegen statelijke dreigingen en economische veiligheid in het bijzonder.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
In deze functie ga je aan de slag met verschillende onderwerpen op het terrein van economische veiligheid, zoals hoe we het weglekken van gevoelige kennis voorkomen, hoe we veilige producten inkopen en hoe we onze vitale infrastructuur beschermen tegen sabotage acties. Als senior beleidsmedewerker neem je namens de NCTV deel aan interdepartementale werkgroepen, bereidt en zit je overleggen voor en verdiept je in casuïstiek (incidenten) die de nationale veiligheid kan raken. Parlementair werk (debatten, Kamerbrieven), het voorbereiden van (werk)bezoeken en het geven van voorlichting behoort ook tot je takenpakket. Je adviseert en ondersteunt daarmee de top van de NCTV en het departement.

Wat we van jou verwachten
Je bent als beleidsadviseur werkzaam binnen het cluster economische veiligheid en je helpt bij het ontwikkelen van nieuw beleid dat handvatten geeft voor het omgaan met statelijke dreigingen. De kennis en ervaring die je hiermee opbouwt, maken je zowel binnen de NCTV als richting partners een deskundige en geloofwaardige gesprekspartner. Het veld van statelijke dreigingen is dynamisch en complex. Dit vraagt om een flexibele instelling, we doen wat de dreiging vraagt. In jouw CV en motivatiebrief lezen we graag over je affiniteit met economische veiligheid en nationale veiligheid, en ook waar je je nog in zou willen ontwikkelen en hoe wij jou daarbij kunnen ondersteunen.

De beleidsmedewerker die wij zoeken:

 • Is een echte allrounder en verbinder, die zich makkelijk complexe onderwerpen eigen maakt en die ergens op af durft te stappen;
 • Is een verrijking voor ons team, waar mensen zich snel thuis voelen en waar uiteenlopende achtergronden, ideeën en karakters elkaar aanvullen;
 • Heeft ervaring met (het voorbereiden van) debatten en het schrijven van Kamerbrieven;
 • Heeft reeds enkele jaren ervaring met beleidsprocessen op het terrein van nationale veiligheid, of een daaraan gelieerd terrein;
 • Kan overtuigend adviseren en heeft daarbij oog voor de politieke en beleidsmatige omgeving waarbinnen men functioneert;
 • Is flexibel;
 • Kan relativeren en beschikt over een goed gevoel voor humor.
 • Met deze kwaliteiten versterk jij onze afdeling Statelijke Dreigingen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Statelijke dreigingen raken aan democratische processen, digitalisering, economische veiligheid, internationale vrede en veiligheid, krijgsmacht en sociale stabiliteit. Deze thema’s worden onder verantwoordelijkheid van verschillende bewindspersonen vormgegeven. Zowel bij het kijken naar statelijke dreigingen als bij het formuleren van tegenmaatregelen is connecting the dots van essentieel belang. Deze perspectieven worden bijeengebracht om voortdurend te toetsen waar onze nationale veiligheidsbelangen in het geding kunnen komen door statelijke actoren en welke tegenmaatregelen noodzakelijk zijn. Gezien de dreiging, de te beschermen belangen en de recente casuïstiek ligt daarnaast het accent van de aanpak de komende periode op de thema’s (1) ongewenste buitenlandse inmenging, (2) beschermen democratische processen en instituties en (3) economische veiligheid. Ook maatschappelijke weerbaarheid tegen militaire dreigingen is een belangrijk thema waaraan wordt gewerkt.

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
De missie van de NCTV is om bij te dragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken, met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Als coördinator zorgt de NCTV voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.

De NCTV monitort ernstige dreigingen van alle aard maar richt zich in zijn aanpak op de security aspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. Te midden van technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen, andere maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen van de samenleving, moet de NCTV optimaal kunnen inspelen op complexe en veranderlijke dreigingen tegen de nationale veiligheid.
In de koude fase, als er geen incident of crisis is, stelt de NCTV de veiligheidspartners in staat om aan de hand van dreigingsbeelden en beleidsevaluatie te bezien of beleidsinzet en maatregelen gewijzigd of geïntensiveerd moeten worden. De organisatie is in deze fase gericht op het prepareren en versterken van het netwerk. In een warme fase is de NCTV vanuit de verantwoordelijkheid voor de nationale crisiscoördinatie de organisatie die besluiten over overheidsoptreden voorbereidt, het netwerk leidt en verantwoordelijk is voor de

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Rianne Gerrits

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Saskia van der Meulen

06-27585070

Solliciteren?

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Unithoofd unit Weerbaarheid

AIVD
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd