Beleidsmedewerker Soorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 20 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGNVLG20210420_11
 • Plaatsingsdatum 4 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wereldwijd gaat de biodiversiteit achteruit. Ook in Nederland dreigen we toonaangevende soorten zoals de grutto te verliezen, maar ook veel andere essentiële maar minder in het oog springende soorten dieren, planten en andere organismen. Om dat te voorkomen wordt er internationaal samengewerkt om soorten te beschermen. In Nederland zet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich in voor de bescherming van inheemse en migrerende soorten waarvoor Nederland een belangrijke functie vervult. Bijvoorbeeld voor vogels die tijdens hun migratie de Waddenzee of de Zeeuwse delta aandoen. Als ecologisch beleidsmedewerker soortenbeleid draag jij hier met je kennis aan bij.

Natuurliefhebbers en boeren zetten zich in voor de weidevogels, zoals de Grutto. Maar hoe gaan we om met predatoren, zoals vossen, die jagen op de met zoveel moeite beschermde kuikens. En worden 'onze' grutto's net zo goed beschermd als ze tijdens hun migratie andere landen aandoen? Welke afspraken kunnen we hier internationaal over maken? Zomaar een greep uit de vragen waar jij als beleidsmedewerker soorten je tanden in zet.

Je wilt je inzetten voor de bescherming van voor Nederland inheemse en migrerende soorten, binnen en buiten Nederland. Jij kan zowel nationaal als internationaal het gesprek aangaan met experts op het gebied van beleid en ecologie over de bescherming van deze soorten. Met jouw ecologische kennis ben je een welkome aanvulling op het team. Samen met collega's met een meer beleidsmatige of juridische achtergrond benader je het vraagstuk vanuit iedere denkbare hoek. Hiervoor ga je ook in gesprek met collega's binnen LNV of andere departementen en met onder meer provincies, terreinbeheerders én vertegenwoordigers uit bijvoorbeeld natuurbeschermingsorganisaties, universiteiten en kennisinstituten.

Jij hebt daarvoor de nodige ecologische kennis maar bij voorkeur ook de nodige beleidsmatige ervaring. Je kent de Wet natuurbescherming en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Bij voorkeur ben je bekend met het CMS verdrag en AEWA. Jij helpt het ministerie en provincies om overzicht te krijgen welke soorten extra bescherming nodig hebben en zet onderzoek uit om meer te weten te komen over de oorzaken van de achteruitgang en mogelijke oplossingen, ook laat jij periodiek rode lijsten actualiseren. Je krijgt een grote mate van zelfstandigheid.

Functie-eisen

Jij neemt je werk uiterst serieus, maar kunt ook goed relativeren. Je komt snel tot de kern van een probleem én denkt in oplossingen. Samenwerken en netwerken gaat je goed af. Je staat stevig in je schoenen en je voelt je goed thuis in een internationale omgeving. Je voelt goed aan welke politieke en bestuurlijke belangen er op het gebied van natuur, biodiversiteit en soortenbeleid spelen. Zowel nationaal, Europees en Internationaal. Daarbij heb je goed oog voor het maatschappelijk debat hierover. Als beleidsmedewerker wil je jezelf graag blijven ontwikkelen, handel je daadkrachtig én kun je strategisch adviseren in complexe dossiers. Wat we verder van je vragen:

Verder heb je:

 • Je hebt wo-niveau en bij voorkeur een achtergrond in ecologie/biologie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met overleggen in een internationale context. Je bent de Engelse taal goed machtig en bent bereid om regelmating op reis te zijn voor je werk.
 • Je kent het belang van de Nederlandse natuur voor diverse soorten, met name voor migrerende vogelsoorten en weet hoe de bescherming van deze soorten nationaal en internationaal is geregeld.
 • Je hebt ervaring met beleidsvraagstukken.
 • Je kunt bij voorkeur goed en foutloos schrijven. Dit is belangrijk omdat je onder meer beleidsstukken en antwoorden op kamervragen formuleert. Goed om te weten: mocht dit een ontwikkelpunt zijn, dan bieden we daar ondersteuningsmogelijkheden voor.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Creativiteit
 • Klantgerichtheid
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Cluster Soorten bestrijkt een breed terrein en is o.a. verantwoordelijk voor:

 • Het mondiale soortenbeleid via de coördinatie van de inbreng van Nederland in het CITES-verdrag (regulering van internationale handel in bedreigde soorten planten en dieren), het IWC-verdrag (beheer van walvissen), de Convention on Migratory Species (CMS) en onderverdragen daarvan zoals AEWA (African-Eurasian Waterbirds Agreement) en het Wetlandsverdrag.
 • Het Europese soortenbeleid via inbreng in EU-werkgroepen over de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten en de CITES-verordeningen en de implementatie hiervan in de Nederlandse situatie; dit vergt intensieve samenwerking met provincies en RVO en NVWA.
 • Enkele specifieke onderwerpen op het gebied van het nationale soortenbeleid, zoals het beleid ten aanzien van jacht, schadebestrijding en wildbeheer (Wet natuurbescherming), de relatie van soortenbeleid met dierenwelzijns- en diergezondheidsbeleid van LNV en geherintroduceerde soorten (zoals de otter) en de coördinatie van onderzoek.
 • Inbreng van het soortenbeleid in de energietransitie (wind- en zonne-energie).

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het Directoraat Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (NVLG) is een organisatieonderdeel binnen LNV met ca. 140 medewerkers. Er wordt gewerkt in (lijn)clusters en programma's. Het cluster Strategie en Kaders valt in de portefeuille Natuur.

De directeur met portefeuille Natuur is o.a. verantwoordelijk voor:

 • Het verankeren van de rijksverantwoordelijkheid voor natuur en biodiversiteit Dat doen we o.a. door adequate natuurwetgeving te realiseren met draagvlak in de samenleving en het zorgdragen voor een robuust en klimaatbestendig natuurbeleid.
 • Het borgen van natuurwaarden in economische en maatschappelijke activiteiten.
 • Het (doen) realiseren in Nederland van een robuust (Europees) natuurnetwerk (Natura 2000) dat bescherming biedt aan beschermde habitats en soorten, zowel op land (provincies) als op zee en in het Caribisch deel van Nederland.
 • Het zorgdragen voor het haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk gedragen implementatie van Europese verplichtingen rond Natura 2000.
 • Samen met andere overheden uitvoering geven aan diverse grote programma’s op bovengenoemd vlak, zoals het programma Natuur.
 • Het stimuleren van een gezonde en duurzaam benutte Noordzee. Het bevorderen van robuuste, klimaatbestendige natuur in de grote wateren, zoals de Waddenzee.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Lejo van der Heiden, MT-lid Natuur

06-15035136

Mevrouw Sandra van der Graaf, Coördinator cluster Soorten

06-11526484

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ecoloog infrastructuur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Analist Informatievoorziening

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)