Beleidsmedewerker Protection of Civilians

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 3 jaar.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 5 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 572645
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Als beleidsmedewerker Protection of Civilians (PoC) word je primair geplaatst binnen het PoC-team van de directie. De werkzaamheden zijn afwisselend. Je bent bijvoorbeeld bezig met de praktische en inhoudelijke voorbereiding van (inter)nationale overleggen van directeur, DG of minister of het informeren van de Tweede Kamer en het ondersteunen van de minister in het debat over het inhoudelijk vormgeven van het beleid omtrent Civilian Harm Mitigation and Reponse van Defensie en de adequate uitvoering daarvan. Je werkt daartoe nauw samen de verschillende stakeholders binnen en buiten defensie, nationaal en internationaal. Naast inhoudelijke kennis van de materie vraagt dat veel van je op het terrein van samenwerking. Je moet in staat zijn goed de vertaling te kunnen maken strategie naar beleid naar uitvoering en omgekeerd. Je opereert zowel nationaal als in de internationale context. Een goed gevoel voor strategische onderwerpen en verhoudingen is, naast een goede politieke antenne, daarvoor noodzakelijk.
Daarnaast draagt je bij aan de inhoudelijke advisering van de bewindspersonen en de militaire en ambtelijke top over de politieke en maatschappelijke aspecten van het PoC-beleid en aan het creëren van draagvlak binnen Defensie voor de verdere ontwikkeling van dit beleid.
Net als dat geldt voor alle medewerkers van de directie, wordt van je verwacht dat je flexibel inzetbaar bent op verschillende dossiers binnen de directie. Samenwerking tussen de clusters wordt actief gestimuleerd. In de praktijk betekent dit dat je ook kunt worden ingezet voor werkzaamheden binnen andere clusters of voor directiebrede dossiers.

De omgeving is dynamisch en veelal in beweging. Je moet dus snel kunnen schakelen maar ook de lange termijn niet uit het oog verliezen. Een sterk internationaal, interdepartementaal en departementaal netwerk, of de competentie daar snel invulling aan te geven, is voor de vervulling van deze rol onontbeerlijk.


Kennis en vaardigheden

 • Je bent in het bezit van relevante (werk)ervaring in het domein orde/vrede/veiligheid.
 • Specifieke kennis over de thematiek van het PoC-team strekt tot aanbeveling.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.
 • Je kunt zelfstandig werken en ziet en grijpt kansen.
 • Je hebt een bovenmatige interesse in het militaire domein en bent politiek geïnteresseerd.
 • Kennis over en/of ervaring met relevante nationale besluitvormingstrajecten en/of parlementaire aangelegenheden strekt tot aanbeveling.
 • Je bent een quick learner en wil jezelf zowel op inhoudelijk vlak als op competenties snel verder ontwikkelen.
 • Je kunt goed bewegen in complexe omgevingen en binnen gevoelige thema’s.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in de Nederlandse en Engelse taal.

Competenties

 • zelfstandigheid
 • sensitief
 • netwerken
 • plannen en organiseren
 • creatief
 • doorzettingsvermogen
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • stressbestendigheid

Generieke competentie t.b.v. DGB/DIA: politieke en bestuurlijke sensitiviteit

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 3 jaar.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 3 jaar.

Hebt u nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Het Ministerie van defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

"Het Directoraat-Generaal Beleid (DGB) heeft als doelstelling het defensiebeleid aangaande de richting en samenstelling van het ministerie van Defensie op integrale wijze vorm te geven. Het DGB is op een breed en divers terrein verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -advisering. Het doel van deze bundeling van beleidsvorming bij het DGB is het verbeteren van de samenhang, de kwaliteit en de doeltreffendheid van het defensiebeleid. Het DGB zorgt dat het beleid past binnen de politieke en budgettaire kaders.

Binnen het DGB is de Directie Internationale Aangelegenheden (DIA) verantwoordelijk voor internationale aangelegenheden. De directie geeft gestalte aan de internationale (samenwerkings-) agenda van de minister en staatssecretaris en ondersteunt hen bij internationale bijeenkomsten en verplichtingen. Daarbij ligt de nadruk op samenwerking in de EU, NAVO en VN, en de bilaterale samenwerking. Tevens vervult de directie vertegenwoordigende taken in belangrijke internationale gremia (vooral binnen de NAVO, de EU en het EDA). DIA bestaat uit verschillende clusters/afdelingen: EU, NAVO, missies & operaties, bilateraal, nationaal & Koninkrijksrelaties en team conflictpreventie en het team Protection of Civilians.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie zet zich in voor het denken over en handelen naar de bescherming van de burgerbevolking in een gewapend conflict en de daarbij behorende transparantie. Daarvoor zijn we op zoek naar collega's die zich inzetten om een verhoogde betrokkenheid te realiseren bij de interdepartementale en internationale beleidsvorming over bescherming van de burgerbevolking in een gewapend conflict. Om deze ambities adequaat tot uitvoering te brengen investeert Defensie in aanvullende ambtelijke expertise, beleidsvorming, coördinatie en slagkracht in de uitvoering."

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker NAVO

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Nationaal & Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Bilateraal

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd