Beleidsmedewerker primair onderwijs / voortgezet onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 11 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGPV/2020/763
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In Nederland ontvangen scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs jaarlijks circa € 19 miljard voor het geven van kwalitatief goed onderwijs. Heb jij kennis in huis over doeltreffend bekostigingsbeleid en ideeën bij een slanke maar effectieve verantwoording? Als financieel beleidsmedewerker draag je vanuit Den Haag elke dag bij aan het verbeteren van het financieel beleid voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs.

Samen met een team werk je bijvoorbeeld aan de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs. Hiervoor is een wetsvoorstel in voorbereiding, dat nog behandeld moeten worden in de Eerste en Tweede Kamer. Hier is een rol voor jou weggelegd, bijvoorbeeld in het beantwoorden van vragen en het verwerken van wijzigingen in het wetsvoorstel. Daarnaast ben je (mede)verantwoordelijk voor de verschillende besluiten en regelingen die op de nieuwe wet gebaseerd zijn en werk je mee om de veranderingen zo goed mogelijk uit te leggen richting scholen en besturen. Dit is een inhoudelijk complex traject, in een politieke context, waar de komende tijd nog veel werk op verricht zal worden.

Daarnaast werk je in een klein team aan een combinatie van beleidsmatige en financiële werkzaamheden rondom het Participatiefonds en Vervangingsfonds, beide zbo’s van OCW. Er is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee het Participatiefonds wordt gemoderniseerd en de wettelijke taak van het Vervangingsfonds op termijn wordt beëindigd. De komende periode vindt de parlementaire behandeling plaats waarbij jij ondersteuning biedt. Daarnaast bereid je met beleidscollega’s de aanpassing van het besluit (amvb) voor, geef je de governance van het Participatiefonds opnieuw vorm en werk je een zogenaamde tijdelijke vangnetvoorziening uit voor besturen die in de financiële problemen zouden kunnen komen door de opheffing van het Vervangingsfonds.

Ten slotte bouw je mee aan het nog jonge, brede team Verantwoording en Toezicht voor de directies van het directoraat-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs. Je houdt je voor de directie Voortgezet Onderwijs bezig met onderwerpen als M&O-rapportages en het monitoren van dreigende onzekerheden of onrechtmatigheden voor de begroting. Verder leg je de verbinding tussen dossierhouders en partijen als de ADR en de Algemene Rekenkamer, en houd je samen met het team toezicht op de onder ons directoraat-generaal ressorterende zbo’s.

Jij bent iemand die graag zijn tanden zet in complexe trajecten of vraagstukken. Je levert met jouw (financiële) kennis een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleidsvoorstellen. Je bent breed inzetbaar en daarom in staat in korte tijd nieuwe onderwerpen eigen te maken en onder tijdsdruk met voorstellen te komen. Samenwerken gaat jou goed af. Je schakelt daarbij met collega’s van de eigen en andere directies, DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de PO-Raad.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding economie of bedrijfskunde (of vergelijkbaar) met goede resultaten afgerond.
 • Je hebt bij voorkeur minimaal twee jaar werkervaring. Maar als je een enthousiaste starter bent, nodigen we je ook uit om te reageren.
 • Je bent aantoonbaar analytisch sterk.
 • Je levert als economisch en financieel expert een belangrijke bijdrage aan beleidsdossiers en hebt affiniteit met juridische vraagstukken.
 • Je hebt een pragmatische instelling en bent in staat snel in te springen op actuele dossiers die aandacht vragen.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent kritisch, staat stevig in je schoenen en bent gericht op resultaat.
 • Je beschikt over uitstekende vaardigheden in Excel.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Voor kandidaten zonder vaste aanstelling bij het Rijk gaat het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.
 • Indien er Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten reageren, dan gaan zij voor op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot deze groep, stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 • We informeren je via e-mail. Houd daarom je e-mail in de gaten. Voeg sollicitatiebrieven@minocw.nl toe aan je lijst van vertrouwde afzenders en controleer of er geen berichten in je SPAM-map zijn terechtgekomen.
 • Lukt het niet om je sollicitatiegegevens te uploaden? Ons systeem gaat (nog) niet goed om met te lange bestandsnamen of bestandsnamen met spaties of vreemde tekens erin. Het advies is om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Mocht het hierna nog niet lukken, dan kun je een mail sturen naar sollicitatiebrieven@minocw.nl.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Primair Onderwijs (PO) heeft vier afdelingen: de afdeling Curriculum, Toetsen en Digitalisering, de afdeling Onderwijspersoneel, Schoolontwikkeling en Onderwijsachterstanden, de afdeling Bestuur en Stelsel en de afdeling Financiën en Verantwoording.

Binnen de afdeling Financiën en Verantwoording werken circa 15 mensen. De afdeling is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de directie PO. Dit betreft onder andere de volgende taken:

 • Beleid: in een vroegtijdig stadium strategisch financieel meedenken over — en ondersteunen van — beleidstrajecten.
 • Begroting: verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het jaarverslag en de suppletoire begrotingen van artikel 1 (primair onderwijs), het opstellen van een strategisch financieel kader, waarin prioritering van de politieke wensen plaatsvindt in samenhang met de budgettaire spelregels, en het proactief uitbrengen van advies aan de directie en de directeur-generaal over kansen en bedreigingen voor de begroting.
 • Verantwoording en Toezicht: ontwikkeling van verantwoordingsbeleid voor de onderwijssector, financieel toezicht op organisaties op afstand namens de directeur-generaal, het leggen van verbinding met auditafdelingen en de Algemene Rekenkamer en het afleggen van verantwoording over onderwijsgeld door de sector.
 • Bestedingsplan: het opstellen en strategisch beheren van de budgetten voor subsidies en opdrachten, zorgdragen voor optimale besteding van deze budgetten, het ondersteunen van de directies bij het aangaan van financiële verplichtingen en het adviseren over de (on)mogelijkheden.
 • Bekostiging: het ontwikkelen van bekostigingsbeleid voor het primair onderwijs.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maartje Plattel, Afdelingshoofd

06-15038435

Esmé ter Stege, Plv. Afdelingshoofd

06-25723119

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur publieke optredens bewindslieden

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Communicatieadviseur leraren en schoolleiders

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior controller / financieel beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)