Beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 25 september Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer VWS200175 (PZo)
 • Plaatsingsdatum 11 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij eraan bijdragen dat zorgverleners meer tijd en ruimte krijgen om te doen waarom ze voor hun vak gekozen hebben: het leveren van goede zorg? Wil jij je ervoor inzetten dat zorgverleners meer plezier in hun werk krijgen? Wil jij met ons de zorg (ont)regelen? Kom dan werken bij de directie Patiënt en Zorgordening!

In mei 2018 hebben de bewindspersonen van VWS gezamenlijk het actieplan (ont)regel de zorg gelanceerd. Zorgverleners hebben hiervoor in schrapsessies aangegeven welke registraties, formulieren en onnodige administratieve handelingen zij geschrapt of verbeterd willen zien. De uitvoering van het plan, met zo’n 155 concrete acties, is in volle gang en heeft als doel om de ervaren regeldruk in de zorg merkbaar te verminderen. Op landelijk niveau schrappen en versimpelen we regels en we ondersteunen zorginstellingen en zorgverleners die zelf met dit vraagstuk mee aan de slag willen. Daarnaast helpen we individuele zorgverleners en patiënten/cliënten wanneer zij tegen concrete regeldrukproblemen aanlopen. In het team dat verantwoordelijk is voor het (ont)regelen van de zorg zoeken we een enthousiaste beleidsmedewerker.

Jij bent als beleidsmedewerker, samen met de rest van het team, verantwoordelijk voor de aanpak van administratieve lasten in de zorg. Binnen het team heb je de aanpak voor één of meer beroepsgroepen in je portefeuille en een aantal overstijgende thema’s. Je werkt samen met collega’s binnen VWS, artsen, verpleegkundigen, patiënten, inkopers, toezichthouders, accountants en brancheverenigingen. Met hen zorg je dat het actieplan wordt uitgevoerd, het effect daarvan inzichtelijk wordt en daarmee zorgverleners en patiënten in Nederland daadwerkelijk minder regeldruk ervaren. Je adviseert de bewindspersonen van VWS over de aanpak van regeldruk, schrijft mee aan Kamervragen en –brieven en bereidt debatten voor. Dit doe je in een gezellig en hardwerkend team.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire studie afgerond.
 • Bij voorkeur heb je al enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie. Ervaring in de zorg is een pré.
 • Je kunt goed samenwerken, een netwerk onderhouden en staat stevig in je schoenen. 
 • Je bent analytisch ingesteld, proactief en kan goed organiseren.
 • Je kunt zowel schriftelijk als mondeling helder en overtuigend communiceren.
 • Je hebt een scherp politiek en bestuurlijk gevoel.
 • Bij dat alles vergeet je ook niet om te relativeren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200175 (PZo) richten aan: Fred Krapels, directeur PZo.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

“Onze focus is die van de patiënt en cliënt. Kennis over de ordening van de zorg, gecombineerd met een scherpe focus op de belangen van patiënten en cliënten: dat is onze kracht!”

Taakomschrijving

Wat heb je nodig om gezond te blijven, of beter te worden? En als beter worden niet meer gaat, wat heb je dan nodig om zo zelfstandig en fijn mogelijk te kunnen blijven leven?

Mensen kunnen dat het beste samen met hun zorgverlener beantwoorden. Samen maken ze zorg op maat mogelijk. De directie Patiënt en Zorgordening draagt daar aan bij. We kijken naar alle aspecten van de zorg die patiënten of cliënten tegenkomen.    

Aandachtsgebieden

Keuzevrijheid

Patiënten of cliënten moeten kunnen kiezen voor zorg die het beste bij ze past. Daarom is het belangrijk dat er uit genoeg zorgverleners en zorginstellingen te kiezen valt, het inzichtelijk is wat de kwaliteit van die zorg is en welke kosten met welke behandeling zijn gemoeid.

Kwaliteit

Artsen en andere zorgverleners zijn verplicht om zorg te bieden die goed, veilig en doelmatig is. Onderling spreken zij richtlijnen voor goede zorg af. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet er op toe dat die worden nageleefd. Toch komen patiënten en zorgverlener er niet altijd samen uit. Dan hebben ze de mogelijkheid dit te melden en een klacht in te dienen, die serieus moet worden behandeld.

Samen beslissen

Samen met de zorgverlener beslissen over de zorg en ondersteuning die het beste bij je past, is een recht. Informatie over de behandelmogelijkheden moet daarvoor goed en begrijpelijk zijn, en de zorgverlener heeft tijd en ruimte nodig om maatwerk te kunnen leveren. We zorgen er voor dat de patiënt een stem heeft op individueel en collectief niveau door patiënten- en cliëntenorganisaties op verschillende manieren te ondersteunen.

Ruimte voor zorgverleners en zorgaanbieders

Zorgverleners en zorgaanbieders moeten niet door wetten en regels gehinderd worden, als ze zorg zo goed mogelijk willen laten aansluiten bij de behoeften van patiënten en cliënten. Ook hebben ze ruimte nodig om te kunnen vernieuwen zodat patiënten nu en in de toekomst de beste zorg kunnen krijgen. Onnodige regels en administratieve lasten nemen we samen met alle betrokkenen weg.

Goede zorg door goed bestuur

Goed en integer bestuur is voor zorgverleners essentieel om hun werk goed te doen. Intern en extern toezicht moet op orde zijn. Voldoende geld om te investeren in zorgvernieuwing is essentieel. Goed bestuur betekent ook dat medezeggenschap van patiënten zo is georganiseerd dat er naar de patiënt en cliënt geluisterd wordt.

Regels stellen en toezicht houden waar dat noodzakelijk is

Omdat kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en rechtmatigheid van de zorg essentieel zijn voor goede zorg en ondersteuning, stelt de overheid regels op. Foutief in rekening gebrachte zorg is de bijl aan de wortels van de betaalbaarheid van de zorg. Mocht een instelling in de problemen komen, dan zorgen wij er voor dat continuïteit van zorg voor patiënten en cliënten is geregeld.

De directie Patiënt en Zorgordening heeft ongeveer 70 medewerkers en werkt met een collegiaal managementteam van 5 personen. De directie kent geen afdelingsstructuur. Er wordt gewerkt in clusters en projecten. Van alle medewerkers wordt een flexibele houding verwacht. Dit betekent dat de medewerkers breed inzetbaar zijn en hun takenpakket kan veranderen al naar gelang de (politieke) prioriteiten. De cultuur van de directie PZo laat zich het best omschrijven als: proactief, duidelijk, open, kwaliteitgericht, flexibel, vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid voor medewerkers en gericht op samenwerking. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wouter van de Sande, MT lid PZo

070-3407007

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderhandelaar Dure Geneesmiddelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Primair Proces/ Hoofd Farmacotherapeutische groep bij het aCBG

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker oorlogsgetroffenen en herinnering Tweede Wereldoorlog

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)