Beleidsmedewerker Opdrachtgeverschap

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 3 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer FZ 22-32
 • Plaatsingsdatum 15 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij als beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën in Den Haag werken in een dynamische politiek- bestuurlijke omgeving en de uitvoering van Fiscaal beleid verbeteren? Binnen ‘de driehoek’ van de secretaris-generaal, de directeuren-generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane en de directeur-generaal Fiscale Zaken maken we afspraken hoe de Belastingdienst, Toeslagen en Douane het beleid en de wetgeving uitvoeren en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Met je collega’s van het groeiende team Opdrachtgeverschap geef je invulling aan de rol als opdrachtgever.

Je bent betrokken bij zowel inhoudelijke als organisatorische vraagstukken. Vaak in een stevige inhoudelijke rol, soms meer coördinerend. Wat is bijvoorbeeld de impact van het beleid dat wij maken op de Belastingdienst en burgers en bedrijven? Welke gevolgen heeft dit voor de dienstverlening? En tot welke keuzes leidt dit? Jij buigt je over deze vraagstukken en weet door jouw politieke en bestuurlijke sensitiviteit anderen zowel mondeling als schriftelijk mee te krijgen met jouw adviezen.

Beleid en opdrachtgeverschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goed werkende keten tussen beleid en uitvoering is essentieel voor het bereiken van de maatschappelijke doelen. Daarom speel je een belangrijke rol in het inrichten en verder vormgeven van de samenwerking tussen beleid en uitvoering binnen het directoraat-generaal Fiscale Zaken (DGFZ) en de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Ook ben je het aanspreekpunt voor (Fiscale) beleidsmedewerkers bij onderwerpen op het gebied van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Je haalt de benodigde informatie op binnen de Belastingdienst, Toeslagen of Douane en maakt je dossiers snel eigen. Met deze informatie draag je bij aan een goede voorbereiding van de besluitvorming.

Je werkt nauw samen met de afdelingshoofden en medewerkers van DGFZ. De ontwikkelingen in het departement en in je vakgebied volg je nauwgezet en je levert hieraan een constructieve bijdrage. Samen met jouw team sla je een brug tussen beleid en uitvoering en tussen de betreffende directies binnen het departement. Zo bouw je samen aan de juiste kennis en expertise voor de uitvoering.

Samenwerken is essentieel om tot optimale resultaten te komen. Je bent een netwerker en werkt in deze intensief samen met verschillende stakeholders, zowel binnen Financiën als daarbuiten. Je schept hier plezier in schakelt snel met de ambtelijke en - waar nodig - politieke top. Procesmatig ben je sterk waardoor je in een complexe omgeving jouw producten tijdig weet af te ronden. Je bent een strategische denker. De organisatie en de samenwerking tussen beleid en uitvoering zitten in een belangrijke transitieperiode. Het is daarom belangrijk dat je kunt omgaan met een veranderende omgeving en daarbij zelf ook oog hebt voor kansen en structurele inbedding van samenwerkingsprocessen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-Generaal Fiscale Zaken
Samenwerken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereld Douane Organisatie.

Fiscale zaken gaan natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (“opdrachtgever”) intensief contact met de uitvoering (“opdrachtnemer”) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, directie Verbruiksbelastingen, Douane & Internationale aangelegenheden en directie Directe Belastingen & Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane en Toeslagen als uitvoerders als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Directie Algemene Fiscale Politiek
De directie Algemene Fiscale Politiek geeft adviezen aan de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie van Financiën over het financieel-economische beleid en in het bijzonder het fiscale beleid. Onze directie vervult in het fiscale wetgevingsproces binnen het ministerie een adviserende en coördinerende rol. De directie is verantwoordelijk voor het ramen van de budgettaire effecten van fiscale maatregelen en het evalueren van fiscale regelingen, zoals specifieke aftrekposten. We werken aan de Nederlandse inbreng op fiscaal gebied binnen de EU en de OESO. We verrichten lange-termijnstudies naar de gevolgen van aanpassingen in het fiscale stelsel. De directie is coördinerend opdrachtgever voor het DG Belastingdienst.

Onze directie bestaat uit vijf afdelingen: Strategie en Parlementaire aangelegenheden, Europese en Internationale Zaken, Analyse, Opdrachtgeverschap en Bestuursondersteuning.

Afdeling Opdrachtgeverschap
De afdeling Opdrachtgeverschap is onderdeel van de directie Algemene Fiscale Politiek. Wij zijn verantwoordelijk voor de DGFZ brede coördinatie van het opdrachtgeverschap richting de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Binnen de afdeling zijn verschillende kennisgebieden georganiseerd die nodig zijn om invulling te geven aan het opdrachtgeverschap, onder andere op het gebied van ICT, Financiën, toezicht, dienstverlening en governance. Ook zijn wij voor andere departementen de coördinerend opdrachtgever voor de Belastingdienst, Toeslagen en Douane en proberen wij met alle partijen een zo goed mogelijke balans te vinden tussen wat de politiek wil en wat de uitvoering kan. Wij zijn verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van diverse overleggen en de daarbij behorende bestuurlijke advisering. De afdeling is de aanjager van de verdere inbedding van het opdrachtgeverschap binnen DGFZ.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arie-Jan van ’t Zelfde

06-11691355

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Kwantitatief beleidsmedewerker

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider Informatievoorziening en -huishouding

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ondersteuner Parlementaire stukkenstroom

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 7 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd