Beleidsmedewerker Milieubelastingen en accijnzen

 • Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Fiscaal, Financieel / economisch, Juridisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: FZ 24-09, Plaatsingsdatum: 10 mei 2024

Klimaatverandering treft ons allemaal. Dit vraagt ook iets van hoe we ons belastingstelsel in richten. Het beprijzen van ongewenste effecten en gedrag kan een bijdrage leveren naar een duurzame economie en een beter klimaatbeleid. Samenwerken in een leuk team, veel verantwoordelijkheid, dicht op de politiek en onderwerpen die er toe doen.” - Maikel Kogenhop, coördinerend beleidsmedewerker Milieubelastingen en Accijnzen bij het ministerie van Financiën.
Wil jij graag meewerken aan het verduurzamen van onze economie via het slim inzetten van belastingen? Hou je van het puzzelen aan complex economische en/of juridische vraagstukken? Ben je een teamspeler en hou je van afwisselend werk, dan is dit een mooie kans!
De afdeling Milieubelastingen en Accijnzen (M&A) is verantwoordelijk voor het adviseren over en het voorbereiden, opstellen en toelichten van beleid en wetgeving op het gebied van milieubelastingen, autobelastingen, accijnzen en mogelijke gezondheidsheffingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het beperken van suikerinname. Wij werken aan actuele maatschappelijk relevante dossiers, zoals de verdere vergroening van het belastingstelsel door bijvoorbeeld CO2-heffingen. Daarbij onderhouden we nauw contact met de Belastingdienst, de NEa, de Douane, andere ministeries, planbureaus, externe belangengroepen, maatschappelijke organisaties en de EU.
Actuele dossiers zijn bijvoorbeeld het introduceren van een belasting op e-sigaretten en het stimuleren van energiebesparing via de energiebelasting. We maken consumenten bewust dat vliegen gepaard gaat met vervuiling via een vliegbelasting en proberen ongezond gedrag zoals roken te ontmoedigen via tabaksaccijnzen. Naast nationaal beleid is ons werkterrein steeds meer ingegeven door Europese en internationale afspraken. Wij onderhandelen dan ook in Brussel over verschillende EU voorstellen.
Binnen de afdeling werken we met circa twintig collega’s aan uiteenlopende beleids- en wetgevingsprioriteiten. Je bent van a tot z betrokken bij de dossiers. Je werkt altijd samen met een ervaren collega op je dossier. In het team wordt nauw met elkaar samengewerkt en zoekt men elkaar ook buiten werktijd regelmatig op voor sociale activiteiten. Samen met het team bereid je politieke besluitvorming voor en adviseer je de politieke top en ambtelijke leiding. De lijnen zijn kort. Daarnaast is uitvoerbaarheid van beleid en wetgeving een speerpunt. Samenwerking met uitvoeringsorganisaties is dan ook essentieel. De kwaliteit van onze afdeling staat of valt daarnaast met goede samenwerkingsrelaties met bijvoorbeeld andere ministeries en ook de vele belanghebbenden bij onze onderwerpen.
Graag stellen we in overleg met jou een werkpakket samen dat aansluit bij de mogelijkheden binnen de afdeling, jouw wensen, kennis, ervaring en talenten. Uitgangspunt daarbij is dat je voldoende ruimte en vertrouwen krijgt om je talenten zo goed mogelijk te benutten.
Wil je meer weten en nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Robin Hamerlinck plaatsvervangend afdelingshoofd Milieubelastingen en Accijnzen via 06-50027867 en [email protected].

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereld Douane Organisatie.

Fiscale Zaken gaan natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (“opdrachtgever”) intensief contact met de uitvoering (“opdrachtnemer”) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, directie Verbruiksbelastingen, Douane & Internationale aangelegenheden en directie Directe Belastingen & Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane en Toeslagen als uitvoerders als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden
De directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden is verantwoordelijk voor het voorbereiden en ontwikkelen van beleid en wetgeving op het terrein van de verbruiksbelastingen (o.a. Btw, milieubelastingen en accijnzen), de Douane en het internationale belastingrecht.

Onze directie bestaat uit vier afdelingen: (1) Milieubelastingen en Accijnzen, (2) Btw en overdrachtsbelasting, (3) Douane en (4) Internationale aangelegenheden.

Afdeling Milieubelastingen en Accijnzen
Onze afdeling is verantwoordelijk voor het adviseren over en het voorbereiden, opstellen en toelichten van beleid en wetgeving op het gebied van milieubelastingen, autobelastingen, accijnzen en mogelijke gezondheidsheffingen. Denk hierbij aan suiker, vet, vlees en e-sigaretten. Wij werken aan actuele maatschappelijk relevante dossiers, zoals de verdere vergroening van het belastingstelsel en de CO2-heffing. Daarbij onderhouden we nauw contact met de Belastingdienst, de NEa, de Douane, andere ministeries, planbureaus, externe belangengroepen, maatschappelijke organisaties en de EU.
Het team bestaat uit ca. twintig collega’s en kent een grote variëteit aan werkervaring en studieachtergronden. Wat ons bindt? Onze affiniteit met vraagstukken die midden in het politieke en maatschappelijke debat staan (zoals gezondheid, klimaat en ander milieubeleid), politieke betrokkenheid en onze ambitie om zaken tot een goed einde te brengen. In het team wordt nauw met elkaar samengewerkt en zoekt men elkaar ook buiten werktijd regelmatig op voor sociale activiteiten.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Robin Hamerlinck

06-50027867

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michelle Gilissen

06-29647416

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Beleidsmedewerker Milieubelastingen en Accijnzen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Kwantitatief beleidsmedewerker

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Controller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd