Beleidsmedewerker met ideeën over innovatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 13 juli Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2020-167
 • Plaatsingsdatum 27 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal in Den Haag bevordert een duurzame leefomgeving. Als beleidsmedewerker draag jij hieraan bij door beleid te maken op de veiligheid van chemische stoffen en innovatie aan te jagen. Hierbij heb je soms ook de rol van projectleider. Je werkt veelvuldig samen met Europese partners. Samen zetten jullie je in voor een schonere en veiligere wereld.

Een team waarin een veelheid aan acties wordt ingezet om de veiligheid van bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen te verhogen: daarin kom jij te werken. Denk aan eisen voor de chemische stoffen zelf, maar ook aan het verminderen van het risico op blootstelling aan stoffen. Een interessant aspect aan dit beleidsterrein is dat het op internationaal, Europees én nationaal niveau wordt vormgegeven.

Soms wordt wetgeving ingezet om de doelen te bereiken en soms is aanvullend beleid nodig om bijvoorbeeld innovatie te stimuleren. Daarmee bereiken we duurzame alternatieven voor schadelijke stoffen en risicovolle processen. Jouw functie richt zich vooral op dat laatste. Als beleidsmedewerker zet je samen met een team van gemotiveerde collega’s voorbeeldprojecten op. Daarvan leren we welke innovaties mogelijk zijn en hoe die ontwikkeld kunnen worden, en vooral hoe die innovaties succesvol hun weg in de markt kunnen vinden.

Daarbij heb je als projectleider een actieve rol richting bedrijven, de wetenschap en andere ministeries en zorg je voor een goede aansturing. Omdat chemische stoffen en de producten waarin die verwerkt zijn onder de regels van de Europese interne markt vallen, is samenwerking met andere lidstaten, Europese instellingen, het Europese bedrijfsleven en ngo’s een rode draad in je werk. Ook bereid je de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer op jouw dossiers voor.

Door de verandering van het klimaat worden we steeds vaker geconfronteerd met exotische plaagdieren, zoals insecten die voor ons land nieuwe ziektes kunnen verspreiden. Jij werkt mee aan het vinden van oplossingen voor deze nieuwe uitdagingen, waarbij het voorkomen van risico’s het hoofddoel is.

Functie-eisen

 • Je bent nieuwsgierig naar hoe het bouwwerk van Europese en nationale eisen aan stoffen in elkaar steekt en je verdiept je graag in de wereld van de chemie (een chemische opleiding is daarvoor geen vereiste).
 • Je kunt een overtuigende lijn aanbrengen in een veelheid van input en die mondeling en schriftelijk goed onder woorden brengen, in het Nederlands én Engels.
 • Je hebt ideeën over het stimuleren van innovatie en verduurzaming op dit terrein.
 • Je kunt een project opzetten en uitvoeren waarbij je zicht op het geheel houdt en resultaten weet te realiseren.
 • Je kunt goed in teamverband opereren en collega’s waar nodig bijstaan, maar je kunt ook je eigen rol daarin pakken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico’s. DGMI bestaat uit de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en de directie Internationaal.

Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (O&M) geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte omgevingsveiligheids- en milieurisico's. Onze doelen: risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten en processen in zichzelf (inherent) veilig zijn. Het werk binnen de directie kenmerkt zich door een substantiële internationale component en een grote mate van politieke gevoeligheid, waarbij we manoeuvreren tussen sterk uiteenlopende belangen.

De directie werkt in dynamische teams aan diverse actuele beleidsonderwerpen, zoals veiligheid van bedrijven, veiligheid van bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen, veiligheid van biotechnologie, veilig vervoer (van gevaarlijke stoffen), strategie en safe-by-design, vuurwerk, asbest, veiligheid van de Energietransitie, nucleaire veiligheid en straling, ICT (koppeling met de Omgevingswet) en crisiscoördinatie. Zo zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en benutten we de aanwezige kennis en capaciteit. Daarnaast is er een ondersteunend team (GO!). De leden van het managementteam sturen ieder een aantal teams aan. In totaal heb je bij O&M ongeveer 85 collega’s.

We stimuleren jou en je collega’s om van tijd tot tijd van werkpakket te wisselen. Voor jouw persoonlijke ontwikkeling bieden we je trainingen en cursussen aan. Als nieuwe collega werk je in het begin veel samen met een buddy, die ervaring heeft op jouw werkterrein.

Taakveld BEST
Het taakveld BEST richt zich op veiligheid van chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen. Chemische stoffen worden overal in de maatschappij gebruikt, en het is onze taak daar het juiste beschermingsniveau bij te verzekeren. Op Europees niveau wordt ingezet op een veilig gebruik van stoffen die op de markt komen. Nationaal zorgen we onder meer voor ondersteuning van andere overheden bij het reduceren van emissies van schadelijke stoffen. Ook werken we aan een verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen.

We zetten ons in voor kennisdeling en communicatie en we zijn gestart met voorbeeldprojecten om innovaties te stimuleren. Hierbij werken we nauw samen met andere ministeries (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor bestrijdingsmiddelen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor bescherming van de werknemers, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de bescherming van consumenten) en met kennisinstituten zoals het RIVM. Regelmatig beantwoorden we politieke vragen en bereiden we dossiers voor de bewindspersonen voor.

Bij het taakveld werken momenteel zo’n vijftien collega’s, die afwisselend als compleet team en in subteams (in de huidige tijd meestal virtueel) bijeenkomen. Het is een enthousiast en veelzijdig team, waarin collega’s met een diversiteit aan achtergronden goed tot hun recht komen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ir. H.A. Meijer

06 -52 74 02 77

De heer mr. J.M. v.d.Voet

06 - 52 59 50 24

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06 - 11 58 51 58

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker met juridische affiniteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker mobiliteit en projecten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)