Beleidsmedewerker langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Één jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 10 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-703(LZ)
 • Plaatsingsdatum 23 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Het tekort aan zorgpersoneel, waaronder artsen neemt toe, terwijl de zorgvragen van ouderen, mensen met een beperking en mensen met een psychische stoornis steeds ingewikkelder worden en er door de vergrijzing meer zorg gevraagd wordt. Wij zien nu al problemen ontstaan bij de toegang tot zorg van huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde. De samenwerking van deze artsen bij het verlenen van zorg noemen we medisch-generalistische zorg (MGZ). VWS, de beroepsgroepen, de zorgaanbieders en de partijen in het stelsel staan samen voor een uitdaging waar jij een rol in kan vervullen. We zoeken in de projectgroep MGZ een nieuwe collega die binnen VWS en met externe partijen de uitdaging aan gaat om ouderen, mensen met een beperking en mensen met een psychische stoornis 24-uur per dag van medisch-generalistische zorg te kunnen blijven voorzien. Je bent voor de helft van jouw tijd werkzaam in de projectgroep MGZ.

De vraag en drang naar verduurzamen is groot, ook binnen de zorg. Iedereen erkent de noodzaak om anders te werken. Veel zorginstellingen werken samen met partners op het gebied van productontwikkeling, afvalverwerking, energiezuinigheid, verduurzaming van hulpmiddelen, het maken van bedrijfskleding en het maken van een groene en duurzame leefomgeving, het terugdringen van woon-werkverkeer en tal van andere initiatieven. De andere helft van jouw tijd werk je aan dossiers op het gebied van duurzaamheid.

Wat ga je doen voor medische-generalistische zorg?
Je werkt samen met collega’s in de projectgroep medisch-generalistische zorg. Samen met deze collega’s van verschillende directies en externe partijen realiseer je concrete producten zoals adviezen voor de minister, de totstandkoming van samenwerkingsafspraken tussen landelijke partijen en het vervolg op het landelijke programma duurzame medische zorg in de regio.

Je bouwt expertise op in gesprekken met beroepsgroepen, stelselpartijen, branche-, cliënt- en patiëntverenigingen. Je voert gesprekken met deze stakeholders over de inhoudelijke voorwaarden die noodzakelijk zijn om te zorgen dat de medisch generalistische zorg beschikbaar, toegankelijk en organiseerbaar blijft. Je investeert in kennis en ervaring over het onderwerp door regelmatig een bezoek te brengen aan de zorgpraktijk en door je te verdiepen in casuïstiek. Bovendien onderhoud je contact met de wetenschap om ontwikkelingen in pilots over samenwerking bij medisch-generalistische zorg direct te betrekken in beleid. Je gebruikt de concrete voorbeelden vanuit jouw bezoeken, afspraken en (complexe) casussen om beleidsplannen begrijpelijker te maken. Daarnaast bereid je kamerdebatten, werkbezoeken en kennismakingen voor.

Wat ga je doen voor duurzaamheid?
Je werkt samen met collega’s van de directie langdurige zorg en met name de teams ouderzorg, gehandicaptenzorg, medische zorg en behandeling en financiën en bekostiging. Duurzaamheid is verweven in de hele zorg. Het is de ambitie het werkelijk een integraal onderdeel van het denken in de zorg te maken, zowel binnen als buiten het departement. Het is daarom belangrijk dat je een aanhouder en doorzetter bent, en dat je kansen ziet en grijpt. Je werkt aan een netwerk binnen en buiten het departement en je probeert de buitenwereld naar binnen te brengen. De focus ligt op:

 • de verduurzaming van zorg en haar maatschappelijk vastgoed, energie en vervoer (CO2 reductie);
 • de vergroting van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu;
 • de gezonde zorg- en leefomgeving en;
 • circulariteit (spaarzaam met grondstoffen en materialen omgaan).

Je teams
De werksfeer in de teams is informeel. We vinden teambuilding belangrijk en reflecteren regelmatig op ons handelen en vieren onze teamprestaties met elkaar. Je krijgt vanuit ons team intensieve begeleiding en dit doen we d.m.v. interventies, coaching-on-the-job, training omgaan met weerstand en meer. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat jij je zo snel mogelijk thuis voelt bij langdurige zorg.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie langdurige zorg heeft de volgende missie: ‘Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen’.
Instrumenten om dit te bereiken zijn wet- en regelgeving (zoals de Wet langdurige zorg), het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de inkoop van zorg aan zorgkantoren.

Bij de directie werken ongeveer 75 mensen. De directie is overgegaan naar het werken in teams, verdeeld over vier afdelingen. Elk team werkt met een teamcoördinator die de
werkzaamheden van het team coördineert. Personeelsverantwoordelijk zijn de afdelingshoofden van de vier afdelingen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jacco van Nieuwkoop

06-31753385

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager bij de directie Langdurige Zorg, met de optie plv. directeur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatieadviseur Langdurige Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker ouderenzorg Caribisch Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd