• Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 17 juni 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: SG 24-105, Plaatsingsdatum: 1 juni 2024

Voor de hersteloperatie Toeslagen zoekt het ministerie van Financiën een gedreven beleidsmedewerker die vormgeeft aan de samenwerking met onze directe partners, om samen het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen.

In de hersteloperatie Toeslagen wordt hard gewerkt om gedupeerden recht te doen en ze te helpen met het maken van een nieuwe start. De hersteloperatie is primair gericht op ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslag, maar er zijn ook regelingen voor onder andere kinderen van gedupeerde ouders, ex-toeslagpartners, nabestaanden en ouders in het buitenland. Het herstel richt zich onder meer op financiële compensatie, brede ondersteuning door gemeenten, een schuldenaanpak en emotioneel herstel. Ook voor benadeelden door de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget is een regeling in ontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat alle herstelmaatregelen zo goed mogelijk tot hun recht komen werken we in de hersteloperatie intensief samen met verschillende partners. Denk bijvoorbeeld aan de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), Sociale Banken Nederland (SBN) en de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK).

Als beleidsmedewerker ketensamenwerking ga je precies met die samenwerking aan de slag. Je haalt op welke aandachtspunten uit de uitvoering van hersteloperatie naar voren komen en brengt de juiste personen en organisaties hierover met elkaar in contact. Je hebt een goed overzicht van de ontwikkelingen in de uitvoering en bent een netwerker in de herstelketen. Je signaleert of bijsturing van de uitvoering en of beleidswijzigingen noodzakelijk zijn. Dat doe je door oog en oor te hebben voor zowel de politiek-bestuurlijke afwegingen als voor de praktische uitvoering van de hersteloperatie in de praktijk.

Je precieze taken bepalen we in onderling overleg, op basis van de meest recente ontwikkelingen, maar denk bijvoorbeeld aan een belangrijke bijdrage aan:

• de periodieke Uitvoerdersraad, waar uitvoerders van de hersteloperatie ervaringen en ideeën uitwisselen.
• de bestuurlijke én uitvoerende samenwerking met belangrijke partners, zoals de NOvA, de RvR en de NVVK.
• het bestuurlijk overleg met Sociale Banken Nederland, over de uitvoering van de private schuldenregeling voor gedupeerden door de toeslagenaffaire.
• het beheer en de doorontwikkeling van de gecoördineerde inzet van letselschadeadvocaten en schade-experts in de hersteloperatie.
• de vertaling van uitvoeringsproblemen of vraagstukken binnen de hersteloperatie naar beleidsmatige en politieke keuzemogelijkheden.

In deze functie maak je deel uit van het programmateam Ketenregie/Schulden. Je werkt daarnaast nauw samen met mensen uit andere teams binnen programma DG Herstel en je zoekt de verbinding met andere stakeholders op het gebied van beleid en uitvoering, zowel binnen als buiten het ministerie van Financiën. In deze functie zal de relatie met de rechtspraak (NOvA, RvR) sowieso een belangrijk onderdeel zijn.

Ben je geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage aan de hersteloperatie? Of toch nog eerst wat vragen? Neem dan contact op met Wilbert van de Griendt via 06 – 11 70 86 31.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 1 januari 2022 is het programma directoraat-generaal (DG) Herstel Toeslagen formeel gestart. Dit programma stuurt vanuit een coördinerende rol de hersteloperatie aan, in samenwerking met alle betrokken partijen. Zo zorgen we voor betrokkenheid van de verschillende gemeenten, departementen, en de diverse uitvoeringsorganisaties. Een goede samenwerking is nodig om getroffen burgers snel en adequaat te compenseren en te helpen om de regie over hun leven terug te krijgen. Het programma richt zich daarbij zowel op herstelbeleid als op de regie op de uitvoeringsketen.

Het programma DG Herstel is te kenmerken als een tijdelijke regieorganisatie. Voor medewerkers betekent dit werken in een organisatie die continu in beweging is. Dit vraagt flexibiliteit en een vernieuwende aanpak voor uiteenlopende vraagstukken. En het betekent samenwerken met collega’s die doordrongen zijn van het maatschappelijk belang van de opgave waar het programma DG Herstel Toeslagen voor staat.

Het programma-DG bestaat naast een bedrijfsbureau uit drie teams: herstelbeleid; ketenregie/schulden; schadeafwikkeling. In het team ketenregie staat de optimale afstemming, samenwerking en regie tussen alle uitvoerders en opdrachtnemers centraal. In de huidige fase van hersteloperatie komt het accent steeds meer op uitvoering en aansturing te liggen. Dat betekent dat er steeds meer verwevenheid ontstaat tussen de teams en er regelmatig al dan niet tijdelijke dwarsverbanden worden gecreëerd.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Wilbert van de Griendt, programmadirecteur ketenregie/schulden

06-11708631

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Teun van Huffel, recruiter

06-29690854

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ervaren onderzoeker/omgevingsanalist

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

No-code platformbeheerder

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financial auditmanager vaktechniek

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd