Beleidsmedewerker Kennis en Innovatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 23 augustus
 • Vacaturenummer IW DGWB 2021-183
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij als (startend) beleidsmedewerker aan de slag met innovatie en duurzaamheid voor een klimaatbestendig Nederland? Dan is dit een mooie kans om jouw visie en inhoudelijke kennis over duurzame ontwikkelingen in te zetten voor actuele maatschappelijke uitdagingen voor water, bodem en klimaatadaptatie. Samen met collega’s werk je aan het ontwikkelen van kennis en innovatie die bijdragen aan de doelen van het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB). Je brengt jouw kennis in over (on)mogelijkheden duurzaamheid in beleid toe te passen, vooral op het gebied van circulariteit maar ook bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie en biodiversiteit. Je denkt mee over benodigde onderzoeksopdrachten en innovatieprojecten binnen verschillende samenwerkingsverbanden, zoals de topsector Water en Maritiem.

Je werkzaamheden zijn niet in beton gegoten maar hierbij moet je denken aan:

 • Je adviseert het Managementteam (MT) en Directieteam (DT) over benodigde besluiten met betrekking tot kennis en innovaties op de verschillende terreinen van duurzaamheid. Voor het ontwikkelen van voorstellen, proeftuinen en nieuw beleid, werk je actief samen met relevante collega’s van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), kennisinstituten, Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven;
 • Je zorgt voor de monitoring en agendering van de strategische kennis- en innovatieontwikkeling, bijvoorbeeld op het terrein van klimaatadaptatie, waterkwaliteit of biodiversiteit;
 • Je coördineert De Staat van Ons Water, waarmee de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar rapporteert. Je werkt hierbij samen met de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
 • Je denkt mee over de areaalstrategie van IenW voor het faciliteren van duurzame energie en bevordering van biodiversiteit en zorgt hierbij dat de belangen voor water, bodem en klimaatadaptatie meegenomen worden;
 • Je zorgt voor verbinding en afstemming tussen de kennis- en innovatie-agenda’s van grote programma’s, zoals het Hoogwater Beschermingsprogramma en het Integraal Riviermanagement;
 • Je werkt aan het beleid en de ontwikkeling van de Human Capital Agenda van de Topsector Water en Maritiem en organiseert activiteiten voor en met de ‘waterambassadeurs’ en ‘stroomversnellers’ die voorlichting geven over het werk en de opleidingen in de water- en maritieme sector;
 • Je levert een actieve bijdrage aan innovatieactiviteiten, bijvoorbeeld het organiseren van de innovatie-expo, waar innovaties gepresenteerd worden op het terrein van energie, circulaire economie en water. https://www.innovatieexpo2021.nl/

Algemeen
Nederland als waterland is een kennis en innovatierijk land, maar kennis en innovaties wordt niet altijd goed benut voor het overheidsbeleid. Wij willen de mogelijkheden voor effectiever beleid en betere publieke dienstverlening niet missen. Het belang van beleid met een stevige kennis- en innvoatie basis is relevant voor alle grote gebeurtenissen die ons nu en in de toekomst zullen raken, is nodig om te anticiperen op toekomstige crises, en voor de grote maatschappelijke uitdagingen.

Wat ga je doen en met wie
Je maakt onderdeel uit van een redelijk klein dedicated en zelfsturend cluster. Op het gebied van innovaties draag jij zorg voor inzicht, overzicht en samenhang van de innovatievraagstukken voor de korte termijn en lange termijn gelet op de opgaven en de transitieagenda. Hiaten en overlap weet je te benoemen en prioriteren. Je adviseert bijvooreeld het directieteam op welke manier innovaties financieel geborgd kunnen worden om te voorkomen dat je bij ieder initiatief de hand moet ophouden. Je werkt hierbij intensief samen met Rijkswaterstaat en andere stakeholders. Netwerkbijeenkomsten bezoek je, haalt input op uit de (top)sector, wetenschap en TO2 instituten. Uiteraard zorg jij met de directe collega's voor afstemming, draagvlak en kennisdeling binnen en buiten DGWB en I&W (oa EZK en OCenW).

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding in een relevant vakgebied;
 • Je hebt affiniteit en/of ervaring op het gebied van innovatie;
 • Je bent in staat rol te vervullen als opdrachtgever en programmamanager.

Naast deze eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen:

 • Je bent een authentieke, daadkrachtige persoonlijkheid;
 • Je bent open en transparant in houding en gedrag;
 • Je beschikt over een innovatieve instelling. Kansen zien en kansen grijpen;
 • Je houdt graag de pen vast voor het schrijven van beleidsstukken en nota’s aan de Minister, DT of MT. Dit doe je met plezier en gemak;
 • Kwaliteit heb jij hoog in het vaandel staan.

Deze rol zien we als een zeer uitdagende en mooie eerste stap voor schoolverlaters met een relevant diploma op zak en voor kandidaten die recentelijk hun (Rijks)traineeship hebben afgerond of dat op korte termijn zullen doen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Interne en Interdepartementale kandidaten met een vast contract behouden dit.
 • Naar verwachtting zullen de gesprekken in week 36 en 37 plaats vinden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur (WKB)
De directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur (WKB) ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het HWBP, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer. Daarnaast is de coördinatie van ruimtelijke adaptatie belangrijk. De uitwerking gebeurt onder andere via het Deltaprogramma en het gebiedsgerichte beleid voor de Grote Wateren. Verder stimuleren we kennis en innovatie en verzorgen we de communicatie over het waterbeleid.

De afdeling Regie en Innovatie
De afdeling Regie en Innovatie is een van de drie afdelingen binnen de directie WKB en is verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van projecten in het hoofdwatersysteem, het financieren van het waterbeleid, gebiedsgerichte benadering van enkele grote wateren binnen Nederland en kennis en innovatie. Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht. Ook in deze coronatijd zorgen we voor een goed inwerkprogramma voor jou. We werken op deze afdeling in duo’s en de afstemming online is zeer laagdrempelig.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A.C.M. Verschuur Msc.

06-52037815

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch adviseur Kennis en Innovatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Ruimte en Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Stoffenbeleid Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd