Beleidsmedewerker (jurist)

Ministerie van Justitie & Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 22 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Niveau Universitair oude stijl, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 4 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer BD23/DGM/230408
 • Plaatsingsdatum 20 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de Afdeling Juridische en Algemene Zaken van de Directie Migratiebeleid (DMB/JAZ) is er een vacature voor een Beleidsmedewerker (jurist) S11/12. Het betreft een tijdelijke functie voor 22 maanden. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

We zijn op zoek naar een jurist die het gehele migratierecht overziet en die in staat is gezaghebbend te adviseren over migratiebeleid, wet- en regelgeving, processen en aangelegenheden binnen de migratieketen en gerechtelijke procedures.

Als onderdeel van het team juristen vervul je een belangrijke functie binnen DGM bij de ontwikkeling en realisatie van het migratiebeleid en de omzetting daarvan in wet- en regelgeving. De advisering heeft zowel betrekking op de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving als de nationale wetgeving. Daarnaast ben je betrokken bij procedures bij het Europees Hof van Justitie, het EHRM en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naast migratierechtvraagstukken behoren ook overige juridische werkzaamheden tot het takenpakket, zoals het opstellen van lagere regelgeving en besluiten. We verwachten een grote mate van zelfstandigheid bij het beheer van verschillende juridische dossiers. Het precieze werkpakket zal in goed overleg worden ingevuld. Je komt te werken in een hecht en collegiaal team, waarbij veel ruimte is voor leren en ontwikkelen. Daarbij werk je samen met collega’s van de andere afdelingen van DGM, van uitvoerende diensten en van andere departementen.

 • Je hebt een wo-diploma in de rechtsgeleerdheid en uitstekende, actuele kennis van het bestuursrecht, in het bijzonder van het migratierecht.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je durft stevig stelling te nemen, maar je hebt ook oog voor de bredere belangen en vraagstukken.
 • Je kunt goed samenwerken en neemt graag het initiatief.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen waarbij je snel een oordeel kan vormen en hoofd- en bijzaken kan scheiden.
 • Je hebt inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt goed omgaan met tijdsdruk en strakke deadlines en geeft de voorkeur aan een dynamische omgeving.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 22 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het ministerie van groot belang. Daarom vragen we nieuwe medewerkers om een verklaring omtrent gedrag (vog) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Migratiebeleid (DMB) is verantwoordelijk voor het vormgeven van het (inter)nationaal beleid voor een gereglementeerde en beheerste toelating, verblijf en terugkeer van vreemdelingen, dat voorziet in de maatschappelijke behoefte en invulling geeft aan de internationale verplichtingen. Ook stelt zij in overeenstemming met deze behoeften en verplichtingen de voorwaarden en kaders voor effectieve grensbewaking en toezicht op vreemdelingen vast. Essentieel in het migratiebeleid is dat er sprake is van een geïntegreerde en goed functionerende migratieketen. Al het te ontwikkelen beleid wordt dan ook afgestemd met de uitvoerende partners in deze keten en laat ook ruimte voor de uitvoering. DMB zorgt er bovendien voor dat het beleid door de desbetreffende uitvoerende organisaties effectief en met waarborgen omkleed kan worden uitgevoerd. De partners in de uitvoering zijn onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee.
De directie bestaat uit drie afdelingen: de afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer (AOT), de afdeling Toezicht, Regulier en Nationaliteit (TR&N) en de afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ).

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ellen Schut

06-51389901

Michael Vonk

06-52809394

Solliciteren?

Ministerie van Justitie & Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Financieel) Adviseur Ketensturing

Ministerie Justitie en Veilgheid, directoraat-generaal Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inkoopadviseur S9/10/11

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd