Beleidsmedewerker Innovatie in de Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Eén jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 16 juni
 • Vacaturenummer VWS-987(MEVA)
 • Plaatsingsdatum 27 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ervoor zorgen dat nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan worden. Dat is de opdracht van de directie Macro-economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt. Als beleidsmedewerker Innovatie in de Zorg werk jij mee aan die belangrijke opdracht, en lever je zo een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders

Wat ga je doen als beleidsmedewerker Innovatie in de Zorg?
Een medewerker innovatie is ondernemend. Je hebt oog voor de complexiteit van het zorgveld waar verschillende partijen een rol hebben bij de organisatie van de zorg. Je weet de verbinding te leggen tussen de beleidsdirecties van VWS en EZK, Health Holland , kennisinstellingen, zoals ZonMW en RIVM, het zorgveld, en het bedrijfsleven, en draagt zo in een gezamenlijke inspanning bij aan vernieuwingen in de gezondheidszorg. Daarnaast heb je oog voor uitdagingen waar innovatie aan kan bijdragen.

Daarbij controleer je of de innovatiemiddelen wel doelmatig en doeltreffend besteed worden. Je gaat aan de slag met het Nationaal Groeifonds (NGF), waarin je samen met beleidsdirecties binnen VWS reacties vormgeeft en het proces bewaakt. Tevens onderhoud je nauwe banden met het MEVA kennisteam, kennisontwikkeling en innovatie liggen immers in elkaars verlengde. De precieze taken zullen in overleg nader worden in gevuld.

Je pakt dossiers zelfstandig of in duo op waarbij je samen verantwoordelijk bent voor de inhoud, samen voorbereidingen treft, afstemt en meer. We zijn dan ook op zoek naar iemand met gevoel voor politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die met voorstellen komt hoe we innovaties kunnen stimuleren in de zorgsector.

 • Je bent in het bezit van afgeronde academische opleiding;
 • Werkervaring als beleidsmedewerker is een pre;
 • Je hebt ervaring met het managen en bewaken van processen;
 • Je hebt affiniteit met het innoveren van de zorg.

Herken jij jezelf hierin?
Je bent assertief en vindt het leuk om jouw speelveld in kaart te brengen waarbij je energie krijgt van het politieke spel en netwerken. Je bent oplossingsgericht en zet je creativiteit in om dit te bereiken maar weet ook je geduld te bewaren vanwege de vele stakeholders die je mee moet krijgen. Met jouw verbale overtuigingskracht en vlotte pen weet je anderen te motiveren en te bewegen tot actie en samenwerken. Je kunt prioriteren bij hoge werkdruk, durft kritisch te zijn en beschikt over een intrinsieke nieuwsgierigheid in politieke en maatschappelijke onderwerpen.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Eén jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer weten over de functie, de uitdagingen en ons team?

 • Bel gerust met Undine, manager afdeling Beroepen en Innovatie in de Zorg via 06-15022592
 • Vind je dit een interessante vacature, maar twijfel je of je geschikt bent? Ook dan kan je contact opnemen met Undine, die helpt je graag een beter beeld te vormen van de taken en de eisen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De opdracht van MEVA is om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan blijven worden. Hierbij staan twee vragen centraal:
1. Hoe zorgen we voor voldoende, tevreden en goed toegeruste professionals in de zorg?
2. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg straks nog collectief betaalbaar is?

We pakken deze vraagstukken aan met een breed palet aan kennis- en beleidsinstrumenten. Gericht op de betaalbaarheid van de zorg gaat het om strategische analyses en advies. Voor het vraagstuk van voldoende, tevreden en goed toegeruste zorgprofessionals zorgen we als eerste voor stevige randvoorwaarden. Dit doen we met wet- en regelgeving gericht op veilige beroepsuitoefening in de zorg (wet BIG), met beleid op het terrein van toekomstgericht opleiden en met financiering van opleidingsplaatsen voor medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen, op basis van gedegen ramingen. Daarnaast werken we met goede arbeidsmarktanalyses en prognoses aan inzicht in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en in de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Die uitdagingen pakken we samen met de sector aan. Denk aan vakbonden, werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen en het onderwijs.

Bij MEVA werken circa 100 medewerkers aan deze vraagstukken, verdeeld over 6 afdelingen:

 • de afdeling Algemeen Economisch Beleid;
 • de afdeling Beroepen en Innovatie in de Zorg;
 • de afdeling Arbeidsmarkt;
 • de afdeling Opleidingen en Juridisch Beleidsadvies;
 • de afdeling Financiën en Beleidsondersteuning;
 • MEVA programma;

De directie MEVA werkt voor alle Directoraten-Generaal van VWS. Organisatorisch valt MEVA onder de Secretaris-Generaal.

Werken bij MEVA vraagt om strategisch inzicht, overtuigingskracht, ondernemerschap en samenwerkingsgerichtheid. Kennis delen binnen en buiten de directie is essentieel om onze opdracht goed te kunnen vervullen. Deze competenties zijn binnen de directie breed vertegenwoordigd en dit draagt bij aan de open en flexibele cultuur, die kenmerkend is voor MEVA.

Meer over jouw toekomstige afdeling
Beroepen en Innovatie in de Zorg

Bij de afdeling Beroepen en Innovatie in de Zorg gaat het over het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van beroepsuitoefening in de zorg en de patiëntveiligheid zoals gereguleerd in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) en over innovaties voor de kwaliteit van en arbeidsinzet in de zorg.

De Wet BIG heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Hiervoor zijn in de wet waarborgen opgenomen zoals titelbescherming, registratie, opleidingseisen, voorbehouden handelingen en tuchtrecht. Daarbij leggen we dwarsverbanden met het arbeidsmarktbeleid voor de zorg, met het scholingsbeleid voor zorgverleners, met zeggenschap van zorgverleners in hun organisaties en meer. We hebben veel contact met andere directies bij het ministerie van VWS, met andere ministeries, met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en met uitvoeringsorganisaties, zoals het CIBG en we werken samen met organisaties in het land zoals zorgorganisaties, beroepsverenigingen zoals V&VN en werkgevers- en werknemersorganisaties.

De afdeling wordt per 1 juni verrijkt met het cluster innovatie. De collega’s van het cluster innovatie geven een impuls aan innovatie in de zorg met twee speerpunten: sociale en technologische innovaties die leiden tot andere manieren van werken in de zorg en het missiegedreven sturen van innovaties in de zorg. De Nederlandse zorg is goed, maar staat voor grote uitdagingen. Door de dubbele vergrijzing (krimp beroepsbevolking en toename van ouderen) wordt het een grote uitdaging om nog aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Dat vraagt om een transformatie van zorg: meer inzet op preventie en het slimmer organiseren van zorg met behulp van innovaties. Daartoe zijn de missies geformuleerd. Deze missies vinden ook hun uitwerking in programma’s en akkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord en Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ). In het Missiegedreven Innovatiebeleid (MIB) en het Nationaal Groeifonds (NGF) worden de missies als basis voor de verschillende activiteiten gehanteerd. In het kader van missiegedreven innovatiebeleid zetten wij er samen met het ministerie van EZK, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden, topsectoren en maatschappelijke organisaties op in om innovatie in gezondheid en zorg te stimuleren om oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen te vinden. Hierbij gaat het naast de inzet en opschaling van technologische innovaties ook om sociale innovaties waarbij nieuwe samenwerkingsvormen op de werkvloer worden gestimuleerd, zoals bijvoorbeeld taakdelegatie en jobcarving.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe. En dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. In ons werkgebied vernieuwen we voortdurend en denken in oplossingen. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim 2000 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Undine Mazureck - Manager

06-15022592

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-lid Financien en Beleidsondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker oorlogsgetroffenen WOII

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Enterprisearchitect/CIO-adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd