Beleidsmedewerker gezond en veilig werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 25 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 22/19-06
 • Plaatsingsdatum 11 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Wil jij je inzetten om mensen duurzaam, gezond en veilig te laten werken? Ben je maatschappelijk betrokken en krijg je energie van een dossier dat steeds vaker de aandacht van politiek en media krijgt? Gezond en veilig werken is van cruciaal belang voor werknemers, werkgevers en zelfs voor de economie. Als beleidsmedewerker ben jij een belangrijke spil in het netwerk dat zorgt dat bedrijven het gezond en veilig werken in acht nemen en blijven verbeteren. Zo worden incidenten zoveel mogelijk voorkomen.

Je bent breed inzetbaar en werkt aan uiteenlopende onderwerpen op het vlak van gezond en veilig werken. Jouw focus ligt onder andere op gezond en veilig werken met ioniserende en niet-ioniserende straling. Je pakt dit dossier op samen met een collega die van huis uit stralingsbeschermingsdeskundige is. De impact van risico’s van en incidenten met straling is groot. Onze aandacht is vooral gericht op de werknemersbescherming. De overheid stelt daarom regels en stimuleert, faciliteert en houdt toezicht op bedrijven waar gewerkt wordt met straling. Behalve de Arbeidsomstandighedenwet is ook de Kernenergiewet een belangrijk instrument hiervoor. Toepassing van straling vind je onder meer in de gezondheidszorg. Denk daarbij aan ziekenhuizen en tandartsen. Ook in de industrie wordt met radioactief materiaal gewerkt en met apparatuur dat straling uitzendt. Bijvoorbeeld voor het niet-destructief onderzoek. Het volgen van een nadere opleiding op het gebied van stralingsbescherming behoort tot de mogelijkheden.

Het werk als beleidsmedewerker bij de directie Gezond en Veilig Werken is zeer dynamisch. Naast het dossier straling wordt, afhankelijk van jouw ervaring en achtergrond, een interessant werkpakket samengesteld op het brede werkterrein van de directie. De dossiers waaraan je werkt zijn maatschappelijk relevant en staan geregeld in de belangstelling van politiek en media. Voor overleg met bedrijven en maatschappelijke organisaties ga je regelmatig buiten de deur. Je bent betrokken bij de voorbereiding van Kamerdebatten en beantwoording van Kamervragen en bij wetgevingstrajecten. Met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid werk je nauw samen, net als met andere ministeries en het bedrijfsleven.

Als het nodig is zorg je dat onderzoek, monitoring en evaluaties uitgevoerd worden en geef je opdrachten die je ook begeleidt. Communicatie is daarbij een belangrijk onderdeel. Daarnaast stel je adviezen en beleidsreacties op naar aanleiding van onderzoeksrapporten en heb je een creatieve inbreng om vernieuwingen tot stand te brengen op het beleidsterrein.

 

Functie-eisen

 • Je hebt universitair niveau met een scherp analytisch vermogen.
 • Je hebt ervaring in een beleidsomgeving en bent bereid om je inhoudelijk te verdiepen in het onderwerp stralingsbescherming. Je bent eventueel bereid een opleiding op dit vlak te volgen.
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en affiniteit met beleidsvraagstukken op het terrein van gezond en veilig werken.
 • Je kunt beknopte beleidsnota’s maken en je standpunten mondeling goed overbrengen. Daarbij ben je in staat de inhoud te vertalen naar bestuurlijke context.
 • Je hebt een flexibele instelling en kunt goed samenwerken.
 • Je bent creatief, enthousiast en collegiaal.
 • Je werkt resultaatgericht met een goede balans tussen kwaliteit en snelheid.
 • Je kunt goed contacten leggen en onderhouden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4809,66 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 11 van het BBRA’84, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je CV en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Werk houdt zich bezig met het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaaleconomische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, -migratie en -omstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken. Het directoraat-generaal Werk telt circa 230 fte en bestaat uit de volgende directies:

 • Arbeidsmarkt en Sociaaleconomische Aangelegenheden;
 • Arbeidsverhoudingen;
 • Kinderopvang;
 • Gezond en Veilig Werken;
 • Internationale Zaken;
 • Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving.

Wat doet de directie Gezond en Veilig Werken?
We stimuleren en ondersteunen werknemers en werkgevers; zij zijn primair verantwoordelijk. Daarbij richten we ons met name op preventie. We werken samen met organisaties van werkgevers en werknemers, professionals en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij gebruiken verschillende interventies in ons werk: we maken wet- en regelgeving, we ondersteunen en stimuleren en zijn verantwoordelijk voor (onderhoud van) het stelsel voor gezond en veilig werken. We zetten bijvoorbeeld in op zelfregulering, gedragsbeïnvloeding, communicatie, naleving en handhaving en het verwerven van kennis en onderzoek. We agenderen onderwerpen zoals de aanpak van werkstress, het voorkomen van beroepsziekten en arbeidsveiligheid. Binnen de directie wordt ook geëxperimenteerd met nieuwe interventies.

De inzet bij veel van onze activiteiten is erop gericht een cultuurverandering te bewerkstelligen binnen bedrijven. Een verandering waarbij gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid onderdeel worden van goed werkgever- en werknemerschap. We ondersteunen werkgevers, werknemers en arboprofessionals met voorlichting en informatie, onder andere via de website www.arboportaal.nl, en door stil te staan bij de technologische ontwikkelingen en de invloed van langer werken en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dat speelt zich niet alleen af in Nederland, maar ook op Europees en internationaal niveau. Door de grote maatschappelijke relevantie van de onderwerpen van onze directie, staan onze dossiers geregeld in de belangstelling van de politiek en media, zoals het beleid ten aanzien van werkstress, seksuele intimidatie en pesten op het werk of het voorkomen van blootstelling aan asbest.

De directie bestaat uit circa vijftig medewerkers, verdeeld over de beleidsafdelingen Gezond Werken en Veilig Werken. Daarnaast werken ook verschillende studentstagiair(e)s bij de directie. De sfeer binnen de directie is professioneel en collegiaal.

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

dhr. R.O. Triemstra

070 333 54 80

mw. Janneke Faber

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider Meldingen onveilig en ongezond werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag/Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Permanente vacature (senior) beleidsmedewerker arbeidsmarkt

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Inspecteur arbeidsmarktfraude

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Woonplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling