Beleidsmedewerker fraude en corruptie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Universitair oude stijl, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD23/DGRR/230399
 • Plaatsingsdatum 14 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De minister adviseren over hoe we in Nederland fraude en corruptie het beste kunnen bestrijden. Spreekt jou die functie aan? We zoeken voor ons cluster een enthousiaste collega met beleidservaring.

Je zult in eerste instantie primair aan de slag gaan met het dossier fraude en dan voornamelijk online fraude. Technologische mogelijkheden stelt criminelen in staat om in een klein tijdsbestek op steeds grotere schaal mensen op te lichten. De verschijningsvormen zijn heel verschillend en wat echt is, is vaak niet meer van nep te onderscheiden. Jouw werk is om beleid te maken hoe we slachtoffers en schade kunnen voorkomen. Dat doe je in samenwerking met je team, maar ook met collega’s van de politie, het Openbaar Ministerie, andere departementen zoals EZK en Financiën en met het bedrijfsleven. Je wordt enthousiast om te leren van best practices in andere landen en mee te werken aan de visieontwikkeling hoe effectieve fraudebestrijding er in de toekomst uit zou moeten zien.

Ons werk vraagt om flexibiliteit en collegialiteit. Dit betekent dat je inspringt op onderwerpen en kan herprioriteren en, waar dat nodig is, het vanzelfsprekend vindt dat je het werk van elkaar overneemt. Thema’s wisselen soms snel en kunnen opeens in de politieke aandacht staan.

Je komt te werken in een cluster met zes enthousiaste, gedreven en leuke collega’s, waarin we op een prettige manier met elkaar samenwerken en inhoud, hard werken en gezelligheid goed in balans zijn.

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en beschikt over ervaring en affiniteit met het adviseren over beleidsvraagstukken op het terrein van fraude en criminaliteitsbestrijding. Een juridische opleiding is een grote pré.

Ook is ervaring met wetgeving en parlementaire werkzaamheden gevraagd (regelgeving, ambtelijke ondersteuning bij debatten en vragenuurtjes in de Tweede kamer). Je hebt oog voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en zoekt actief de samenwerking en verbinding met de keten- en maatschappelijke partners binnen beleid en uitvoering. Dat kan op nationaal, Europees en internationaal zijn. Je bent flexibel, drukbestendig en schakelt makkelijk tussen verschillende dossiers. Je kunt plannen, structureren en prioriteren.

Competenties:

 • Politieke en Bestuurlijke sensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken en netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit en stressbestendigheid

Voor verdere specificaties wordt verwezen naar het Functiegebouw Rijk, familie Beleid, functiegroep (senior) beleidsmedewerker.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Diversiteit & Inclusie

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het ministerie van groot belang. Daarom vragen we nieuwe medewerkers om een verklaring omtrent gedrag (vog) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) is een van de zes directies binnen het DG Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) en bevindt zich in het hart van justitie. DRC draagt bij aan het creëren van veiligheid door het bevorderen van rechtshandhaving en het terugdringen van criminaliteit middels eigentijdse preventie, handhaving, opsporing en vervolging. Het beleid dat wij daarvoor maken, past binnen de kaders van de rechtsstaat en draagt waar nodig ook bij aan de verdere vorming hiervan. Binnen deze kaders heeft het tot doel om het opsporings- en vervolgingsapparaat zo goed als mogelijk in staat te stellen om haar taak uit te oefenen.
De kernopgaven voor DRC zijn op dit moment o.a. de aanpak van mensenhandel, verkeersveiligheid, cybercrime, discriminatie, milieucriminaliteit, zeden waaronder de aanpak van kinderporno en fraude. Belangrijke ontwikkelingen zoals digitalisering en internationalisering van de samenleving hebben effect op de beleidsdossiers van DRC. Vraagstukken hierbij zijn bijvoorbeeld: hoe om te gaan met internationaal en vanuit het buitenland opererende criminele organisaties in Nederland, hoe handhaaf je het recht in het digitale domein, hoe zorg je voor een goede opvang van slachtoffers mensenhandel en tegelijk voor een effectieve inzet van het strafrecht, wat zijn de criminogene effecten van het toekomstige klimaatbeleid?
DGRR werkt opgavegericht en in de komende jaren kunnen en zullen er nieuwe opgaven komen. DRC functioneert in een complex politiek-bestuurlijk speelveld met politiek-gevoelige thema’s. De dossiers worden regelmatig besproken in de media.
DRC werkt samen met een divers en groot aantal partners, waaronder het Openbaar Ministerie, politie, bijzondere opsporingsdiensten, gemeenten, maatschappelijke organisaties, wetenschap en de private sector.
Bij DRC werken bevlogen en inhoudelijk deskundige professionals. De werksfeer is informeel en collegiaal.

De directie bestaat momenteel uit drie afdelingen: Cybercrime & Zeden, Strafrechtelijke Handhaving en Fraude & Bijzonder Strafrecht.
De afdeling Fraude & Bijzonder Strafrecht (FBS) wordt je thuishaven. De afdeling is met een team van ongeveer 19 medewerkers verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (fraude en corruptie), verkeershandhaving en strafrechtelijke handhaving op de domeinen van de vakdepartementen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan Dobbelaar

06-55484224

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Juridisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd