Beleidsmedewerker EU

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Onderzoek / wetenschap, Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 15 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer IB/2022/1191
 • Plaatsingsdatum 1 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Internationaal Beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is voor haar afdeling EU op zoek naar een energieke, verbindende, goed georganiseerde beleidsmedewerker. Op basis van je ervaring en interesses kijken we naar een passende samenstelling van je takenpakket, maar hieronder een greep van de onderwerpen waar collega’s van de afdeling EU aan werken en waar je op in kunt worden gezet.

De afdeling werkt aan de EU-inzet op kennisveiligheid, één van de OCW-prioriteiten in de EU. Open waar mogelijk, beschermen waar nodig. Dat is de kern van het kennisveiligheidsbeleid. Het kabinet streeft naar internationale samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek, waar ‘open science’ en ‘open onderwijs’ de norm zijn, maar tegelijkertijd nationale veiligheid niet in het geding komt. Academische waarden moeten we beschermen en uitdragen. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen rond kennisveiligheid waaronder een specifieke inzet in de EU en internationaal.

De afdeling werkt nauw samen met de collega’s van beleidsdirecties aan de OCW-inzet op de Europese ontwikkelingen rond de digitale samenleving, klimaatadaptatie en het beschermen van fundamentele waarden zoals gendergelijkheid, gelijke behandeling van LHBTIQ+, academische vrijheid en persvrijheid. Bij alle dossiers worden ook dwarsverbanden gezocht en gelegd met de ontwikkelingen en discussies in gremia zoals UNESCO en de Raad van Europa.

Tenslotte zijn ook een aantal coördinerende taken belegd bij de afdeling, zoals de OCW-inbreng in het wekelijkse interdepartementale PVI-overleg, de BNC, de CoCo en het secretariaat van de OCW Stuurgroep EU-Internationaal. Al deze werkzaamheden vragen om een brede blik, goede communicatieve vaardigheden, snel kunnen schakelen en het vermogen om OCW-belangen te signaleren en te verbinden aan Commissievoorstellen en de bredere kabinetsinzet. Om de OCW-inzet te bepalen en te behartigen werk je nauw samen met collega’s binnen de afdeling EU, de andere afdelingen binnen IB, de betrokken beleidsdirecties en de andere betrokken departementen.

Voor je werk ben je op gezette tijden in Brussel.
Tenslotte heeft het EU-team te maken met veel ad-hoc klussen (zoals advisering van Onderraden, voorbereiden bezoeken aan Brussel, en gesprekken met de Commissie of andere lidstaten), die op dat moment binnen het EU-team worden verdeeld.

De werkzaamheden die je verricht kunnen in de loop van de tijd veranderen. Meer in het algemeen ben je flexibel, een échte teamplayer en breed inzetbaar en kun je afhankelijk van de prioriteiten van de directie op andere onderwerpen en thema’s worden ingezet.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Internationaal Beleid (IB) werkt samen met de andere OCW-collega’s aan een slim, vaardig en creatief Nederland. En doet dat net even anders, want IB werkt over de grenzen van Nederland en van de directies heen. We houden perspectief op de wereld en we laten zien welke plek Nederlands in de wereld inneemt. We zorgen dat onze Nederlandse talenten ook in het buitenland kunnen bloeien. IB kijkt over de grenzen. We zijn daarin niet naïef want door over de grenzen heen te kijken, zien we ook waar we die moeten beschermen. We komen internationale afspraken na en daarmee bewaken we ook die grenzen en daarmee de plek van Nederland in de internationale wereldorde. We leggen onze oren te luister en houden onze ogen open en zo leren we van wat wel en niet werkt en helpen daarmee op pro-actieve wijze aan een slim, vaardig en creatief Nederland. De sfeer bij IB is open en collegiaal, waarbij er ruimte is voor een informeel gesprek en hulp bij elkaars dossiers.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.
Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Max Bueno de Mesquita – coördinerend beleidsmedewerker

0646849011

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker culturele audiovisuele sector en ontwerpsector

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker / strategisch onderzoekscoördinator

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Krachtige verbinder van partijen in het hoger onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd