Beleidsmedewerker en bestuursadviseur digitale samenleving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch
 • Reageren voor 4 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DGDOO/DS/23/02
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Waardengedreven digitaliseren, dat is waar het kabinet de komende jaren aan werkt. Afgelopen jaar zijn de hoofdlijnen en de werkagenda van het digitaliseringsbeleid gedeeld met de Tweede Kamer. De beleidsactiviteiten van de directie Digitale Samenleving worden daarmee onderverdeeld in: 1) iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk, 2) iedereen kan de digitale wereld vertrouwen, 3) iedereen heeft regie op het digitale leven, 4) een digitale overheid die waardengedreven en open werkt voor iedereen en 5) het versterken van de digitale samenleving in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De realisatie en doorontwikkeling van dit beleid gebeurt in openheid en samenwerking met andere departementen, interbestuurlijk en met de maatschappij.

In onze afdeling dragen we hieraan bij door strategievorming en coördinatie op beleidsthema’s binnen Nederland, ons Koninkrijk, de EU en daarbuiten. Met een team in opbouw werken we aan complexe multidisciplinair samengestelde beleidsprocessen, we bereiden (inter)nationale werkbezoeken voor bewindspersonen voor, gaan écht in gesprek met de samenleving en ondersteunen beleid met doelgroepgerichte communicatie. We zijn op zoek naar een beleidsmedewerker die de ontwikkeling van het digitaliseringsbeleid mede vorm geeft. Je richt je daarbij met name op de bestuurlijke overleggen rondom dit beleid.

Je werkt samen met collega’s aan verschillende beleidsvraagstukken. Jij bent de verbinder met beleidsmedewerkers, bestuursadviseurs en secretarissen van andere departementen en medeoverheden. Je signaleert en adviseert je collega’s en MT-leden over interne en externe ontwikkelingen. Je zorgt voor de kwaliteit en samenhang tussen verschillende interdepartementale en interbestuurlijke overleggen. Deze overleggen zijn gericht op maatschappelijke digitale vraagstukken van vandaag en de toekomst en op de verantwoording over digitaliseringsbeleid. Je ondersteunt de voorzitters op MT-, directeuren- en DG/SG-niveau bij de bijeenkomsten. Jij zorgt voor een goede voorbereiding, vastlegging en opvolging van de vergaderingen, bewaakt het besluitvormingsproces en de kwaliteit van de agenda. Je werkomgeving kenmerkt zich door een veelheid aan interne en externe contacten op verschillende niveaus. Jij zoekt steeds de juiste partners om tot oplossing en afstemming te komen. Je werkomgeving is in beweging, je bent in staat daarin je weg te vinden en zelfstandig taken op te pakken, ook als nog niet alles duidelijk is.

Welke kennis en ervaring heb je nodig?

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau, het is een pré als dit op het gebied van bestuurskunde of informatiekunde is.
 • Je hebt enige jaren ervaring als bestuursadviseur of beleidsmedewerker binnen de rijksoverheid, een provincie of gemeente.
 • Je kunt goed analyseren en werkt planmatig, ook als er ad hoc nog wat moet worden geregeld.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en weet snel tot de kern te komen.
 • Je bent een teamspeler en je kunt goede (in)formele contacten onderhouden met alle relevante partners.

Welke competenties neem je mee?

 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Plannen en organiseren
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 Jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De gesprekken vinden plaats in de week van 5 juni a.s. Gedurende de openstelling van de vacature kan in overleg met een geschikte kandidaat een gesprek ook eerder plaatsvinden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar kom je te werken?
Bij het Directoraat Digitalisering en Overheidsorganisatie van het ministerie van BZK werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: Digitale Samenleving, Digitale Overheid en CIO Rijk. Er wordt onderling intensief samengewerkt op thema’s als algoritmen, informatieveiligheid, desinformatie, privacy, mensenrechten, toegankelijkheid, publieke waarden en data. Ook werken we veel samen met andere departementen en met provincies, waterschappen, gemeenten, publiek-private instanties en kennisinstellingen.

Directie Digitale Samenleving
Centraal bij deze directie staat de uitvoering van de werkagenda waarden gedreven digitalisering. De verschillende teams van de directie Digitale Samenleving houden zich onder meer bezig met inclusie, digitale vaardigheden, informatieveiligheid bij de overheid, algoritmen, publieke waarden, mensenrechten bij digitalisering en data. Niet alleen wordt er beleid gemaakt. We helpen overheden met de uitvoering en maken dat ook mogelijk. Met slimme hulpmiddelen om mensenrechten bij digitalisering te toetsen bijvoorbeeld, met ondersteuning bij het inzicht geven in de beleidsregels die in systemen zijn vastgelegd of met het transparant maken van algoritmes die overheden gebruiken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jonine de Waal

(06) 50 07 84 76

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anne Wagner, HR-adviseur

(06) 31 01 98 17

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker digitale samenleving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker sterk bestuur, team UDO

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker sterk bestuur, team Kennis & Strategie

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)