Beleidsmedewerker emancipatiebeleid arbeid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 9 augustus
 • Vacaturenummer DE/2019/631
 • Plaatsingsdatum 10 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Denk jij in kansen en weet je hoe je deze moet verzilveren? Ben je in staat vast te houden aan je standpunt bij weerstand en ben je bereid de scherpte op te zoeken wanneer de situatie dat vraagt? Heb je oog voor verhoudingen en weet je hoe je deze in je voordeel kunt gebruiken? Beheers jij deze vaardigheden of wil je jezelf hierin verbeteren? Dan is de kans groot dat jij als beleidsmedewerker emancipatiebeleid goed bij de directie Emancipatie past!

Je geeft invulling aan het emancipatiebeleid van de Rijksoverheid en ontwikkelt op een vernieuwende manier beleid dat bijdraagt aan gender- en lhbti-gelijkheid. Je werkt intensief samen met andere ministeries, externe organisaties en stakeholders aan uiteenlopende onderwerpen. Deze zie je regelmatig terug in de media.

Arbeid, sociale veiligheid, en genderdiversiteit en gelijke behandeling. Dat zijn de drie thema’s waar we als directie Emancipatie aan werken. Als beleidsmedewerker draag je bij aan de samenhang tussen de inhoudelijke thema’s van de directie en werk je primair aan prioriteiten binnen het themateam Arbeid. De focus ligt daarbij op het vergroten van de arbeidsparticipatie en de financiële onafhankelijkheid van vrouwen, het verbeteren van de doorstroming van vrouwen naar hogere functies én een gelijkere verdeling tussen werk en zorg tussen mannen en vrouwen. Jouw precieze takenpakket bepalen we samen op basis van prioriteiten, ervaring, achtergrond en affiniteit.

Functie-eisen

 • Je hebt bij voorkeur enige relevante (beleids)ervaring binnen een dynamische werkomgeving.
 • Je krijgt onderwerpen met overtuigingskracht op de agenda en zet deze vervolgens om in resultaten.
 • Je bekijkt vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en vindt aansluiting bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de beleidsdoelstellingen.
 • Je hebt gevoel voor (politiek-bestuurlijke), verhoudingen, schrikt niet van weerstand en gaat oplossingsgericht om met botsende belangen.
 • Je kunt een netwerk opbouwen, onderhouden en effectief inzetten.
 • Je hebt affiniteit met het werkterrein van de directie Emancipatie. Inhoudelijke kennis van het werkveld is geen vereiste.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met economische vraagstukken of met arbeidsmarkt- en/of inkomensvraagstukken. We laten ons echter graag verrassen en luisteren met plezier hoe jij denkt met jouw talenten en kennis een bijdrage te leveren aan het emancipatiebeleid, en in het bijzonder binnen het thema arbeid.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil een inclusieve organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, (culturele) achtergrond of arbeidsbeperking mee. Dit zorgt voor verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten die de denkkracht en het handelingsperspectief van het ministerie van OCW vergroten.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • De selectieprocedure start met speeddates met een grote groep kandidaten, Daarna zijn er gesprekken met een kleiner aantal kandidaten. Maximaal drie kandidaten krijgen de kans een opdracht uit te voeren. Daarna kiezen we onze nieuwe collega.
 • Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten hebben voorrang op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot de eerste groep? Stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee met je sollicitatie en geef je status aan in het betreffende veld.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Nederlandse emancipatiebeleid gaat er vanuit dat een voortdurende inzet nodig is om emancipatie te bevorderen. De directie Emancipatie richt zich op het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden in de maatschappij, ongeacht gender en seksuele oriëntatie.

De directie heeft ongeveer dertig medewerkers. Er heerst een goede sfeer en een echte ‘doenersmentaliteit’. Hier werken we in wisselend samengestelde teams aan een aantal prioritaire thema’s, te weten: sociale veiligheid, arbeids(participatie), genderdiversiteit en gelijke behandeling. Er is een flexibele organisatiestructuur. De stijl van leidinggeven is coachend.

De directie bekijkt regelmatig de samenstelling van de teams en houdt hierbij rekening met jouw (ontwikkel)wensen. Uitgangspunt daarbij is dat medewerkers in meerdere teams werkzaam zijn. Op termijn kijken we in welk ander team je aan de slag gaat. De teams bestaan — net als de rest van de directie — uit een mooie mix van mensen met diverse achtergronden in ervaring, leeftijd, gender en cultuur.

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Elmer Burke, plaatsvervangend directeur

Basim Al Alousi, beleidsmedewerker

+31704123993

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel medewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior financieel beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)