Beleidsmedewerker duurzame luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 september Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer DGLM 2019-195
 • Plaatsingsdatum 4 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De luchtvaart verduurzamen. Een van de grootste uitdagingen waar de sector de komende decennia voor staat. In de politiek en media wordt veel gesproken over het thema. Ook de luchtvaart moet haar bijdrage leveren om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Het huidige regeerakkoord heeft ambitieuze doelen gesteld voor een duurzamere luchtvaart. Slim en duurzaam moeten de kernbegrippen worden van de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050. Jij draagt hier als beleidsmedewerker aan bij.

Naast het beperken van de effecten van luchtvaart op de leefomgeving, staat de luchtvaart voor de uitdaging om bij te dragen aan internationale klimaatdoelen en daarvoor de CO2-uitstoot sterk omlaag te brengen. Daarom worden afspraken gemaakt op Europees en mondiaal niveau. Zo zet de luchtvaartsector samen met de energiesector en de wetenschap in op de ontwikkeling en toepassing van alternatieve brandstoffen, zoals duurzame biokerosine, en op nieuwe technologie zoals elektrisch vliegen. Uitdagingen die vragen om inzet van de gehele keten van producent tot eindgebruiker.

Als beleidsmedewerker duurzame luchtvaart werk je in een klein team aan deze uitdagingen. Jij wordt medeverantwoordelijk voor meerdere dossiers en behoudt samen met ervaren collega’s het overzicht op het dossier duurzame luchtvaart. Daarbij ben je flexibel inzetbaar. Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen Infrastructuur en Waterstaat als daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan departementen als Financiën en Economische Zaken en Klimaat, en sectorpartijen. Jouw focus is in eerste instantie nationaal, maar zo nodig neem je ook deel aan Europese overleggen. Je weet de verschillende belangen van partijen goed in te schatten door een open en kritische houding en daarnaar te handelen. Deze belangen weet je ook goed te vertalen naar concrete adviezen voor het te voeren beleid. Je bent sterk op de inhoud en je bent in staat je een nieuw onderwerp snel eigen te maken.

Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch niveau en hebt ervaring met het maken en uitvoeren van beleid en het werken in een internationale beleidsomgeving.
 • Je hebt bij voorkeur enige ervaring op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met economische en energievraagstukken.
 • Je beheerst de Engelse taal.
 • Je begrijpt de vragen die spelen en de complexiteit van de omgeving van het beleidsdossier.
 • Je bent resultaatgericht en weet in samenwerking een eindproduct te realiseren.
 • Je bent een teamspeler en stelt je proactief op.
 • Je kunt onder tijdsdruk kwaliteit leveren.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en omgevingsgericht.
 • Je kunt helder en oplossingsgericht adviseren over complexe vraagstukken en hebt een flexibele werkhouding.  

Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Bij kandidaten zonder bestaande vaste aanstelling bij de rijksoverheid gaat hieraan een tijdelijke aanstelling (2 jaar) vooraf, die bij goed functioneren wordt omgezet naar een vaste aanstelling.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Luchtvaart heeft als doel: de verdere ontwikkeling van een optimale netwerkkwaliteit ten dienste van de Nederlandse economie. Dat doen we door het scheppen van condities voor een concurrerende luchtvaart, en door het veilig en duurzaam accommoderen en faciliteren van dit netwerk; in de lucht en op de grond.

De directie Luchtvaart zorgt ervoor dat de bereikbaarheid door de lucht geborgd is, en dat de sector zijn bijdrage levert aan een veilige en duurzame leefomgeving. Een goede internationale bereikbaarheid door de lucht wordt bepaald door de kwaliteit van het netwerk van verbindingen. De directie zet hiervoor in op een strategie van concurreren, accommoderen en excelleren. Het integrale luchtvaartbeleid sluit nauw aan bij de missie, visie en de drie kernwaarden van het departement: bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.

Het nationale en internationale speelveld van de directie Luchtvaart kenmerkt zich door een groot aantal publieke en private spelers met verschillende belangen. Bij het doel van de verdere ontwikkeling van de netwerkkwaliteit in combinatie met een concurrerende en hoogwaardige luchtvaart, spelen publieke belangen, zoals:

 • veiligheid van de luchtvaart;
 • goede marktwerking en ordening;
 • concurrerende prijssetting voor het gebruik van luchtverkeersdienstverlening;
 • continuïteit van de mainport Schiphol;
 • duurzame en veilige leefomgeving.

Het is de rol van de directie Luchtvaart om te sturen op een optimale balans tussen deze publieke belangen. Zowel de belangen van bewoners rondom nationale luchthavens als de economische belangen van de luchtvaartsector horen tot het krachtenveld waarbinnen de directie Luchtvaart opereert.

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Programma Luchtvaart
In het programma Luchtvaart wordt concreet gewerkt aan een aantal grote opgaven in het luchtvaartdomein. Het programma bestaat uit drie grote projecten en een programmabureau. De projecten zijn gericht op de realisatie van Lelystad Airport, de herindeling van het luchtruim en de besluitvorming over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol.

Afdeling Duurzaamheid en Netwerkkwaliteit
De afdeling Duurzaamheid en Netwerkkwaliteit zet zich in voor het behoud en zo mogelijk versterken van het internationale netwerk van luchtverbindingen vanuit Nederland. Vanwege dit uitgebreide netwerk is de internationale bereikbaarheid van Nederland uitstekend. Dit is belangrijk voor het aantrekken van internationaal opererende bedrijven en de werkgelegenheid rondom Schiphol. Voor het behoud van het netwerk is het essentieel dat de Nederlandse luchtvaartsector de internationale concurrentie aankan. Dit betekent dat de afdeling zich inzet voor een mondiaal gelijk speelveld en een concurrerend kostenniveau. Bovendien zet de afdeling zich in voor een duurzame ontwikkeling van de luchtvaart wat betreft de uitstoot van CO2 en andere stoffen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer mr. drs. R. H. Klein Veldink

06 - 11 32 74 91

De heer drs. J.van Bochove

06 - 54 71 59 53

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer D. Murli

06 - 11 58 50 18

Mevrouw P.W. Pronk

06 - 11 58 50 10

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker duurzame luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior beleidsmedewerker milieueffectrapportage luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)