Beleidsmedewerker duurzaam gebruik diepe ondergrond

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 31 maart Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGGO_20230316_11
 • Plaatsingsdatum 17 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk maken van duurzaam gebruik van de ondergrond voor opgaven op het gebied van klimaat en de energietransitie. Jij gaat binnen de directie Transitie Diepe Ondergrond in Den Haag als beleidsmedewerker aan de slag met het mijnbouwbeleid in de energietransitie. Zo ben jij onderdeel van het klimaat- en energiebeleid; een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. De mijnbouw staat in het centrum van de publieke belangstelling. Elke procedure wordt daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doorlopen.

Of je nu net afgestudeerd bent of je al ervaring hebt als beleidsmedewerker: jij kunt bijdragen aan de uitdagende doelen van onze directie. Te beginnen bij de aanpak voor het behalen van de klimaatdoelen in Nederland. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld beleid en geven we samen met (interne en externe) partners uitvoering aan projecten op bijvoorbeeld de opslag van waterstof in zoutcavernes op land en van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee. Ook willen we de uitrol van geothermie versnellen. En we hebben beleid en projecten om gas uit kleine velden in te zetten voor de energietransitie. Het gebruik van de diepe ondergrond levert een belangrijke bijdrage aan de overgang naar duurzame energie. Daarbij is het goed je te realiseren dat in een drukbevolkt land als Nederland het maatschappelijk draagvlak voor deze activiteiten in de leefomgeving van mensen niet vanzelfsprekend is. Dat betekent dat we moeten investeren in gesprekken met de verschillende regio's waar mijnbouwactiviteiten (kunnen) plaatsvinden.

De politieke leiding kan bij besluiten rekenen op jouw deskundige advies. Je zoekt de samenwerking met betrokken partijen, zowel binnen als buiten het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En je hebt contact met toezichts- en uitvoeringsorganisaties. Zeker zo interessant is dat je in je functie een breed netwerk opbouwt binnen en buiten het ministerie. Een netwerk dat je inzet om tot gedegen en goed onderbouwde beleidsanalyses en oplossingen te komen. Zo draag je samen met onze gedreven collega’s bij aan de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen in Nederland!

Jouw grote kracht: vraagstukken op het snijvlak van economie, recht en maatschappij snel doorgronden en vertalen naar energie- en klimaatbeleid. Bovendien kun je tegelijkertijd werken aan strategische vraagstukken en urgente operationele dossiers die om snelle actie vragen. Daarbij weet je wat er in je omgeving speelt en kom je met gerichte creatieve oplossingen. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, oog voor verschillende belangen en weet uiteenlopende mensen met elkaar in verbinding te brengen. Ook kun je goed plannen en organiseren in een hectische omgeving. En je collega’s weten dat ze altijd op jou kunnen rekenen.

Competenties:

 • Creativiteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Transitie Diepe Ondergrond is een directie die zich richt op het ondergrondse deel van de energietransitie, op een goed, doelmatig en zo duurzaam mogelijk gebruik van de diepe ondergrond (zoals de winning van aardgas, opslag van energiedragers en het gebruiken van aardwarmte) en het daarbij zo goed mogelijk betrekken van burgers, bedrijven en medeoverheden. Hierbij houdt de directie nadrukkelijk rekening met andere nationale belangen zoals natuur, milieu en drinkwater. De directie Transitie Diepe Ondergrond maakt beleid en werkt aan projecten die veel in de publieke en politieke belangstelling staan. Bij de Directie Transitie Diepe Ondergrond werken circa 50 medewerkers. De standplaats is Den Haag.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO)

Het programma DG Groningen en Ondergrond
Mijnbouw en andere activiteiten in de diepe ondergrond in Nederland en specifiek in Groningen staan volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Dit geldt zowel landelijk als regionaal. Tegelijkertijd is de ondergrond cruciaal voor het huidige, maar ook het toekomstige energiesysteem. Het Programma-DG Groningen en Ondergrond geeft uitvoering aan het beleid rond de (beëindiging van de) gaswinning uit het Groningenveld, de kleine velden in de rest van Nederland en op de Noordzee, de zoutwinning, de gasopslag en het duurzaam gebruik van de ondergrond voor alle activiteiten die nodig zijn voor de energievoorziening en -transitie in Nederland (zoals geothermie, opslag in gas- en zoutcavernes (waterstof, (groen)gas en CCS).

Het DG is ook belast met het ondergrondse deel van de energietransitie, waaronder beleid, wetgeving en vergunningverlening bij zowel fossiele als duurzame vormen van mijnbouw. Hierbij valt te denken aan alle gasvelden op land en op zee, geothermie, zoutwinning, CCS en de opslag van energie (waterstof, (groen) gas). Vanuit draagvlak gaan wij zorgvuldig om met de effecten van mijnbouwactiviteiten op de omgeving, waarbij mens en milieu centraal staan. We dragen bij aan de energietransitie en aan het behalen van de klimaatdoelen in Nederland en werken actief aan behoud en herstel van vertrouwen in het gebruik van onze ondergrond. We richten ons zowel op fysieke veiligheid als het veiligheidsgevoel van mensen – in Nederland en in Groningen in het bijzonder. Zo worden huizen in Groningen niet alleen versterkt, maar is er ook duurzaam perspectief is na beëindiging van de gaswinning.

Het Programma-DG Groningen en Ondergrond is verantwoordelijk voor de directe aansturing van drie directies: de programmadirectie Versterking en Perspectief Groningen, de programmadirectie Schadeherstel en Gaswinning Groningen en de directie Transitie Diepe Ondergrond.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Caroline van Dalen, manager

06-29677903

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda Huisinga-Snijders, Senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-29677903

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker transitie diepe ondergrond

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clusterleider programma's en projecten in de diepe ondergrond op Land

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerkers voor grote maatschappelijke opgave

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)