Beleidsmedewerker directie Ondernemerschap

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Ondernemerschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.192 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 19 november Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20191023_11/12
 • Plaatsingsdatum 5 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De directie Ondernemerschap maakt zich sterk voor het klimaat voor ondernemerschap in Nederland. Daarvoor werken we hard aan verbetering van bestaande instrumenten, maar we ontwikkelen ook nieuwe financieringsmogelijkheden. Met jouw beleidskennis, -ervaring en -interesse ga je graag het gesprek aan met een breed veld van stakeholders.

Je werkt vanuit het cluster Financiering van de directie Ondernemerschap, onderdeel van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Thema’s als de veranderingen in de Nederlandse economie, de ruimte voor ondernemerschap, start-ups en scale-ups, en de wijze waarop financiering daarvan tot stand komt, zijn voor jou aan de orde van de dag. Je zet je in het bijzonder in voor de ontwikkeling van Invest-NL.

Samen met het ministerie van Financiën, De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten werk je aan verbetering van kredietverlening aan het mkb. De acties die nodig zijn, staan in een brief die de staatssecretaris van EZK in november nog naar de Tweede Kamer stuurt. Daarin gaat het met name om het bevorderen van nieuwe vormen van mkb-financiering, zoals crowdfunding en fintech.

Al naar gelang je interesse en de actuele, concrete projecten krijg je mogelijk meer en andere taken binnen de directie. Sowieso zal een van de twee beschikbare vacatures worden ingezet voor de uitoefening van EZK als aandeelhouder bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Jouw taken

 • Je gaat in gesprek met de diverse stakeholders en vormt je een mening over de inhoud.
 • Je bent voor deze stakeholders, inclusief Invest-NL en de beleidsdeelnemingen, het eerste aanspreekpunt.
 • Je zet, samen met je collega’s, nieuwe beleidslijnen uit.
 • Je neemt het voortouw in brieven aan de Eerste en Tweede Kamer.
 • Je draagt bij aan rapportages aan de Tweede Kamer en aan voorbereidingen van Algemeen Overleg met de Tweede Kamer.  
 • Je coördineert parlementaire debatten.
 • Je draagt bij aan andere taken en onderdelen van het cluster.
 • Je werkt samen met relevante partners aan verbetering van kredietverlening aan het mkb in Nederland.
 • Je draagt bij aan de uitvoering van financieringsinstrumenten en de relatie met de Europese Commissie.

Functie-eisen

 • Je hebt brede kennis van zaken en ervaring op verschillende dossiers en bent scherp en analytisch sterk.
 • Je bent in staat te opereren in een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld.
 • Je bent in staat de wensen van de Eerste en Tweede Kamer en alle andere stakeholders goed te wegen en voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de lijnen uit te zetten.
 • Je hebt interesse in het functioneren van onze economie, de maatschappelijke opgave waar we voor staan en de rol van de financiële markten daarbij.
 • Je zoekt actief samenwerking met bedrijven, brancheverenigingen en andere overheden buiten EZK.
 • Je werkt zelfstandig, bent inventief, en creëert een visie op je eigen werkzaamheden.
 • Je bent zichtbaar, brengt jouw oordeel overtuigend onder woorden en bent goed in staat EZK (extern) te vertegenwoordigen.
 • Je bent bestuurs- en organisatiesensitief, omgevingsbewust en klantgericht.
 • Je bent creatief en kunt goed netwerken, en plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Het gaat om twee vacatures voor fulltime (senior) beleidsmedewerkers.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ons cluster Financiering verbetert de toegang tot financiering voor ondernemers in Nederland. Wij stimuleren de uitbreiding van het aantal financieringsbronnen, bevorderen de financiële kennis bij ondernemers en verbeteren de aansluiting van vraag naar en aanbod van financiering voor ondernemers. Met onze financieringsinstrumenten en andere initiatieven zetten wij in op het vergroten van het aanbod van risicokapitaal en vreemd vermogen voor bedrijven in Nederland en zijn we verantwoordelijk voor het aandeelhouderschap in de EZK-beleidsdeelnemingen en voor de oprichting en inrichting van Invest-NL.

Het kabinet wil nog dit jaar Invest-NL oprichten. Invest-NL investeert als staatsdeelneming in maatschappelijke transities en biedt financiering aan ondernemingen. De focus ligt onder meer op verduurzaming, energietransitie en ondernemingsfinanciering. EZK heeft een centrale rol in de afstemming met andere stakeholders. Daarbij valt te denken aan de ministeries van Financiën, Infrastructuur en Waterstaat; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en aan de provincies, de ondernemingsorganisatie VNO-NCW, de Europese Commissie, het Economisch Instituut voor de Bouw en het Europees Investeringsfonds.

Ook zetten wij ons in voor de marktwerking in de markt van mkb-financiering. We onderhouden de relatie met Europa, bevorderen relevant onderzoek en kennis, en verzorgen de parlementaire coördinatie voor Algemeen Overleg.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Ondernemerschap

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien.

Het ministerie van EZK wil een werkgever zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever, en het werk leuker.

Directie Ondernemerschap
De directie Ondernemerschap (circa 55 fte) valt onder het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van EZK. Wij hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van het klimaat voor ondernemerschap in Nederland. Onze aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar ondernemerschap binnen het mkb. Onze taken en uitdagingen zijn ondergebracht in inhoudelijke clusters en programma's.

Thema’s waar wij aan werken zijn:

 • Het bevorderen van voldoende bedrijfsfinanciering onder alle economische omstandigheden.
 • Het stimuleren van start-ups en ambitieus ondernemerschap.
 • Ondernemingsrecht.
 • Het aanpakken van het tekort aan technisch personeel.
 • Het reduceren van regeldruk voor bedrijven.

Wij kennen een structuur met korte lijnen, en een informele en ‘ondernemende’ cultuur. Wij waarderen eigen initiatief en hebben aandacht voor ieders persoonlijke ontwikkeling.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Norbert van den Hove, Plv. Directeur Ondernemerschap

070-3798177

De heer Wim Helmink, Clusterleider Financiering

070-3797184

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Ondernemerschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker industriële waterstof

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 18 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker directie Algemene Economische Politiek

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 25 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner Bestuursraad EZK/LNV

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 18 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling