Beleidsmedewerker directie Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 4 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 28/21-01
 • Plaatsingsdatum 15 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij gaat aan de slag binnen het team Stelsel, Toeslag en Kennis van de directie Kinderopvang. Dit team bestaat uit ongeveer zestien mensen, verdeeld over het cluster Stelsel en Toegankelijkheid, het cluster Toeslag en Markt, en het cluster Kennis en Onderzoek. Het team buigt zich onder andere over vraagstukken rondom de aansluiting tussen kinderopvang en onderwijs, peuteraanbod, de financiering van kinderopvang (kinderopvangtoeslag), marktordening, de combinatie van arbeid en zorg, en het evidence-based maken van beleid. De drie clusters werken intensief met elkaar samen. Binnen het team maak jij deel uit van het cluster Stelsel en Toegankelijkheid.

In het cluster Stelsel en Toegankelijkheid is de samenhang tussen kinderopvang en onderwijs een belangrijk dossier. Dit wordt een belangrijk onderdeel van je takenpakket. Voorschoolse educatie binnen de kinderopvang, samenwerking tussen kinderopvang en basisscholen, een doorgaande leerlijn, informatieoverdracht en integrale kindcentra zijn allemaal thema’s die in dit kader spelen. In deze functie werk je daarom ook nauw samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), onder andere om de aansluiting tussen kinderopvang en onderwijs te verbeteren.

In de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK), die 14 december 2020 openbaar is geworden, zijn vooruitlopend op een nieuw kabinet verschillende scenario’s geschetst voor verbetering van het stelsel van kinderopvang. Ook hierin speelt de samenloop van kinderopvang en onderwijs een grote rol. Een nieuw kabinet kiest mogelijk een nieuwe beleidsrichting met gevolgen voor het stelsel van kinderopvang en de kinderopvangtoeslag. Het is dan aan de jou de taak om samen met collega’s vanuit verschillende disciplines en met veldpartijen hiermee aan de slag te gaan en dit uit te werken tot haalbare beleidsopties.

Het andere onderdeel van je dossier gaat over het kinderopvangaanbod voor peuters. In het kinderopvangbeleid is toegankelijke peuteropvang voor álle peuters een belangrijke pijler. Of het nu gaat om peuters met werkende ouders of peuters die risico lopen op een taalachterstand. Met het peuterdossier heb je veelzijdige samenwerkingspartners, zoals het ministerie van OCW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Je krijgt de kans om verschillende vraagstukken en belangen bij elkaar te brengen en zo het beleid rondom peuteropvang te verbeteren. Daarnaast kun je binnen het team Stelsel, Toegankelijkheid en Kwaliteit ook breder worden ingezet op dossiers, waaronder het recht op kinderopvangtoeslag voor specifieke doelgroepen.

Jouw taken

 • Je werkt samen met OCW op het gebied van samenwerking onderwijs en kinderopvang en peuteraanbod.
 • Je signaleert proactief knelpunten in het stelsel kinderopvang en onderwijs, oppert oplossingsrichtingen en weet dit verder te brengen.
 • Je voert hierover overleg met zowel intern SZW, als met OCW en spelers in het veld van kinderopvang en onderwijs en zorgt voor de juiste voorbereiding.
 • Je adviseert de ambtelijke leiding en de staatssecretaris over jouw dossiers.
 • Je begeleidt, in samenwerking met het kenniscluster, onderzoeken die zorgen voor meer inzicht in jouw dossiers.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante academische opleiding afgerond en bent analytisch sterk.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met beleidsontwikkeling en je bent niet bang voor wet- en regelgeving.
 • Je bent resultaatgericht, werkt gestructureerd en zo veel mogelijk zelfstandig en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en ziet het als een uitdaging om tegengestelde belangen bij elkaar te brengen.
 • Je werkt graag samen, bent in staat ‘de taal van de ander’ te begrijpen en spreken, zonder de eigen doelen uit het oog te verliezen.
 • Je bent stressbestendig en in staat prioriteiten te stellen en waar nodig grenzen te stellen.
 • Je bent collegiaal en hebt een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5039 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 11 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten kunnen tijdelijk hun sollicitatie per e-mail indienen via hrmwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zorgen voor (financieel) toegankelijke en kwalitatief goede kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor zet de directie Kinderopvang zich dagelijks in. En daarmee leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

De directie Kinderopvang (KO), onderdeel van het directoraat-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is verantwoordelijk voor de Wet kinderopvang. Die wet regelt de financiering van de kinderopvang en waarborgt de veiligheid en kwaliteit van de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Daarnaast zet de directie zich in voor een goede aansluiting tussen kinderopvang en het primair onderwijs in het belang van ouders en kinderen.

De directie KO heeft te maken met een groot en divers netwerk, waar verschillende politieke, publieke en private belangen een rol spelen. Interdepartementaal zijn er vooral contacten met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Financiën, Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Belastingdienst Toeslagen, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie voor het Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland, gemeenten en GGD’en zijn belangrijke partners voor de uitvoering van het kinderopvangbeleid. Met veel van deze organisaties bestaan ook financiële relaties. Binnen het kinderopvangveld zijn de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, de Stichting voor Werkende Ouders en de vakbonden belangrijke gesprekspartners.

De directie KO is een kleine, dynamische directie met ongeveer dertig medewerkers. Onze directie bestaat uit twee teams en een project: het team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht, het team Stelsel, Toegankelijkheid en Kennis, en het project Verbetertraject Kinderopvangtoeslag. De directie kent een goede, veilige werksfeer, een platte structuur en medewerkers die zeer betrokken, zowel op de inhoud als bij elkaar. De medewerkers werken graag bij KO, zijn tevreden over de mensgerichte stijl van leidinggeven en geven hoge cijfers voor werkplezier, samenwerking en de mate van invloed op hun eigen werkzaamheden.

Medewerkers zijn zeer betrokken, zowel op de inhoud als naar elkaar. We vinden het ook erg belangrijk dat we het samen leuk hebben op het werk. Juist ook in de tijd van de beperkingen door de maatregelen rondom COVID-19 besteden we veel aandacht aan de sociale samenhang en de sfeer op de directie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel-economisch beleidsmedewerker voorzieningen en uitvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker arbeidsmigratie, wettelijk minimumloon en cao-beleid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)