• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch, ICT, Internationaal
 • Solliciteer voor 1 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: DGED_20240610_12, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Wil jij werken op het snijvlak van economie, maatschappij en digitale technologie? Meedenken aan oplossingen voor de uitdagingen waar Nederland en onze digitale economie voor staat? En wil jij de samenwerking versterken binnen Europese en internationale (bilaterale) netwerken? Dan is deze functie iets voor jou!

We hebben te maken met een snelle digitalisering van de economie en samenleving, met veel invloed van grote technologiebedrijven en een snelle ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI). Het is de uitdaging om te zorgen dat we onze positie als één van de best presterende digitale economieën van Europa behouden. Op basis van onze Strategie Digitale Economie, met doelen en prioriteiten voor 2030, werken we samen met een brede groep stakeholders en collega's in andere departementen om deze ambitie te verwezenlijken. De directie Digitale Economie maakt beleid, bepaalt nieuwe strategieën, beïnvloedt Europese en internationale wetgeving en coördineert verschillende processen, allemaal voor de digitaliserende economie.

Je gaat aan de slag binnen cluster Strategie en Internationaal en het programmateam AI. Jouw werkzaamheden vallen onder de tweede doelstelling van onze strategie digitale economie, waarin het ministerie van EZK digitale innovatie en vaardigheden stimuleert.

In samenwerking met onderzoekers, het bedrijfsleven, medeoverheden en het Topteam ICT willen we de kansen die digitale technologieën bieden verzilveren voor Nederland. De focus ligt hierbij op het versterken van de kennis- en innovatiebasis door publiek-private samenwerking rond datadelen en digitale sleuteltechnologieën als AI, cloud, 5/6G en cybersecurity. Daarnaast willen we de internationale samenwerking op deze vlakken voortzetten en waar mogelijk intensiveren.

Jouw werkzaamheden richten zich op het versterken van de internationale publiek-private samenwerkingen met een focus op AI. Hiervoor zoek je de strategische samenwerking op met andere landen. Dit doe je in samenwerking met andere EZK-directies en in het bijzonder Topteam ICT. Je verkent daarbij de mogelijkheden tot versterking van de bestaande samenwerking met Duitsland, Frankrijk, België, de Verenigde Staten en Canada. Daarnaast bevorder je de bilaterale kennisuitwisselingen met Singapore, Zweden, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Ook onderzoek je nieuwe samenwerkingskansen met andere landen. Handels- en innovatiemissies spelen hierbij een belangrijke rol. Naast het uitonderhandelen van bilaterale overeenkomsten, zijn ook werkbezoeken en het bijwonen van internationale events onderdeel van jouw werkzaamheden. Hierbij benader je jouw werkzaamheden steeds vanuit een inhoudelijke blik met een focus op AI.

Daarnaast ben je betrokken bij de vormgeving en werkzaamheden rond de financiering van publiek-private samenwerking via Europese programma’s als Horizon Europe en DIGITAL (het Digital Europe programma). Ook coördineer je het nieuwe Europese Alliance for Language Technologies European Digital Infrastructuur (ALT EDIC). Het doel van dit financieringsinstrument is om de ontwikkeling van de infrastructuur voor Europees taalmodellen te stimuleren. Hiervoor werk je onder meer samen met TNO, AiNed en andere relevante spelers om een ecosysteem te creëren dat bestaat uit gezamenlijke data, rekenkracht en infrastructuur.

In overleg met jou stellen we je definitieve takenpakket en verantwoordelijkheden samen, op basis van jouw ervaring. Wat vast staat is dat je in een boeiende, diverse, dynamische en relevante werkomgeving terecht komt. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal en zien uit naar je frisse, kritische blik en je gevoel voor humor.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat werken bij de directie Digitale Economie. Wij staan voor een samenleving waarin digitalisering optimaal bijdraagt aan economische en maatschappelijke kansen voor iedereen.
Digitalisering transformeert onze samenleving in een razend tempo. Het is een belangrijke bron voor groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid en is noodzakelijk als we de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd willen oplossen. Het stelt ons ook voor uitdagingen. Onze directie ontwikkelt dan ook beleid en wetgeving in het hart van deze digitale transformatie. Hoogwaardige en betrouwbare digitale connectiviteit vormt de basis van de digitale transformatie. Goed werkende digitale markten zijn hiervoor cruciaal.

We werken aan:

 • Het borgen betrouwbare en hoogwaardige connectiviteit en een vrij en open internet.
 • Het bevorderen de toepassing van digitale technologie en we benutten de kansen van data.
 • Het stimuleren van onderzoek en innovatie rond digitale technologie.
 • Het ordenen de digitale markten voor infra en diensten, met oog voor betaalbaarheid, keuzevrijheid en ruimte voor alle ondernemers.
 • Coördinatie, visievorming en strategie voor de digitale transitie van de economie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland.

DG Economie en Digitalisering (DGED)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en benutten de economische kansen van verduurzaming en digitalisering. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

Het DG Economie en Digitalisering staat voor een duurzaam groeiende economie, goed functionerende markten en een digitale transitie die optimaal bijdraagt aan brede welvaart en economische en maatschappelijke kansen voor iedereen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Angela van Diejen, Manager

06-55493894

Thomas Faber, Manager

06-11376632

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Arjan van Nijnatten, Directiesecretaris

06-54795131

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker halfgeleiderindustrie

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd