Beleidsmedewerker cultuureducatie en toegankelijkheid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig
 • Reageren voor 31 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer E&K/2023/1433
 • Plaatsingsdatum 17 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In deze functie staat het verbinden van mensen met cultuur centraal. OCW zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zich via cultuureducatie, binnen én buiten het onderwijs, cultureel en creatief kunnen ontwikkelen. OCW stimuleert ook dat de culturele sector aantrekkelijk en toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen uit verschillende groepen, met verschillende leeftijden, achtergronden en perspectieven. Diversiteit en inclusie zijn belangrijke speerpunten in het beleid. In deze functie werk je aan de beleidsterreinen cultuureducatie en toegankelijkheid van cultuur.

Cultuureducatie
Cultuurdeelname en cultuurbeoefening zijn via cultuureducatie verbonden met onderwijs. Niet alleen door te leren over kunst, maar juist door zelf te spelen, te ervaren en dingen te maken. Zo ontwikkelen kinderen hun creativiteit, leren zij te conceptualiseren, te reflecteren en zich te verplaatsen in een ander. Ze worden zelfverzekerder, bijvoorbeeld doordat ze op een podium ineens heel veel durven. Of omdat ze in een museum leren over dingen waar ze thuis nooit mee in aanraking komen. Cultuureducatie draagt op deze manier bij aan kansengelijkheid.

In deze functie werk je aan optimale mogelijkheden voor jongeren om zich cultureel en creatief te kunnen ontwikkelen. Op dit terrein liggen de komende tijd veel uitdagingen die te maken hebben met de uitvoering van het huidige cultuureducatiebeleid. Zo wordt de pilot rond de cultuurkaart voor het MBO volgend jaar geëvalueerd. Ook zijn er uitdagingen rond de herziening van het cultuureducatiebeleid voor de toekomst. Zo loopt het huidige programma Cultuureducatie met Kwaliteit volgend jaar af en wordt er nu nagedacht over het vervolg.

Toegankelijkheid van cultuur
Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders heeft een auditieve, visuele, lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid, chronische ziekte of een combinatie hiervan. Dat betekent dat ongeveer twee miljoen mensen in Nederland niet vanzelfsprekend mee kunnen doen, ook nog niet overal, in de culturele en creatieve sector. En dat terwijl ons uitgangspunt is dat iedereen in Nederland kan deelnemen aan het culturele leven. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties die door de staatssecretaris op het terrein van toegankelijkheid zijn uitgezet in de “Kamerbrief toegankelijkheid culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking”. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een kennispunt voor toegankelijkheid voor de culturele sector, zodat kennis over toegankelijkheid voor allerlei vormen van een beperking -nu vaak versnipperd- gebundeld en makkelijk vindbaar wordt.

Wat wordt er van je verwacht?
Je houdt je bezig met alle aspecten van het ontwikkelen van beleid. Dat gaat van het voeren van overleg met belangrijke stakeholders, het ontwikkelen van beleid, het schrijven van brieven aan de Tweede Kamer, het beantwoorden van Kamervragen tot het monitoren van de uitvoering, bijvoorbeeld door het uitzetten van onderzoeken en het voorbereiden van werkbezoeken door bewindslieden. Je werkt intensief samen met collega’s van andere beleidsdirecties van OCW (bijvoorbeeld Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs en MBO), maar ook met collega’s van andere ministeries, zoals VWS.

Het is belangrijk dat je het leuk vindt een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je netwerk bestaat uit diverse partijen in de cultuursector, maar ook gemeenten, provincies, andere departementen en onderzoeksbureaus.

Er wordt bij de directie veel gewerkt in wisselende teams. Dat betekent dat je soms ook inzetbaar bent op andere dossiers als dat nodig is en dat er soms een beroep wordt gedaan op je flexibiliteit. Je moet snel kunnen schakelen tussen verschillende prioriteiten en projecten.

 • je hebt een wo-diploma;
 • je hebt minimaal drie jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • je hebt oog voor verschillende belangen, bent omgevingsbewust en kunt goed verbinden;
 • je hebt affiniteit met de culturele sector;
 • je hebt ervaring met het werken aan inclusie en gelijkwaardigheid;
 • je beschikt over een goede netwerkvaardigheid en je hebt ervaring met het onderhouden van relaties;
 • je bent collegiaal en werkt graag samen in teamverband;
 • je bent creatief, oplossings- en resultaatgericht;
 • je kunt goed plannen, prioriteren en organiseren binnen een hectische omgeving;
 • je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling;
 • je bent een unieke toevoeging aan ons team, op inhoud of op persoon;
 • je hoeft niet overal (even) goed in te zijn, we zijn op zoek naar de goede mix van deze kwaliteiten.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving
  • Afhankelijk van kennis en ervaring kan een aanloopschaal kan tot de mogelijkheden behoren.
  • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We bieden je de mogelijkheid om de voor jou belangrijke feestdagen te vieren zonder dat je daar een vrije dag voor hoeft op te nemen. Hemelvaartsdag en/of 2e pinksterdag kun je bijvoorbeeld inruilen voor een andere feestdag. Hierover maak je afspraken met je leidinggevende.

 • We streven er naar om binnen twee weken te reageren op je sollicitatie.
 • Hybride werken is de norm.
 • Gesprekken kunnen zowel fysiek als digitaal plaatsvinden.
 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt.
 • Indien er kandidaten reageren die de van-werk-naar-werk-status hebben dan gaan zij voor op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot deze groep stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Overige informatie:                                                                                                          We informeren je via e-mail. Hou daarom je e-mail in de gaten. Voeg [email protected] toe aan je lijst van vertrouwde afzenders en controleer of er geen berichten in je SPAM-map terecht zijn gekomen.

Lukt het niet om je sollicitatiebescheiden te uploaden?
Ons systeem gaat (nog) niet goed om met te lange bestandsnamen of bestandsnamen met spaties of vreemde tekens erin. Het advies om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Mocht het hierna nog niet lukken, dan kun je een mail sturen aan [email protected]

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Iedereen heeft elke dag te maken met kunst en cultuur, door de muziek die je luistert, de oude kerk waar je langs loopt of de voorstelling waar je voor repeteert. De directie Erfgoed en Kunsten zorgt voor de voorwaarden voor een gezonde, interessante en toegankelijke culturele sector van hoge kwaliteit.

Uiteraard is de politieke opdracht leidend in ons werk. We maken het beleid samen met gemeenten en provincies en met de mensen die in de culturele sector werken. Het beleid van de directie is heel breed en heel divers. We richten ons op: monumentenzorg, archeologie, erfgoed en leefomgeving, musea, immaterieel erfgoed, beeldende kunst en podiumkunsten. En voor al die sectoren maken we beleid gericht op cultuureducatie en -participatie, diversiteit en inclusie, internationaal cultuurbeleid en arbeidsmarkt en ondernemerschap van de culturele sector. Al dat werk wordt verricht vanuit teams die aangestuurd worden door MT-leden Ook kent het beleid een internationale component. Verder is er een afdeling Financiën en Control, die ook werkt voor de zusterdirectie Media en Creatieve Industrie. We doen dit samen met ruim 60 leuke en zeer gemotiveerde collega’s.

Erfgoed en Kunsten (E&K) heeft een informele, open organisatiecultuur met korte lijnen. We zijn een creatieve directie met sterke collegiale banden. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid maar denken graag met elkaar mee. Iedereen werkt met regelmaat thuis, maar we willen ook op kantoor samenwerken om de synergie te benutten en de collegiale band te versterken.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werk je aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar iedereen mee kan doen en waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen en te uiten. Bij ons werk je aan gelijke kansen, zodat al het talent in Nederland kan bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen. OCW wil dat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en later. Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. Ieder vanuit expertise en eigenheid. Met oog voor vandaag en aandacht voor morgen. Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Esther Adema, senior beleidsmedewerker directie Erfgoed en Kunsten

06-25723123

Arnout Hagens, coördinator

06-15038306

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & Selectie OCW

Solliciteren?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Stand­plaats Den-Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker financieringsstelsel monumentenzorg

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsondersteuner

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)