Beleidsmedewerker Compliance

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2jr
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 15 juni
 • Vacaturenummer 110-0224
 • Plaatsingsdatum 27 mei 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Dé schakel tussen de juridische werkelijkheid en het primaire inlichtingenproces dat ben jij. Met jouw kennis en ervaring in de beleidswereld, een vlotte pen en verbindende kwaliteiten help jij de verschillende afdelingen van de MIVD met het inrichten en versterken van hun compliance. Ook draag je bij aan de aan de beantwoording van algemene vraagstukken op het gebied van compliance binnen de MIVD. Vanuit Den Haag draag jij zo bij aan het bevorderen en waarborgen van de integriteit van de MIVD.

Dit maakt jouw baan uniek
Beschermen wat ons dierbaar is. Dat is de taak van Defensie. Onze democratie, onze vrijheden, onze (economische) belangen en die van de partners die dezelfde normen en waarden hebben. De MIVD draagt hier aan bij en heeft de beschikking over bijzondere bevoegdheden die diep kunnen ingrijpen in de rechten van burgers. Om hiervan gebruik te mogen maken zijn diverse belangrijke wettelijke waarborgen van toepassing. Jij als beleidsmedewerker compliance draagt bij aan de veiligheid van Nederland zonder hierbij de rechtstatelijke waarborgen uit het oog te verliezen.

Als beleidsmedewerker sta jij midden in de actualiteit en ben jij de schakel tussen het primaire inlichtingenproces en de juridische wetgevingswerkelijkheid.

Vanuit het Compliance Office ben jij als beleidsmedewerker compliance verantwoordelijk voor het vertalen van wet- en regelgeving naar begrijpelijk en toepasbaar beleid voor de medewerkers van de MIVD. In veel gevallen is wet- en regelgeving nog te abstract voor directe toepassing en moet er nog een vertaalslag gemaakt worden voordat het uitvoerbaar is door het ‘primaire’ proces. Dit proces coördineer jij. Je kan de penvoerder zijn van dit beleid, maar in veel gevallen zorg je juist dat de subject matter experts de input leveren waarbij jij dan de coördinerende rol hebt. Je bewaakt de kwaliteit van het beleid, maar bij nieuwe ontwikkelingen heb jij een signalerende functie indien beleid blijkt te ontbreken.

Daarnaast heb je een belangrijke rol in de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving, toezeggingen aan toezichthouders of het Parlement. Je adviseert over uitvoeringstoetsen en je bent nauw betrokken bij wetsaanpassingen.

Jij bent bovendien het eerste aanspreekpunt voor de diverse afdelingen van de MIVD over hoe dit beleid toegepast en uitgevoerd moet worden. Je ondersteunt de afdelingen en adviseert de afdelingen gevraagd en ongevraagd over de naleving van het beleid en kan ook onderzoeken wanneer dit beleid niet wordt nageleefd. Daarnaast monitor je actief ontwikkelingen buiten ons organisatie om het beleid actueel te houden.

Verder denk je actief mee over de verdere versterking van compliance binnen de dienst en heb je veel contact met onze directe collega’s van de AIVD hierover. Je spreekt met de toezichthouders in voorkomende gevallen.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is voor de MIVD de belangrijkste wet, maar zeker niet de enige. Ook de naleving van andere voor Defensie relevante wet- en regelgeving moet op een juiste wijze in de organisatie verankerd zijn, dit om te zorgen dat iedere MIVD medewerker zijn werk juist en veilig kan uitvoeren en dat de wettelijke waarborgen op een juiste wijze geborgd zijn.

Naast interne verantwoording speelt ook externe verantwoording aan de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten een belangrijke rol bij de MIVD, ook hieraan draag je bij.

Voor de afdelingen en de directie van de organisatie ben je een gelijkwaardige gesprekspartner. Als beleidsmedewerker heb je contact met alle geledingen van de MIVD. Je hebt veelvuldig contact met onze collega’s van Juridische Zaken die de juridische input leveren voor het beleid en daarnaast werk je veel met je counterparts van de AIVD. Je weet mensen bij elkaar te brengen, te motiveren en kunt mensen met de juiste energie motiveren.

Je weet hoe je een slechte boodschap op een prettige manier overbrengt, bent sterk in onderhandelen en kunt volhardend zijn. Jij weet waarover je praat, denkt het liefst al tien stappen vooruit en kunt mensen met de juiste energie motiveren. Wat we verder van je vragen:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).
 • Je hebt ervaring met vraagstukken op het gebied van compliance.
 • Je kunt goed schrijven en hebt ervaring met het opstellen van beleid.
 • Je hebt de vaardigheden om snel een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Je creëert overzicht en hebt het vermogen om de juiste mensen op het juiste moment te betrekken.
 • Je vindt het leuk en interessant om in een politiek-bestuurlijke omgeving te werken en hebt hier bij voorkeur ook ervaring mee.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Dit salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2jr
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wees terughoudend met het bekendmaken dat u voor de MIVD wilt werken. Dit levert mogelijk risico’s voor u op.
Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Om in aanmerking te komen voor een functie bij de MIVD moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en (in principe) de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook aan je eventuele partner en andere mensen in je omgeving worden bepaalde eisen gesteld.

De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten

De functie leent zich niet voor thuiswerken i.v.m. het gerubriceerde karakter van de informatieverwerking.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Compliance Office is een relatief nieuw bureau binnen de Centrale Staf van de MIVD, en wordt rechtstreeks aangestuurd door de plaatsvervangend directeur en omvat vijf compliance officers, waarvan twee senior officers. Wij zijn een jong, enthousiast en gedreven team dat houdt van pionieren en zich richt op alle vormen van compliance in de organisatie. Het gaat bijvoorbeeld om operationele zaken, bedrijfsvoering van de organisatie maar ook de reputatie van de MIVD als verantwoordelijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. Wij werken zeer nauw samen met het Compliance Office van de AIVD en het cluster politiek-bestuurlijk van Juridische Zaken.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Het ministerie van Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband.

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dedicated HR

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dedicated HR

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Risicomanagement

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Behoeftestelling JSCU

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 40
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Communicatie

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd