Beleidsmedewerker CO2-reductie industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 16 december Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20191112_11/12
 • Plaatsingsdatum 27 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Onze industrie staat voor een stevige verduurzamingsopgave. Welke instrumenten kunnen we daarbij inzetten? Met welke technieken maken we de klimaattransitie effectief en rendabel? Als jij daar vanuit je innovatieve vermogen ideeën over hebt, ligt er belangrijk werk voor je klaar. Draag als beleidsmedewerker bij aan een schoon en ondernemend Nederland.

Als beleidsmedewerker CO2-reductie industrie help je bij de uitvoering van de ambitieuze klimaatagenda van de directie Topsectoren en Industriebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Je bent actief betrokken bij de uitvoering van het Programma Verduurzaming Industrie dat het verschil gaat maken voor een duurzaam en ondernemend Nederland.

Om de verduurzamingsopgave succesvol uit te voeren, hebben we innovatieve technieken en instrumenten nodig. Daarbij ligt de nadruk op een kosteneffectieve en rendabele klimaattransitie voor zowel de industrie als het mkb. Naast de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) die vooral op de industrie is gericht, zijn kleinschalige CO2-reducerende maatregelen nodig om vooral ook het mkb in de transitie mee te nemen.

Jij bepaalt mede en bewaakt een strategie voor de totale instrumentenmix die de industrie in staat stelt de doelen van het Klimaatakkoord te bereiken. Dit ter aanvulling op de bestaande CO2-heffing en de huidige SDE++.

Jouw taken

 • Je betrekt de industrie en andere belanghebbenden bij het creëren van de instrumenten.
 • Je vertaalt signalen vanuit het in- en externe netwerk naar de vormgeving van de instrumenten.
 • Je analyseert en brengt in kaart wat de behoefte is aan nieuw instrumentarium voor het mkb. Dit doe je op basis van lopend onderzoek, deskresearch en contact met betrokkenen.
 • Je adviseert de ambtelijke en politieke top over de realisatie en invoering van nieuwe instrumenten.

Functie-eisen

 • Je werkt en denkt op wo-niveau.
 • Je hebt bij voorkeur relevante economische en/of bedrijfskundige kennis.
 • Je hebt affiniteit met de klimaatopgave en beschikt over de kennis en ervaring om een goede gesprekspartner te zijn voor de industrie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen of beheren van financiële beleidsinstrumenten of normeringen.
 • Je kunt goed analyseren en denkt innovatief en creatief.
 • Je treedt overtuigend en daadkrachtig op en boekt graag resultaten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Met ons Programma Verduurzaming Industrie (PVI) maken we het verschil voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Het doel van het programma is om in Nederland de transitie naar een duurzame industrie te versnellen. Centraal staan de klimaatopgave en de CO2-emissiereductiedoelstelling met een toekomstbestendige industrie. De focus ligt onder andere op de transitie van chemie, raffinage, basismetaal en papier en op het stimuleren van nieuwe groeimarkten.

We werken toe naar een duurzame industrie in 2030, een industrie die concurrerend én klimaatneutraal is. De komende jaren staat het programma voor de implementatie van het onderdeel industrie in het Klimaatakkoord. Zie ook www.klimaatakkoord.nl. Daarnaast is de implementatie van het Urgenda-vonnis een belangrijk speerpunt.

Het team PVI staat onder leiding van Marian Hopman en werkt nauw samen met de andere departementen, net als met de decentrale en Europese overheden, de industrie en maatschappelijke organisaties. Kerntaken van het PVI-team zijn de beleidsontwikkeling en strategiebepaling van de verduurzaming van de industrie, het ontwikkelen van beleidsinstrumenten en het aanjagen en helpen realiseren van complexe grootschalige projecten door de industrie. Projectmatig werken is daarbij ons uitgangspunt.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

De missie van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I) is een uitmuntend ondernemersklimaat te creëren, dat bedrijven in het algemeen, en topsectoren in het bijzonder, in staat stelt succesvol, duurzaam en innovatief te ondernemen. DG B&I is binnen de Rijksoverheid het aanspreekpunt voor ondernemers en onderzoekers met ambitie. Wij ontzorgen en stimuleren het bedrijfsleven en faciliteren nieuwe kansen voor innovatie en groei. Vanuit de regierol zetten we ondernemers, onderzoekers en regionale overheden in hun kracht om te bouwen aan maatschappelijke vraagstukken en concurrentiekracht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

de heer Bas Heerma van Voss

06-55438620

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker bedrijfsleven en innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur energietransitie en geodata

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Stand­plaats Roermond en Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Programma-adviseur internationale ontwikkeling

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden