Beleidsmedewerker Bureau Toezicht Examinering en Certificering

Instituut Fysieke Veiligheid

 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 4 februari Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 220101
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als beleidsmedewerker ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor de processen die de basis zijn voor het borgen van de kwaliteit van examinering. Je bewaakt de kwaliteit o.a. door middel van vaststellen van ontwikkelde examens op basis van gestelde eisen, controle van examenuitslagen, benoemingen van examinatoren op basis van criteria, accrediteren van examenlocaties, afhandelen van bezwaren of uitvoeren van controles van praktijkexamens. Je draagt zorg voor een consistente onderwijskundige opbouw en samenhang en een verantwoorde inzet van de processen. Je bent secuur, procesgericht, evalueert, doet verbetervoorstellen en kunt zo nodig standpunten verdedigen bij derden.

Als beleidsmedewerker draag je bij aan het realiseren van de ambities en doelen van onze organisatie op het gebied van betrouwbare en valide examinering. Jouw kernactiviteiten zijn:
  Het beoordelen of ontwikkelde examens aan de vastgestelde criteria voldoen voor vaststelling;Steekproefsgewijs onderzoek doen naar kwaliteit van ontwikkelde examens en adviseren over kwaliteitsverbetering aan betrokkenen;Vaststellen van examenuitslagen;Het meedenken en adviseren over beslissingen tot diplomeren;Het meedenken, adviseren en besluiten nemen over accreditatie van examenobjecten, -locaties;Het meedenken, adviseren en besluiten nemen over benoemingen van actoren betrokken bij examinering;Het meedenken, adviseren en besluiten nemen bij bezwaren, vermoeden van fraude, overmacht situaties, verzoeken tot vrijstelling of alternatieve examinering en andere onvoorziene situaties rondom examinering;Het meedenken en adviseren over beleid aangaande het toezicht op de kwaliteit van examinering;Het meedenken en adviseren over beleid aangaande het toezicht op de kwaliteit van opleidingsinstituten;Het opbouwen en onderhouden van voor het Bureau Toezicht Examinering en Certificering relevante interne en externe contacten.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Instituut Fysieke Veiligheid

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Nederlands Instituut Publieke Veiligheid per begin 2022, is het kennisinstituut en netwerkregisseur dat de veiligheidsregio's, ministeries en andere Rijkspartners en crisispartners met elkaar verbindt. Klimatologische, digitale, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen zorgen voor een snel veranderende wereld. Onze missie is dat wij het publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg zijn, dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland met samenwerkingen in Nederland en in Europa.

Het bestuur van het IFV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en organisatie van de wettelijke examens en diplomering voor functies binnen brandweerzorg en crisisbeheersing. Bureau Toezicht Examinering en Certificering (TEC) is namens het bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van examinering en certificering die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van het IFV. Daarnaast is het bureau, in samenwerking met het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB), als certificerende instelling voor duikarbeid bij de brandweer, verantwoordelijk voor de uitvoerende taken van het IFV op dit specifieke aandachtsgebied. Bureau TEC is ook verantwoordelijk voor de organisatie van audits voor kwaliteitsborging van opleidingsinstituten op grond van betreffende waarderingskaders.

Voor Bureau TEC zijn wij op zoek naar een beleidsmedewerker voor 28 tot 36 uur per week. Ben jij degene die ons team komt versterken?

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jessica Ramcharan

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jessica Ramcharan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Instituut Fysieke Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Medior) Onderzoeker/adviseur Veilige energietransitie

Instituut Fysieke Veiligheid
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Twee Bestuursadviseurs Veiligheidsberaad

Instituut Fysieke Veiligheid
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 22 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Landelijk functioneel beheerder ELO

Instituut Fysieke Veiligheid
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd