Beleidsmedewerker Bossenstrategie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij (DG NV)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGNV20230517_11
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Nederlandse bos- en houtbeleid staat de laatste jaren vol in de maatschappelijke belangstelling. Door de aandacht voor verlies aan biodiversiteit, klimaatmitigatie en de transitie naar een circulaire economie is er veel aandacht voor de rol die bomen en hout op die terreinen kunnen spelen. Er wordt dus veel gevraagd en verwacht van het Nederlandse bos. Hierin zijn tijd en ruimte belangrijke factoren om rekening mee te houden.

Wat bosbeheer bijzonder maakt is het grote tijdsverloop. De keuzes die nu gemaakt worden zijn nog generaties later van invloed op het bos. Bossen hebben ook ruimte nodig, ruimte die ook voor andere economische activiteiten en transities wordt geclaimd. Deze dilemma's en paradoxen zijn bij jou bekend en je laat je niet snel het bos in sturen. Je wil graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het Nederlandse beleid ten aanzien van bos en hout. Dat doe je door bij te dragen aan de uitvoering van onderdelen van de bossenstrategie. Je richt je daarbij o.a. op bosareaaluitbreiding, (genetische) kwaliteitsaspecten, extra boomplantacties zoals de nationale boomfeestdag, private financieringsmogelijkheden en kennis en gegevensverzameling zoals de Nederlandse Bosinventarisatie en de vijfjarige bos- en houtstatistieken.

Dat doe je niet alleen. Je werkt nauw samen met je directe teamgenoten en andere collega’s binnen LNV en andere departementen, maar ook met provincies, terreinbeheerders, wetenschappers en andere vertegenwoordigers van de bos- en houtsector. De aansluiting met het klimaatbeleid is een belangrijk onderdeel van je werk en je bent ook lid van het programmateam klimaat. Je bent verantwoordelijk voor de onderzoekspilots voor klimaatbestendig bosbeheer en je houdt feeling met de andere klimaatactiviteiten op het gebied van bos, zoals bosaanleg op rijksgronden, agroforestry en het aanvalsplan landschap.

We zoeken een enthousiaste collega met ecologische kennis en affiniteit met natuur- en bos(beleid) op WO-niveau, liefst met enige ervaring daarin bij de overheid.
Iemand die kan opereren in de soms complexe relatie van het ministerie met andere overheidslagen en externe stakeholders en die gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
Je hebt kennis van de Nederlandse bos- en houtwereld en van de bijzondere rol die bos en bomen spelen binnen het klimaatbeleid. Je kunt goed netwerken en kent de stromingen, belangen en discussies in die wereld en weet die te vertalen naar de beleidscontext. Je kunt snel schakelen tussen alle betrokken belangen en daadkrachtig opereren. We zoeken een collega die flexibel is en indien nodig snel kan improviseren of taken van anderen overnemen.
Vanzelfsprekend beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en kun je strategisch adviseren in politiek/maatschappelijk complexe dossiers.
Een positieve en proactieve houding, relativeringsvermogen en een goede teamgeest zijn erg belangrijk. En hoewel je prima zelfstandig kunt werken, kan je goed samenwerken in het team.

Kun je niet alle eisen afvinken, maar mogen we jou echt niet laten lopen? Solliciteer en overtuig ons. We zijn erg benieuwd naar de kwaliteiten die je toevoegt aan het team.

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Proactiviteit
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station;
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen;
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij het team Bossen, Klimaat en Landschap, waar de opgaven rond Klimaat(adaptatie), bossen en agroforestry/landschapselementen zijn ondergebracht. Ook de europese en internationale doelen van deze opgaven valt binnen het cluster. Je werkt nauw samen met het de collega's van de andere directies binnen LNV (oa Agro en Landelijk Gebied).

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij (DG NV)

Het Directoraat Generaal Natuur en Visserij (NV) is een organisatieonderdeel binnen LNV met ca.140 - medewerkers.

Het DG streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur en ecologisch robuuste grote wateren waarbij wij ons inzetten voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn en stimuleren samen met andere overheids- en niet-overheidspartners de versterking van de brede welvaart en de vitalisering van de (platteland)regio’s in Nederland.
Er wordt gewerkt in (lijn)clusters en programma's. Het cluster Bossen, Klimaat en Landschap valt in de portefeuille Natuur.

Portefeuille Natuur
De portefeuille Natuur werkt vanuit de visie dat natuur en de soorten die daarin leven niet alleen mooi en kwetsbaar zijn, maar ook noodzakelijk. De natuur levert de basis voor ons bestaan. Ze levert de vruchtbare bodem waarop we ons voedsel laten groeien, de bevruchting van bomen en planten, schoon zoet water dat gefilterd wordt in duinen, bossen die fijnstof filteren, en bomen die helpen tegen hittestress en een gezonde leefomgeving voor mensen.

We werken in ons natuurbeleid langs twee sporen:

 • We werken aan meer en betere natuur. Dat gaat om natuurbehoud, -herstel en -verbetering.
 • We werken aan een meer natuurinclusieve samenleving. We willen in het hele land een verbetering van enerzijds de condities (ruimte, water, bodem, lucht) en anderzijds een verbetering van het gedrag en de structuren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Linda Böcker, MT-lid Natuur

06-50025822

Astrid Hilgers, clustercoördinator

06-38825293

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij (DG NV) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker landschapselementen en agroforestry

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider Beleidskader Natuur Waddenzee

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij (DG NV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Bescherming Mariene Soorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) / DG Natuur en Visserij
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)