Beleidsmedewerker Begrotingsbeleid

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 31 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RB 22-02
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

"Mijn werk bij de afdeling Begrotingsbeleid is heel veelzijdig. Je krijgt te maken met veel verschillende onderwerpen: de ene dag zit je aan tafel met medeoverheden, de andere dag denk je na over de Europese begrotingsregels of de budgettaire afspraken van het nieuwe kabinet. Wij kijken naar de cijfers, adviseren over het begrotingsbeleid en hebben een belangrijke rol bij budgettaire nota’s. Hoe mooi is het dat jouw werk in het koffertje belandt op Prinsjesdag? De inhoudelijke afwisseling, het hechte team en de politieke dynamiek van onze bezigheden maken mijn werk bij Begrotingsbeleid uitdagend en altijd interessant." Jessica de Vlieger, senior beleidsmedewerker Begrotingsbeleid.

Vraagstukken over begrotingsbeleid zijn actueler dan ooit. Kunnen we de kosten van de bestrijding van het coronavirus wel dragen? Hoe kunnen we de komende kabinetsperiode een verstandig begrotingsbeleid blijven voeren? Wat is een verantwoorde ontwikkeling van de staatsschuld en wat betekent dit voor ons nationale en internationale beleid? Met dit soort vragen krijg je te maken als beleidsmedewerker begrotingsbeleid in Den Haag. In jouw functie werk je mee aan het begrotingsbeleid van de toekomst.

Bij de afdeling Begrotingsbeleid vormen jij en je collega’s een hecht en enthousiast team. Veel van ons werk vergt nauwe samenwerking, zowel binnen de afdeling als met andere directies. Met zijn allen zorgen we ervoor dat het hele proces rond de begroting goed verloopt: van voorbereiding tot besluitvorming en verantwoording. Daarnaast krijg je ook veel ruimte en verantwoordelijkheid om zelfstandig te opereren op je eigen dossiers. We zoeken momenteel vooral versterking op de dossiers financiering medeoverheden en het risico- en garantiebeleid van het Rijk, maar je zult ook met veel andere actuele onderwerpen te maken krijgen.

Als beleidsmedewerker krijg je te maken met een groot aantal begrotingsvraagstukken. Je denkt na over wat verstandig begrotingsbeleid inhoudt en hoe nieuwe beleidsvoorstellen hierin passen. De lijnen met de ambtelijke top en de politieke leiding zijn kort, dus je krijgt regelmatig de gelegenheid om jouw ideeën aan hen voor te leggen. Je draagt bij aan de verschillende budgettaire nota’s door het jaar heen, waaronder de Miljoenennota, en aan andere openbare stukken zoals Kamerbrieven. Tijdens Kamerdebatten werk je mee aan een vlotte beantwoording van vragen door de bewindspersonen. Ook help je mee om de bekendheid van (en het draagvlak voor) het Nederlandse begrotingsbeleid te vergroten, bijvoorbeeld door presentaties te geven.

Je doet binnen de afdeling veel praktijkervaring op met politiek en economisch actuele dossiers. Daarnaast moedigen we je aan om gebruik te maken van het uitgebreide opleidingspakket, waarmee je zowel inhoudelijke als vaardigheidstrainingen kunt volgen. De afdeling biedt daarom veel doorgroeimogelijkheden naar zowel financiële als beleidsfuncties.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Koersen we af op een sluitende begroting of moeten we bezuinigen? Hoe zorgen we dat geld beschikbaar is voor het oplossen van urgente vraagstukken? Kunnen we met het huidige schuldniveau de klappen van een volgende economische crisis opvangen? Aan dit soort vraagstukken werkt de afdeling Begrotingsbeleid.

Wij hebben binnen de directie Begrotingszaken een centrale rol in de besluitvorming over de begroting. Samen met andere directies bereiden we de minister voor op onderhandelingen en de daaropvolgende debatten in de Kamer. Wij zorgen ervoor dat de cijfers te allen tijde op orde zijn en toetsen plannen aan de begrotingsregels. Verder heeft de afdeling een spilfunctie bij het maken van de Miljoenennota en alle andere budgettaire nota’s aan de ministerraad, de Tweede Kamer en de Europese Commissie.

Naast de politieke hectiek heeft de afdeling ook een belangrijke strategische functie: wat zijn logische regels voor de begroting en hoe zorgen we ervoor dat ze gerespecteerd worden? Dit doen we onder andere via de invloedrijke Studiegroep Begrotingsruimte, die nieuwe kabinetten adviseert over de begrotingsregels en de financiële ruimte. Ook hebben we een belangrijke rol in de discussies over de financiering van de decentrale overheden en de Europese regels uit het Stabiliteits- en Groeipact. Verder denken we mee over de vormgeving van budgettaire instrumenten, zoals fondsen, risico- en garantieregelingen, en zorgen we ervoor dat die aan de eisen voldoen.

Regels werken alleen bij voldoende draagvlak. We zien het dan ook als onze taak om de bekendheid (en affiniteit) met het Nederlandse begrotingsbeleid te vergroten. Dit doen we onder meer door het geven van presentaties aan collega’s, studenten en buitenlandse belangstellenden. We dragen ook actief bij aan het lesprogramma van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Allard Postma, afdelinghoofd begrotingsbeleid

06-43033292

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Laura van Wageningen, HR adviseur

06-21000849

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Begrotingsbeleid (cijfercluster)

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Econoom

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker fiscaal beleid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd