Beleidsmedewerker begrotingsbeheer

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 november Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer RB 21-15
 • Plaatsingsdatum 14 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Begrotingszaken van het ministerie van Financiën in Den Haag beheert het koffertje waarin de minister op Prinsjesdag de Miljoenennota en de begrotingsstukken presenteert. Wil jij bijdragen aan de professionele financiële functie van onze Rijkoverheid en aan een financieel gezond Nederland? Wij zoeken een breed inzetbare collega om ons team van de afdeling Begrotingsbeheer te komen versterken in het financiële hart van het rijk.

Bij de afdeling Begrotingsbeheer, onderdeel van de directie Begrotingszaken, vormen jij en je collega’s een deskundig en resultaatgericht team. Het team van ongeveer twintig collega’s is de spin in het web van het begrotingsproces. Zo bepalen we de spelregels van het begrotingsproces en zijn we verantwoordelijk voor de coördinatie van de totstandkoming van de Miljoenennota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk. We zorgen ook voor het tijdig vullen van het koffertje met de Miljoenennota en begrotingsstukken.

Het zwaartepunt van jouw werk ligt bij de coördinatie van officiële begrotingsstukken waarbij je nauw samenwerkt met twee collega’s en met het systeem Tangelo / digitale auteursomgeving. Je hebt een zeer afwisselend takenpakket in deze functie. Daarnaast ben je breed inzetbaar en treed je op als vraagbaak op het terrein van begrotingsvraagstukken.

Je coördineert het Financieel Jaarverslag van het Rijk en het jaarlijkse Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Verder ontwerp je kaders die gelden voor begrotingen en jaarverslagen, waaronder de Rijksbegrotingsvoorschriften, en je ziet toe op de juiste toepassing van de regels. Je toetst begrotingen en jaarverslagen van de departementen en beantwoordt de vragen die zij hebben bij het opstellen van deze stukken. Tot slot volg je de ontwikkelingen op het terrein van informatievoorziening en de controlfunctie bij de departementen en draag je bij aan de beleidsvorming van de financiële functie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-Generaal Rijksbegroting
Het directoraat-generaal (DG) Rijksbegroting organiseert het begrotings- en verantwoordingsproces van het Rijk en stelt de rijksbegroting en budgettaire nota’s op, zoals de Miljoenennota. Het DG houdt toezicht op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en het financieel beheer van de departementen en daaraan gelieerde (uitvoerings)organisaties.

Directie Begrotingszaken
De directie Begrotingszaken heeft een centrale rol in de totstandkoming van de rijksbegroting, de Miljoenennota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Bij ons werk je aan een duidelijke en gezonde financiële huishouding en concernadministratie van het Rijk. Je bent deskundig op het gebied van het begrotings- en financieel beheer, het begrotingsbeleid en de kwaliteit van de financiële functie van het Rijk en daaraan gelieerde organisaties. Vanuit de kernwaarden - integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken - draag jij bij aan efficiënt, effectief en rechtmatig overheidsbeleid en aan een financieel gezond Nederland.

Afdeling Begrotingsbeheer
De afdeling Begrotingsbeheer is een professionele en resultaatgerichte afdeling van de directie Begrotingszaken. We bestaan uit ongeveer twintig fte en zijn de spin in het web van het begrotingsproces. Zo bepalen we de spelregels van het begrotingsproces (onder andere de Rijksbegrotingvoorschriften) en zijn we verantwoordelijk voor de coördinatie van de totstandkoming van de Miljoenennota en het financieel jaarverslag van het Rijk. We zorgen ook voor het tijdig vullen van de koffertjes met de Miljoenennota en begrotingsstukken. Dat doen we voor de Verantwoordingsdag op de derde woensdag in mei en voor Prinsjesdag op de derde dinsdag in september.

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de begrotings- en verantwoordingsstukken staat hoog in het vaandel. Met verschillende projecten dragen we bij aan het datagedreven samenwerken binnen de financiële functie van het Rijk. Voorbeelden daarvan zijn de site Rijksfinancien.nl en open data. Daarbij zorgt de afdeling Begrotingsbeheer voor juridische adviezen op het terrein van comptabele regelgeving (Comptabiliteitswet en lagere regelgeving).

Daarnaast spelen we een belangrijke rol bij de kwaliteit van de financiële functie van het Rijk. Een bepalende factor voor de kwaliteit van die functie is goed gekwalificeerd personeel. Medewerkers van de financiële functie zijn essentieel voor een effectieve en efficiënte totstandkoming van de Rijksbegroting. Zij vormen daar de spil van. Een belangrijk instrument dat zorgt voor goed gekwalificeerd personeel is het financialtrainee-programma.

Verder zijn we verantwoordelijk voor een aantal secretariaten van (inter)departementale overleggen in de financiële functie van het Rijk.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maurice Dister, plaatsvervangend directeur Begrotingszaken & afdelingshoofd Begrotingsbeheer

06-18307385

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Laura van Wageningen, HR adviseur

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Businesscontroller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur begrotingszaken

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 17 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner thesaurier-generaal

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd