Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaardenwetgeving

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 16 oktober
 • Vacaturenummer SZW-217
 • Plaatsingsdatum 23 augustus 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk en bestaansrecht voor iedereen in Nederland. Dat is waar jij als beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag aan bijdraagt. Met jouw kennis van (collectief) arbeidsrecht werk je mee aan een optimale arbeidsvoorwaardenwetgeving. Bij het ministerie zetten we ons in voor een land waar iedereen mee kan doen en waar mensen er voor elkaar zijn. Doe je mee?

Beleid dat voor iedereen werkt

De combinatie van de inhoud en het maatschappelijke belang maakt deze baan uniek. Ons werk staat in de actualiteit: CAO-nieuws is regelmatig de opening van de krant. Daarnaast is er frequent overleg met een veelheid aan sociale partners. Daarbij kan het gaan over voorgenomen nieuw beleid, de wijze waarop wetgeving in cao’s wordt opgenomen, maar ook over geschillen tussen partners over bijvoorbeeld de werkingssfeer.

Als beleidsmedewerker arbeidsvoorwaardenwetgeving heb je dan ook afwisselende taken. Je toetst diverse verzoeken aan de arbeidswet- en regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld gaan om verzoeken van cao-partijen om hun cao algemeen verbindend te verklaren of verzoeken tot verplichtstelling van deelname in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen. Zo draag jij bij aan een goede en bestendige bestaanszekerheid voor heel veel Nederlanders. Daarnaast houd je je onder andere ook bezig met het:

 • verzorgen van de afwikkeling van verzoeken om dispensatie en bedenkingen en het beoordelen van zienswijzen;
 • beoordelen van jaarverslagen van algemeen bindend verklaarde cao-fondsen;
 • behandeling van aanvragen van werkgevers voor werktijdverkorting;
 • bijdragen aan de beleidsontwikkeling rondom de uitvoering van arbeidsrechtelijke onderwerpen;
 • vertalen van het beleid en wetgeving naar de praktijk;
 • ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor decentrale sociale partners.

Bij de toepassing en uitwerking van de wetgeving ontstaat soms spanning tussen dat wat mogelijk is en dat wat de sociale partners, werkgevers en werknemers, graag willen. De kunst is dan om, zonder afbreuk te doen aan het geldende beleid en wetgeving, de spanning om te zetten in acceptatie. Daar speel jij een rol bij.

Wat voor jou verder interessant is? Je onderhoudt uiteenlopende contacten en bouwt op die manier een breed en relevant netwerk op. Zo schakel je onder meer met cao-partijen en -fondsen, onderzoeksbureaus en medewerkers van collega-directies of andere (overheids)instanties. De spin in het web van de behandeling van arbeidsrechtelijke procedures dat ben jij!

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Als beleidsmedewerker heb je een analytische instelling. Je gaat altijd voor het beste resultaat en functioneert goed onder druk. Zelfstandig en in teamverband werken gaat jou beiden goed af. Daarnaast heb je een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen waardoor je de juiste afwegingen maakt en weet wanneer je met collega’s, je leidinggevende of beleidscollega’s in overleg treedt.

Verder heb je:

 • een master-diploma rechtsgeleerdheid
 • kennis van of interesse in (collectief) arbeidsrecht
 • bij voorkeur ervaring met de behandeling van juridische procedures
 • goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatiebrief te vermelden.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een arbeidsvoorwaardengesprek. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de sollicitatieprocedure.
 • Wij omarmen hybride werken.
 • De vacature kan eerder sluiten wanneer de geschikte kandidaat is gevonden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op jouw afdeling, de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden, werk je samen met veertien collega’s. Ons werk wordt aan de hand van intervisie collegiaal getoetst. Dit doen we in een goede sfeer, waarin samenwerking en collegialiteit voorop staan. Je wordt bij ons met open armen ontvangen. Qua inwerkprogramma inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

De directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) is een hechte en sociale directie waarin we oog hebben voor elkaar en voor continue verbetering van werkprocessen en competenties. Niet direct in de politieke vuurlinie en parlementaire hectiek, wel midden in de dagelijkse cao-dynamiek, zichtbaar in de media en/of rechtbank. Ons werk heeft impact op miljoenen werkenden. Onze directie opereert op het snijvlak van beleid en uitvoering. We voeren wetten uit rondom collectieve arbeidsvoorwaarden. Meer informatie hierover vind je op www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

We zijn met dertig collega’s, verdeeld over drie afdelingen:

 • Collectieve Arbeidsvoorwaarden
 • Cao-onderzoek en Beleidsinformatie
 • Functioneel Beheer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van de Streek

Team Recruitment SZW

070 33 366 80

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Cao-onderzoeker

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Speechschrijver

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectsecretaris directie Gezond en Veilig Werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd