Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaardenwetgeving

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 6 juni
 • Vacaturenummer 21/22-02
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Dat is waar jij als beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag aan bijdraagt. Hier zet je je kennis van (collectief) arbeidsrecht in om te zorgen voor optimale arbeidsvoorwaardenwetgeving.

Je toets uiteenlopende verzoeken aan de arbeidswet- en regelgeving. Denk aan verzoeken van cao-partijen om hun cao algemeen verbindend te verklaren, bijvoorbeeld de cao voor Uitzendkrachten of de Bouwnijverheid. En aan verzoeken tot verplichtstelling van deelname in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen, zoals het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast verzorg je de afwikkeling van verzoeken om dispensatie en bedenkingen vanuit ondernemingen of sectoren en beoordeel je de zienswijzen die naar aanleiding daarvan kunnen worden ingediend. Ook buig je je over individuele verzoeken om vrijstelling van deelname aan bedrijfstakpensioenregelingen.

Dat je werkzaamheden afwisselend zijn, is duidelijk. En toch is er nog veel meer dat jij doet. Zo beoordeel je jaarverslagen van algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen. En, afhankelijk van je ervaring, draag je ook bij aan onze beleidsontwikkeling rondom de uitvoering van arbeidsrechtelijke onderwerpen. Je vertaalt het uitvoeringsbeleid naar casussituaties in de praktijk en ontwikkelt voorlichtingsmateriaal voor decentrale sociale partners. Denk aan mailings en websiteteksten over de toepassing van gewijzigde arbeidswetgeving, en aan praktische handreikingen die cao partijen kunnen gebruiken bij het indienen van verzoeken tot algemeen verbindend verklaring.

Periodiek rapporteer je over de voortgang van lopende procedures aan het management van de directie UAW of aan andere directies en je draagt bij aan het jaarplan. Wat verder interessant is? Je onderhoudt uiteenlopende contacten en bouwt zo een breed en relevant netwerk op. Zo schakel je met onder meer cao-partijen, cao-fondsen, onderzoeksbureaus, en medewerkers van collega-directies en andere (overheids)instanties. Dé spin in het web van de behandeling van arbeidsrechtelijke procedures; dat ben jij.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving is onderdeel van het directoraat-generaal Werk. De directeur-generaal Werk is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaaleconomische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken.

Onze directie opereert op het snijvlak van beleid en uitvoering. We voeren wetten uit rondom collectieve arbeidsvoorwaarden. Meer informatie hierover vind je op www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl

Onze bijna dertig collega’s zijn verdeeld over drie afdelingen:

 • Collectieve Arbeidsvoorwaarden
 • Cao-onderzoek en Beleidsinformatie
 • Registratie, Beheer en Informatie

Afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden
Jouw afdeling, de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden, telt inclusief het afdelingshoofd vijftien collega’s. Ons werk wordt aan de hand van intervisie collegiaal getoetst. Dit doen we in een goede sfeer, waarin samenwerking en collegialiteit voorop staan.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker Arbeidsvoorwaarden

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker arbeidsmigratie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatiemedewerker

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 18-20
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd