Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaardenwetgeving

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 10 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 21/21-05
 • Plaatsingsdatum 26 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben je geïnteresseerd in (collectief) arbeidsrecht? En wil je eraan bijdragen dat dit in Nederland goed geregeld blijft? Dit is je kans. Als beleidsmedewerker op de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden in Den Haag draag je bij aan het primaire proces van onze afdeling.

Dit houdt in dat je ingediende verzoeken toetst op basis van het geldende wettelijke kader en de beleidsregels. Dit zijn bijvoorbeeld verzoeken tot algemeenverbindendverklaring van cao’s, en verzoeken tot verplichtstelling van deelname in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen. Daarnaast verzorg je de afwikkeling van ingediende verzoeken om dispensatie, bedenkingen, zienswijzen en individuele verzoeken om vrijstelling van verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenregelingen.

Ook beoordeel je vanuit de optiek van derdenbinding jaarverslagen van algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen. Afhankelijk van je ervaring draag je ook bij aan onze beleidsontwikkeling. Zoals de ontwikkeling van uitvoeringsbeleid op basis van de geldende beleidskaders voor nieuwe cao- en pensioenthema’s. Je vertaalt het uitvoeringsbeleid naar operationele uitvoeringsrichtlijnen en ontwikkelt voorlichtingsmateriaal voor decentrale sociale partners. Dit houdt in dat je inhoudelijke content levert voor mailings, website en brochures.

Periodiek rapporteer je over de voortgang van het primaire proces. Je draagt ook bij aan het jaarplan. En verder interessant: je onderhoudt uiteenlopende contacten en bouwt zo een relevant netwerk op. Zo schakel je met onder andere cao-partijen, cao-fondsen, onderzoeksbureaus, en medewerkers van collega-directies en andere (overheids)instanties. Wil je meer inhoudelijke informatie? Kijk dan op uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
De directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving is onderdeel van het directoraat-generaal Werk. De directeur-generaal Werk is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaaleconomische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken.

Onze directie opereert op het snijvlak van beleid en uitvoering. We voeren wetten uit rondom collectieve arbeidsvoorwaarden. Meer informatie hierover vind je op www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Wij zijn met 26 medewerkers, verdeeld over drie afdelingen:

 • Collectieve Arbeidsvoorwaarden
 • Cao-onderzoek en Beleidsinformatie
 • Registratie, Beheer en Informatie

Afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden
Jouw afdeling, de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden, telt inclusief het afdelingshoofd vijftien medewerkers. Ons werk wordt aan de hand van intervisie collegiaal getoetst. Dit doen we in een goede sfeer, waarin samenwerking en collegialiteit voorop staan.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeksspecialist informatiegestuurd werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior subsidiemedewerker

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamleider businessondersteuning informatievoorziening

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)