• Den Haag
 • WO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • €3.091 - €5.586 (bruto)
 • Financieel / economisch, Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: DGBI_20240604_10/11a, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Wil jij een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland? Meewerken aan de transitie van de sector met de grootste CO2-reductieopgave? Jij staat ervoor aan de lat in Den Haag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zoekt een enthousiaste en gedreven (junior) beleidsmedewerker voor het team Klimaat, Analyse en Strategie (KAS) als onderdeel van de directie Verduurzaming Industrie. Als (junior) beleidsmedewerker in de directie Verduurzaming Industrie werk je aan het beleid voor de transitie van de industrie en draag je bij aan een van de belangrijkste opgaven van vandaag de dag. We werken toe naar een duurzame industrie in 2050: een industrie die klimaatneutraal én concurrerend is.

Team Klimaat, Analyse en Strategie van de directie Verduurzaming Industrie heeft een centrale rol binnen de directie. De verduurzaming van de industrie betreft een beleidsgebied dat stevig in beweging is onder meer door het ambitieuze klimaatbeleid van Nederland. De industrie dient verschillende publieke belangen en doelen, en de uitdaging is het beleid zo vorm te geven dat al deze belangen worden gediend. En dat in de context van heldere klimaatdoelen. Het team levert een belangrijke bijdrage aan dit beleid door met gericht advies te komen op basis van gedegen analyse, kennis en netwerk.

Zo gaat het team over de strategievorming en analyse voor de ontwikkeling en verduurzaming van de industrie. Dit bepaalt ons acteren op Europees, nationaal en eventueel regionaal niveau. Onderdeel daarvan is onder meer het uitvoeren of ondersteunen van analyses voor beleidsvorming en -evaluaties, het maken en uitvoeren van een onderzoeksagenda, het ontwikkelen en actueel houden van strategische en tactische doelen, monitoring van de verduurzaming van de industrie, en het opstellen van strategiedocumenten. Dat gaat breed om thema’s als vestigingsklimaat, verdienvermogen, doelstellingen, gezondheid en milieu. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de aansluiting op het algemene klimaatbeleid waarvoor het DG Klimaat & Energie primair verantwoordelijk is. Onderdeel daarvan is beleidsontwikkeling, het coördineren van o.a. de voorjaars- en augustusbesluitvorming voor de directie, en het voorbereiden en coördineren van overleggen van de DG en bewindspersonen op team overstijgende thema’s.

Je bent een inhoudelijke denker die zich graag verdiept in analyses en (cijfermatige) onderbouwing. Daarbij denk en werk je ook graag aan de beleidsmatige vertaling daarvan. Wat zeggen de rapporten en cijfers en wat betekent dit voor ons beleid? Jij houdt ons scherp vanuit de inhoud, kan snel schakelen tussen verschillende onderwerpen en weet deze ook met elkaar te verbinden.

De kwaliteit van het team staat of valt met goede samenwerkingsrelaties, bijvoorbeeld intern met andere directies binnen het directoraat-generaal (DG) Bedrijfsleven en Innovatie, als ook met het DG Klimaat & Energie en de directie Algemene Economische Politiek. Ook daarbuiten werken we intensief samen met andere departementen, onderzoeksinstellingen zoals het PBL en het CBS, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, en regionale overheden.

De onderlinge sfeer binnen het team en de Directie Verduurzaming Industrie is goed. We werken constructief en hard aan onze doelen. Hierbij staan we altijd met raad en daad voor elkaar klaar.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Onder grote politieke belangstelling werkt de Directie Verduurzaming Industrie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) toe naar een industrie die competitief is en blijft en die in 2050 klimaatneutraal en circulair is. En die bovendien positief bijdraagt aan een leefbaar Nederland. Liever een groene industrie hier dan een grijze elders. Dat doen we samen met de industrie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Vanuit de volle overtuiging dat de industrie het vliegwiel is voor de energie- en grondstoffentransitie: als het deze bedrijven lukt om te verduurzamen, maken we enorme sprongen met de CO2-reductie.

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland.

directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

De missie van het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie:
Het creëren van een uitmuntend ondernemersklimaat dat bedrijven in het algemeen en Topsectoren in het bijzonder in staat stelt succesvol, duurzaam en innovatief te ondernemen. Het DG B&I is binnen de Rijksoverheid hét aanspreekpunt voor ondernemers en onderzoekers met ambitie. Onze rol is het bedrijfsleven te ontzorgen, te stimuleren en nieuwe kansen te faciliteren voor innovatie en groei. Vanuit onze regierol zetten we ondernemers, onderzoekers en overheden in hun kracht om te bouwen aan maatschappelijke vraagstukken en concurrentiekracht. DG B&I maakt daarvoor gebruik van generieke instrumenten en intervenieert bij publieke en private partijen.

Door onze contacten in het land beschikken we over een netwerk van regionale sleutelfiguren die we beschikbaar stellen voor het gehele departement.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dax Boot, Teamleider Klimaat, Analyse en Strategie

06-5018 6828

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend strateeg verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker verduurzaming regionale industrie

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Internationale Zaken en Industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)