Beleidsmedewerker ambtsberichten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 13 april Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 63762566
 • Plaatsingsdatum 20 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als beleidsmedewerker bij de afdeling Ambtsberichten in Den Haag stel je kwalitatief hoogstaande algemene en thematische ambtsberichten op over veel verschillende landen en onderwerpen. Een hele interessante en belangrijke taak die jou de mogelijkheid geeft om je kennis en kunde in te zetten. Maar ook om je te verdiepen en verbreden, doordat je elke keer weer voor een ander land of thema verantwoordelijk bent.

Het ambtsbericht is een analyse over de politieke ontwikkelingen, veiligheids- en mensenrechtensituatie in een bepaald land, inclusief de vluchtelingen- en migratieproblematiek. De vragen van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) vormen de basis voor een ambtsbericht. Zij formuleren onderzoeksvragen in een ‘terms of reference’ die Buitenlandse Zaken beantwoordt in het ambtsbericht. Deze onderzoeksrapporten gebruikt JenV bij het vaststellen van het landgebonden asielbeleid.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gebruikt ambtsberichten in haar dagelijkse asielpraktijk. Het is dus belangrijk dat je met het ambtsbericht een heldere en juiste beschrijving neerzet. De afgelopen twee jaar hebben wij algemene en thematische ambtsberichten opgesteld over Turkije, Afghanistan, Eritrea, Ethiopië, Libië, DRC, Somalië, China, de Russische Federatie, Nigeria, Soedan, Syrië, Jemen, Irak en Iran.

Wat ga je doen?

 • Je schrijft per jaar twee ambtsberichten naar aanleiding van vragen van het ministerie van JenV en onderhoudt voor de werkzaamheden nauw contact met de IND, het Postennet en de regiodirecties. Voor het schrijven van een ambtsbericht maak je een dienstreis als de omstandigheden dat toelaten.
 • Je levert met jouw scherpe analyse een bijdrage aan conceptambtsberichten van collega’s door deze van commentaar te voorzien.
 • Je kunt ook worden ingezet voor andere werkzaamheden op het gebied van het beantwoorden van Kamervragen en burgerbrieven, de opvolging van Wob-verzoeken, het samenstellen van ne-bis-in-idem-brieven of andere asielgerelateerde taken.
 • Je kunt worden ingezet bij het opstellen van Europese landenrapporten door de European Asylum Support Office (EASO), als de werkzaamheden op het gebied van ambtsberichten hiervoor de ruimte bieden.
 • Je bent goed in staat onze producten en werkwijze intern en extern te presenteren, bijvoorbeeld aan rechtbanken, de IND en Europese collega’s.
 • Je onderhoudt een uitgebreid netwerk van (inter)nationale contacten, zoals buitenlandse country of origin-experts, EASO, academici en vertegenwoordigers van belangenorganisaties en ngo’s.

Brononderzoek en analyse

 • Je maakt duidelijke afspraken met je afdelingshoofd over de doorlooptijd, voortgang, risico’s en fasering en komt deze na.
 • Je maakt een planning, geeft prioriteiten aan, stemt deze af met het afdelingshoofd en signaleert afwijkingen tijdig.
 • Je bereidt je dienstreis voor in samenwerking met de ambassade en de regiodirectie (aanpak, uitvoering en realisatie, ophalen van de benodigde informatie door raadpleging van relevante en betrouwbare bronnen).
 • Je selecteert en ordent de relevante gegevens uit verschillende bronnen.
 • Je werkt je snel in nieuwe (landen)materie en werkomgevingen in.
 • Je integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe, bijvoorbeeld bij het actualiseren van ambtsberichten.
 • Je analyseert vragen vanuit verschillende gezichtsvelden.
 • Je luistert goed, vraagt door en kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden.

Review

 • Je legt je ambtsbericht voor ter review aan je afdelingshoofd, een naaste collega, de ambassade, de regiodirectie en verschillende partijen binnen JenV en de IND.
 • Je benut feedback en suggesties van anderen effectief.
 • Je staat open voor mogelijkheden om je product en je werkwijzen te verbeteren.
 • Je signaleert kansen voor verbetering en/of verandering.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante masteropleiding afgerond, bent op zoek naar een interessante uitdaging en je brengt frisse energie en enthousiasme met je mee.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het uitvoeren van onderzoek, liefst in de vorm van een publicatie.
 • Je hebt ervaring met werken in een internationale politieke of beleidsomgeving in een van de voor ons relevante landen, zoals op een ambassade of bij de VN.
 • Je hebt het liefst al relevante regiokennis en/of kennis van de asielprocedure.
 • Je teamspirit, gevoel voor humor en flexibiliteit komen goed van pas in een werkomgeving die aan verandering onderhevig is.
 • Je kunt opereren op het snijvlak van buitenlands beleid, binnenlandse politiek en de Nederlandse bestuursrechtelijke praktijk.
 • Je wordt enthousiast van het snel en inhoudelijk analyseren van veel informatie, complexe situaties en ontwikkelingen.
 • Je bent in staat om planmatig te werken, waarbij je rekening houdt met de beschikbare tijd (vier tot zes maanden, afhankelijk van de opdracht) en de vragen die het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt.
 • Je vindt het fijn om een zelfstandige rol te hebben in een onafhankelijke functie.
 • Je kunt een grote hoeveelheid bronnen snel en correct analyseren en deze goed tegen elkaar afwegen en verwerken in een ambtsbericht. Je kunt bovendien deze bronnen toetsen op relevantie en betrouwbaarheid.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van de Engelse taal, en liefst ook van het Frans.
 • Je kunt in een leuke, maar ook drukke en hectische omgeving, je hoofd koel houden en effectief blijven werken.
 • Dienstreizen maken naar landen met mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico, inclusief het volgen van een voorbereidende veiligheidstraining, is een mooi onderdeel van deze rol, maar vraag ook wat van jou.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring. Voor collega’s binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband is alleen een detachering mogelijk.

 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 24 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt uitsluitend solliciteren via de button ‘direct solliciteren’.
 • De selectieprocedure bestaat uit de briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een assessment. Na iedere fase bepalen we welke kandidaten we toelaten tot de volgende fase van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in de tweede helft van april, afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Ambtsberichten bestaat uit een afdelingshoofd, een medewerker individuele ambtsberichten, negen medewerkers algemene ambtsberichten en een managementassistent. Er is voor gekozen de afdeling formatief bij de directie Sub-Sahara Afrika (DAF) te plaatsen, maar de schrijvers werken ook voor andere regio’s zoals Azië, Europa en het Midden-Oosten. DAF telt zo’n 45 medewerkers, ingedeeld in drie afdelingen: de afdeling Ambtsberichten, DAF/WA: West Afrika en Hoorn van Afrika en DAF/MZ: Midden-Afrika en Oost- en Zuidelijk-Afrika. De meeste landenmedewerkers behandelen een of meerdere landen en zijn ook achtervang voor collega’s. Daarnaast beheren medewerkers thematische dossiers, zoals regionale organisaties, migratie, ontwikkelingssamenwerking, grondstoffen en economische diplomatie.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul van Oostveen, Waarnemend afdelingshoofd Ambtsberichten

070-3487744

Robert-Jan Siegert, Plv. Directeur DAF

070-3485528

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mark Schütz, Adviseur Werving & Selectie

070-3485757

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker onderwijs, werk en ondernemerschap

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Ouagadougou
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Financieel adviseur Financiële Service Organisatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker exportcontrole en strategische goederen

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd