• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 23 mei 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGWB 24-032, Plaatsingsdatum: 2 mei 2024

Schoon en gezond water is van levensbelang. Voor de mens en de natuur. We maken er ons drinkwater van, we recreëren er in, langs en op, we gebruiken het voor onze landbouw en industrie en het is leefgebied voor veel dieren en planten. Er is de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. Maar er is meer nodig om de kwaliteit op orde te brengen. De lozingen vanuit de rioolwaterzuiveringen spelen hierbij een belangrijke rol. In deze rol houd jij je bezig met het vertalen van de Europese richtlijnen voor stedelijk afvalwater naar onze nationale opgave. Kom jij ons helpen het water schoner te maken?

Hoe jij bijdraagt in je rol
De belangrijkste opgave is de vertaling van de nieuwe Europese richtlijn stedelijk afvalwater naar de nationale opgave. Jij zorgt er in deze rol voor dat de vereisten in de richtlijn op tijd worden vertaald naar de Nederlandse situatie. Hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe eisen hier goed gaan werken? Dat doe je samen met de stakeholders en de juridische afdeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Een bijzonder element van deze richtlijn is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Hiermee worden producenten van medicijnen en cosmetica medeverantwoordelijk gemaakt voor de financiering van de zuiveringen. De implementatie hiervan vraagt veel overleg met alle stakeholders om tot regelgeving te komen die in Nederland uitvoerbaar is en een significante bijdrage levert aan de verbetering van de waterkwaliteit. Hier ga jij mee aan de slag.


Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je werkt graag met een diversiteit van partijen aan een complex traject. Hierbij kun je moeiteloos schakelen tussen beleid, uitvoering en regelgeving. Je hebt je zaken graag op orde, gaat soepel met alle belangen om en bent zo een belangrijke schakel.

Geïnteresseerd? Solliciteer dan direct! Of wil je eerst wat meer weten? Dat kan ook. Neem eens een kijkje op de website van IenW en lees over de water en bodem opgaven. Je kunt natuurlijk ook bellen met Martin van Gelderen, afdelingshoofd Stoffen en Waterketen, via 06-15359657. Hij staat jou graag te woord.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zet je je graag in om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater en voor een beter gebruik van water en bodem? Dan ben je bij het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) aan het juiste adres. Bij DGWB werk je samen met zo’n 260 collega’s aan de bescherming van Nederland tegen hoogwater en aan een verantwoord gebruik en ruimtelijke ordening van de zee.

We sturen op een duurzaam en veilig gebruik van het water-bodemsysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte en dat ons blijvend kan voorzien van de juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op de juiste plaats. We geven richting en invulling aan klimaatadaptatie door de (internationale) klimaatopgaven te vertalen naar uitvoerbaar en toekomstbestendig beleid. Zo dragen we bij aan een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.

Directie Waterkwaliteit en Grote Wateren (WGW)
De directie Waterkwaliteit en Grote Wateren (WGW) stimuleert het duurzaam gebruik en de inrichting van water in Nederland. Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren en andere binnenwateren is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie.

De watervoorziening en ecologische kwaliteit van het water staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten en de opkomst van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater en drinkwater te beschermen. Voor de hele waterketen zijn er mogelijkheden om het gebruik te verduurzamen, door het juiste water voor het juiste gebruik te faciliteren.

Voor de grote wateren (IJsselmeer, Wadden en Zuidwestelijke Delta) pakken we samenhangende uitdagingen als klimaatverandering, bodemdaling en ruimtedruk vanuit een gebiedsgerichte aanpak op. Daarnaast dragen we bij aan de verbeterde doeltreffendheid van het bestuur en de besluitvorming van het waterbeheer.

Met zo’n 90 collega’s, verdeeld over de afdelingen Waterkwaliteit en Waterbeschikbaarheid, Stoffen en Waterketen en Grote Wateren en Bestuur werken we aan een mooier Nederland.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Martin van Gelderen, afdelingshoofd Stoffen en Waterketen

06-15359657

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nathalie Veen, Adviseur Werving & Selectie

06-10151705

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directiesecretaris

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsondersteuner schoon en emissieloos bouwen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker hernieuwbare brandstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd