Beleidsmedewerker aanpak financieel-economische criminaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van 2 jaar
 • Uren per week 32 - 40
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch, Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 september Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer BD19/DGRR/190231
 • Plaatsingsdatum 15 augustus 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

In Nederland worden jaarlijks miljarden euro’s uit drugscriminaliteit en fraude witgewassen. De Rijksoverheid zet (nationaal en wereldwijd) alles op alles om te voorkomen dat misdaad loont. Jij werkt als beleidsmedewerker op het terrein van de aanpak van financieel-economische criminaliteit mee het immense en complexe probleem van witwassen aan te pakken.

Het beleidsterrein ‘witwassen’ heeft in toenemende mate de aandacht van politiek en maatschappij. Recent is samen met het ministerie van Financiën het actieplan ‘witwassen’ opgesteld en in 2021 evalueert de internationale Financial Action Task Force (FATF) de inspanningen van Nederland op het tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme.

Voor het werk dat hieruit en uit andere initiatieven voortvloeit, hebben we extra menskracht nodig. Ook vanuit het programma antiondermijning is steeds meer behoefte aan inzet op de aanpak van witwassen. Daarom maken we graag gebruik van jouw juridische kennis en vermogen om complexe vraagstukken te analyseren en helder advies uit te brengen. Werk je graag aan een actueel, urgent en complex onderwerp dat de hele maatschappij raakt? Dan past deze functie bij jou.

Jij gaat als beleidsmedewerker aan de slag bij de afdeling Fraude en Ordening van de directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier zet jij je voor een periode van twee jaar in voor de aanpak van witwassen. Het zwaartepunt van jouw takenpakket ligt op de organisatieontwikkeling en going concern van de Financial Intelligence Unit. Dit is de overheidsinstantie waaraan alle meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties of zaken melden waarvan zij vermoeden dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van terrorisme. De Financial Intelligence Unit is daarmee een belangrijk onderdeel van de aanpak van witwassen.

De afdeling Fraude en Ordening kent vier clusters: Fraude, Witwassen afpakken en Anti-Corruptie, Verkeer en Gegevens en Ordening. Het zwaartepunt van jouw werk ligt bij een van deze clusters, maar je voert - net als veel van je collega’s - ook beleidstaken uit een ander cluster uit. Welke dat zijn hangt af van het werkaanbod en van jouw competenties.

Functie-eisen

 • Je beschikt over academisch niveau.
 • Je bent jurist of hebt affiniteit en ervaring met juridische vraagstukken.
 • Je hebt ervaring en affiniteit met beleidsontwikkeling en -advisering.
 • Je bent in staat om zelfstandig resultaten te behalen en hebt kwaliteit daarbij hoog in het vaandel staan.
 • Je kunt je schriftelijk en mondeling goed uitdrukken en hebt een goede antenne voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent initiatiefrijk, beschikt over een sterk analytisch vermogen en bent in staat om ook in geval van nieuwe vraagstukken in korte tijd succesvol te opereren.
 • Je kunt goed samenwerken met in- en externe partijen en hebt een flexibele werkhouding.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met beleid op het genoemde beleidsterrein.
 • Je komt met nieuwe oplossingen en ideeën en vindt het leuk om complexe vraagstukken te benaderen vanuit verschillende en soms onverwachte invalshoeken.
 • Je bent klantgericht en benut op het juiste moment het netwerk om organisatiedoelstellingen te bereiken.
 • Je bent organisatiesensitief en omgevingsbewust en kunt je werk goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur Voor de duur van 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Het gaat om een tijdelijke vacature voor de duur van twee jaar.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Fraude en Ordening (FenO) is met een team van ongeveer achttien medewerkers verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, de verkeershandhaving, de gegevensuitwisseling ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten en de strafrechtelijke handhaving op de domeinen van de vakdepartementen.

De bestrijding van financieel-economische criminaliteit omvat de aanpak van fraude, witwassen en corruptie. Voor de verkeershandhaving werken we onder andere aan nieuwe wetgeving om verkeersmisdrijven strenger te straffen, en onderzoeken we hoe we het boetestelsel kunnen optimaliseren. De afdeling zet zich daarnaast vanuit het opsporingsbelang in voor een optimale gegevensuitwisseling, zowel in nationaal als internationaal verband. Belangrijke onderwerpen op dit terrein zijn het beleid inzake dataretentie en het adresseren van nieuwe uitdagingen voor opsporing en vervolging als gevolg van technologische ontwikkelingen. Tot slot draagt FenO bij aan effectieve handhaving. Dit doen we door met vakdepartementen mee te werken aan handhaving van hun (ordenings)wetgeving, bijvoorbeeld op het terrein van milieuwetgeving.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) draagt bij aan het creëren van veiligheid. Dit doen we door het bevorderen van rechtshandhaving en het terugdringen van criminaliteit middels eigentijdse preventie, handhaving, opsporing en vervolging. Het beleid dat wij daarvoor maken past binnen de kaders van de rechtstaat en draagt waar nodig ook bij aan de vorming hiervan. Binnen deze kaders heeft het tot doel om het opsporing- en vervolgingsapparaat zo goed mogelijk in staat te stellen om zijn taak uit te oefenen. Belangrijke maatschappelijke beleidsthema's zijn ondermijning, drugsgerelateerde criminaliteit, financieel-economische criminaliteit, cybercrime en digitale opsporing, zedendelicten met de focus op (online) seksueel misbruik van kinderen en verkeersovertredingen. Naast de afdeling Fraude en Ordening bestaat de directie uit de afdeling Georganiseerde Criminaliteit en de afdeling Criminaliteit en Veiligheid. DRC is onderdeel van het directoraat-generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Philip Dekkers, Hoofd afdeling Fraude en Ordening

06-18609613

Peter Grob, Coördinerend Beleidsmedewerker

06-52877321

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marco Rehorst, Senior Beleidsmedewerker (vanaf 26 augustus)

06-10869905

Philip Dekkers, Hoofd afdeling Fraude en Ordening

06-18609613

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker verkeershandhaving

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Coördinerend financieel adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior vaktechnisch medewerker witwasbestrijding

Belastingdienst
 • Stand­plaats De Bilt
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling