• Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.774 - €5.135
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 8 december Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer RvR-BM
 • Plaatsingsdatum 16 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Waarom jij bij ons wilt werken:

 • Werken bij een mensgerichte organisatie met een maatschappelijk doel.
 • Een informele en collegiale werkomgeving met korte lijnen.
 • Volop professionele en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

De afdeling
De werkzaamheden van de afdeling Strategie en Beleid kunnen grofweg in drie onderdelen worden opgedeeld: het zorgdragen voor het functioneren en verbeteren van gesubsidieerde rechtsbijstand, het werken aan de stelselontwikkeling en het vergroten van de kennisontwikkeling (Kenniscentrum).

Strategie en Beleid heeft een spilfunctie binnen en buiten de Raad. De afdeling bekijkt wat wenselijk en haalbaar is vanuit de praktijk, politiek/bestuurlijk en op basis van wetenschappelijke en andere inzichten. Op basis daarvan adviseert de afdeling over te voeren beleid, voert projecten uit en evalueert.

De functie
Als beleidsmedewerker lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en voorbereiding van het strategische beleid van de Raad en aan de uitvoering van beleidsmatige activiteiten. Ook stel je beleidsnotities op en lever je input voor Kamerbrieven en de beantwoording van Kamer- of persvragen. Binnen lopende en nieuwe projecten vervul je de rol van trekker of projectleider.

Wat vragen wij?
Je beschikt over een afgeronde opleiding op WO-niveau en hebt relevante werkervaring. Je kunt zowel zelfstandig werken als samenwerken met andere professionals. Je kunt omgaan met onzekerheden binnen een complex en dynamisch speelveld en bent stressbestendig en resultaatgericht.
Je bent inhoudelijk gedreven om bij te dragen aan een betere toegang, aanbod en kwaliteit voor rechtsbijstand aan burgers. Je bent politiek en bestuurlijk sensitief. Je hebt aantoonbare ervaring met beleidsdossiers en –processen waarbij je met verschillende interne en externe stakeholders samenwerkte. Je hebt ervaring in projectmatig werken als projectleider, trekker of projectmedewerker.
Je kunt je snel inwerken en een oordeel vormen over een bepaald onderwerp. Je hebt een brede oriëntatie, ook buiten je eigen werkterrein. Je bent gewend aan een hoog tempo en bent besluitvaardig. Je kunt geluiden van binnen en buiten de Raad ophalen, doorgronden en samenbrengen. Je hebt goede mondeling en schriftelijke vaardigheden en bent aantoonbaar in staat om voor complexe beleidsvraagstukken helder nota’s, beleidsadviezen en voorstellen op te stellen voor het MT met aandacht voor de politieke, bestuurlijke, juridische en financiële context.
Je maakt gemakkelijk contact, je bent een netwerker, flexibel en stressbestendig.

 • Maand­salaris Min €3.774 Max. €5.135 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wat bieden wij?

 • Een informele en collegiale werkomgeving met korte lijnen.
 • Een leuke functie binnen een dynamische, veranderende en complexe omgeving waarin je een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling en te professionaliteit van de Raad.
 • Aandacht en ruimte voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een werkweek van 32-36 uur waarbij je het merendeel van de week thuis werkt. De standplaats is Den Bosch. In Utrecht beschikken we over een flexlocatie.
 • De functie is ingeschaald in schaal J (salaris van minimaal € 3.774,- en maximaal € 5.135,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur) conform de CAO Rechtsbijstand.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering (8,3%).
 • Veel aandacht voor vitaliteit en gezondheid van medewerkers zoals (tegemoetkoming in de kosten van) een sportabonnement, fietsplan, fit & fun activiteiten, leefcoach, etc.
 • Een goede balans tussen werk en privé (flexibel en hybride werken).
 • (Ergonomische faciliteiten om je werk thuis goed te kunnen doen (laptop, smartphone, bureau en beeldscherm).

Iedereen is welkom te solliciteren ongeacht gender, leeftijd of achtergrond. Bij de Raad zien we dat door het inbrengen van verschillende perspectieven en standpunten onze dienstverlening verder verbetert. Wel vragen wij een VOG te overleggen en leg je de ambtseed of -belofte af.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) is als zelfstandig bestuursorgaan een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk voor een belangrijke steunpilaar in onze democratische samenleving: gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. De Raad zorgt ervoor dat financieel minder draagkrachtige burgers toegang hebben tot goede en betaalbare rechtsbijstand en ondersteuning krijgen voor het oplossen van juridische problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door zo’n 7.000 advocaten en mediators die voldoen aan de voorwaarden om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen.

Naast de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voert de Raad ook een deel van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) uit. Bij de Raad werken zo’n 300 medewerkers verdeeld over de vestigingen Den Bosch en Leeuwarden, een aantal flexlocaties (waaronder Utrecht) en vier aanmeldcentra (kantoren van de IND waar de asielprocedure wordt doorlopen).

Het werkveld van de Raad is dynamisch. De wereld om ons heen verandert; de maatschappij wordt steeds complexer en burgers krijgen steeds vaker te maken met (juridische) problemen. Maar ook hoe mensen denken, communiceren en zich gedragen verandert. Dit vereist dat het rechtsbestel hierin meegroeit en daarmee ook de Raad. We kunnen ons werk alleen goed blijven doen door mee te gaan in de veranderingen. De Raad is dan ook volop in beweging; we optimaliseren onze werkprocessen, zoeken verbinding en bouwen nieuwe ICT-systemen. We werken aan versterking van het stelsel van rechtsbijstand en de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we door intern en extern intensief samen te werken, kennis te delen en ons toegankelijk op te stellen.
In alles wat we doen staat de burger centraal.

Organisatiecultuur
De medewerkers ervaren de Raad als een informele en betrokken organisatie met een collegiale sfeer. Er is ruimte voor gezelligheid, maar er wordt ook hard gewerkt. Er zijn korte lijnen tussen management en medewerkers. In de steeds veranderende wereld geeft de Raad uitvoering aan zijn wettelijke taken aan de hand van de vijf kernwaarden. De burger staat in alles wat we doen centraal. Het is het ‘waarom’ van onze organisatie. Om de burger centraal te kunnen stellen moeten we toegankelijk zijn in onze dienstverlening en ons handelen. Met toegankelijkheid verdien je vertrouwen. Vertrouwen maakt de weg open voor samenwerken. En alleen door samen te werken is het mogelijk professioneel te kunnen werken.

Er is veel aandacht voor de medewerkers. De directie geeft richting aan de organisatie en werkt hierbij nauw samen met een betrokken OR. De Raad stimuleert en waardeert het meedenken van alle medewerkers. Er wordt echt naar je geluisterd en je hebt daadwerkelijk impact.

Medewerkers kunnen - naast hun functionele takenpakket - ook een andere rol vervullen zoals preventiemedewerker, lid van een werkgroep of een activiteitencommissie. De Raad besteedt daarnaast veel tijd aan kennisverdieping en -verbreding via opleidingen en cursussen. Ook zetten we vaak onze eigen medewerkers als ervaringsdeskundigen in voor het geven van workshops.

Raad voor Rechtsbijstand

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Inge Piso, hoofd Strategie en Beleid

0618300220

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch medewerker

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Privacy Officer

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bestuursadviseur

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd