• Stand­plaats Emmeloord
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 40
 • Maand­salaris €4.000 - €5.300
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Agrarisch
 • Reageren voor 29 december
 • Vacaturenummer 1
 • Plaatsingsdatum 29 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Beleidsmedewerker bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en initiëren van nieuw beleid. Daarnaast houd je je bezig met het aanpassen van bestaande regelgeving op het gebied van teeltmateriaal. Je vertaalt de Europese regels naar werkbare regels voor alle niveaus: van keurmeesters en telers tot ministeries. Je werkt samen met veel stakeholders en hebt daardoor zowel interne als externe overleggen. Samen met het ministerie of de NVWA ben je betrokken in EU-verband. Inhoudelijk ben je betrokken bij verschillende processen en projecten. Hierbij maak je de vertaalslag van de regels voor implementatie en configuratie in de bedrijfssystemen. Ook initieer je nieuw beleid, bijvoorbeeld als je merkt dat de theorie en praktijk te ver uit elkaar liggen, of omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn binnen de teeltsector die vertaling naar beleid vragen. Je overlegt met alle betrokken partijen hoe de regels vormgegeven moeten worden. Dit met het doel de regels praktisch uitvoerbaar maken. Samen met drie beleidsmedewerkers en een bedrijfsjurist vorm je het team Keuringszaken. Daarnaast heb je veel contact met het proef- en controlebedrijf en collega’s van de klantenservice, automatisering, de buitendienst, het laboratorium en de onderzoekers.

"Vind je het leuk om zelfstandig dingen uit te zoeken en contact te leggen met allerlei niveaus in de organisatie en daarbuiten? Vind je het uitdagend dat er regelmatig werkzaamheden veranderen of tussendoor komen? Dan is dit een baan voor jou."

Voorbeeld uit de praktijk
"Het beleidsteamoverleg vindt maandelijks plaats met de beleidsmedewerkers, bedrijfsjurist, directeur, manager laboratorium, manager keuren en technisch coördinator van de buitendienst. Hoe pakken jullie dit aan?"

Tijdens het beleidsoverleg bespreken jullie verschillende onderwerpen. Ter voorbereiding zet je deze onderwerpen op papier, zodat mensen zich kunnen inlezen en het overleg efficiënter verloopt. Het is afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp hoe uitgebreid je dit doet. Als er verzoeken zijn binnengekomen om de beleidsregels aan te passen, bespreken jullie wat het advies gaat zijn. Zo is meteen bekend in hoeverre er draagvlak is binnen de organisatie. Daarnaast bespreken jullie wat de mogelijke wijzigingen vanuit de EU kunnen zijn, hoe jullie in de toekomst hiermee om willen gaan en wat de impact van deze wijzigingen op het dagelijks werk gaat zijn. Wanneer er na afloop nog vragen zijn over een bepaald onderwerp, dan wordt dit toegewezen aan een persoon. Vervolgens wordt dit via de mail of tijdens een volgend overleg teruggekoppeld aan het team.

Wat doe je?
25% Beleidsstukken lezen en zaken uitzoeken
25% Intern overleg
15% Extern overleg
15% Vragen van collega’s en externen beantwoorden
10% Overleg met adviesraad en vaste commissies
10% Overleggen voorbereiden

NAK

De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Deze wettelijke taak wordt vervuld in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gespecialiseerde keurmeesters voeren tijdens het seizoen alle keuringen uit die bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse exportproduct. De NAK beschikt over een hightech laboratorium waar grootschalige nacontrole op pootaardappelen wordt gedaan door toepassing van moleculaire onderzoekstechnieken. De NAK is de door de sector en overheid gevraagde partner voor onafhankelijke kwaliteitsborging in de akkerbouwketen. Daarnaast is en blijft het NAK-certificaat het keurmerk gebaseerd op onderscheidende kwaliteitseisen. Ook levert de NAK betrouwbare, actuele en transparante dienstverlening en informatie en is de keuringsdienst het kenniscentrum op het gebied van kwaliteit en regelgeving voor het uitgangsmateriaal in de sector.

NAK

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Laura van Bezouwen

06-21660761

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

NAK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Groepsleider Forensisch Centrum Teylingereind

Forensisch Centrum Teylingereind
 • Stand­plaats Sassenheim
 • Uren per week 28-36
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Justitieel Verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Pedagogisch Medewerker Forensisch Centrum Teylingereind

Forensisch Centrum Teylingereind
 • Stand­plaats Sassenheim
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd