Beleidsjurist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 24 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 48507
 • Plaatsingsdatum 3 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wil jij vanuit jouw juridische expertise een rol in spelen binnen het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)? Dan is deze vacature van jurist, met als standplaats Utrecht, echt iets voor jou. Het NIFP is het expertisecentrum voor forensische psychiatrie en psychologie. Het NIFP draagt bij aan een zorgvuldige rechtsgang, een effectieve uitvoering van zorg en behandeling in een justitieel kader en daarmee aan een veilige samenleving. 

Wij bieden een uitdagende veelzijdige functie. In deze functie ben je werkzaam in een divers team van ervaren en enthousiaste professionals. Dit zorgt voor een inspirerende en vooral afwisselende werkomgeving die je blijft prikkelen. Doel van de functie is het (beleids)juridisch adviseren van de directie, beleidsverantwoordelijke managers van de uitvoerende diensten en collega beleidsadviseurs. Als beleidsjurist beweeg je op het snijvlak van juridisch en beleidsmatig adviseren. Je adviseert over beleidsjuridische vraagstukken op het gebied van zorg, rapportage en indicatiestellingen. Veel vraagstukken gaan over informatie-deling en privacy in de zorg binnen een justitieel kader. Je begeleidt op juridisch vlak beleidsontwikkelingstrajecten en brengt relevante beleids-juridische ontwikkelingen in kaart. Je bent aangehaakt bij en beoordeelt in een vroeg stadium de effecten van wetsontwikkelingen aangaande het werkveld van het NIFP. Verder lever je met de beleidsmedewerkers input voor de beantwoording van Tweede Kamervragen etc. De beleidsjurist heeft ook een taak als het gaat om klachtafhandeling, WOO-verzoeken en AVG-verzoeken. Daarnaast maak je juridische kennis en inzichten vanuit complexe beleidsdossiers bruikbaar voor directie en collega’s.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is het expertisecentrum voor forensische psychiatrie en psychologie. Het is een landelijke dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid en valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). 
Het NIFP levert onafhankelijke psychiatrische, psychologische en somatische expertise (diagnostiek, zorg en advies) aan justitiële en maatschappelijke ketenpartners. De belangrijkste werkzaamheden van het NIFP zijn beoordelen, behandelen, indiceren, het ontwikkelen van kaders voor zorg en het ontwikkelen en borgen van kennis. Op deze manier draagt het NIFP bij aan een zorgvuldige rechtsgang, een effectieve uitvoering van zorg en behandeling in een justitieel kader en daarmee aan een veilige samenleving. 

De afdeling Beleid & Zorgsupport:
Vanuit onze expertise op het gebied van psychische en somatische gezondheidszorg binnen een justitieel kader zijn wij verantwoordelijk voor de beleidskaders en voor de randvoorwaarden van zorgverlening aan justitiabelen. Hierdoor kunnen de justitiële inrichtingen op uniforme wijze verantwoorde en integrale zorg leveren. Wij informeren en adviseren degenen met een sturingsverantwoordelijkheid, zowel uitvoerende diensten als de bestuurslagen over de geleverde kwaliteit en efficiëntie van zorg én hoe deze te verbeteren. Dit doen wij concreet door o.a. ontwikkelingen te signaleren en deze te vertalen naar de DJI situatie, de deskundigheid van zorgverleners en zorgmanagement te bevorderen en door de zorgverlening te monitoren. Door het leveren van medische adviezen op individueel niveau dragen wij bij aan de gezondheid van de justitiabele. Bij onze werkzaamheden zorgen we voor verbinding tussen de uitvoering, het hoofdkantoor en externe ketenpartners. Binnen de afdeling beleid & zorgsupport werken -naast de beleidsjurist- een collega beleidsjurist, enkele regio (GZ)- psychologen, medische adviseurs (artsen), een farmaceutisch adviseur, een tandheelkundig adviseur, beleidsadviseurs en ondersteunende medewerkers.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Groeneveld, hoofd Beleid en Zorgsupport

06-18609625

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema, senior adviseur Werving & Selectie

06-25095127

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementassistent

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 20-32
 • Salaris­niveau schaal 5,schaal 6
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Forensisch Psychiater (salaris € 10.376,-)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Zwolle en Den Bosch
 • Uren per week 16-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)