Beleidscoördinator Zeevaart / plaatsvervangend afdelingshoofd

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 27 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGLM 2020-002
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij richting helpen geven aan de verdere ontwikkeling van een veilige zeevaart, zowel nationaal als internationaal? Zoek jij een plek waar je leiding kunt geven aan een groep van enthousiaste en betrokken medewerkers? Weet jij ook ingewikkelde dossiers, zoals de modernisering van de Kustwacht, tot praktisch hanteerbare resultaten te brengen, en heb jij bovendien gevoel voor financiële en bestuurlijke kanten van vraagstukken? Dan is de functie van beleidscoördinator / plaatsvervangend afdelingshoofd Zeevaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat echt iets voor jou.

De afdeling Zeevaart richt zich op alle onderwerpen van de Nederlandse zeescheepvaart. Variërend van het beperken van de CO2-uitstoot en het creëren van een goed vestigingsklimaat voor de scheepvaartsector, tot het maken van internationale afspraken over de veiligheid van schepen en het meedenken over de consequenties van windmolens op zee. De afdeling kent drie taakvelden: milieu, economie en veiligheid, waarbij alle collega’s meedraaien in een of meerdere taakvelden.

Als trekker van het taakveld veiligheid voor de dagelijkse aansturing van de collega’s binnen het taakveld, en denk je met hen na over de koers en de belangrijkste uitdagingen. Ook zorg je ervoor dat collega’s het taakveld zien als dé plek om met elkaar te sparren en zaken over actuele veiligheidsonderwerpen af te stemmen. Voor hen ben jij inhoudelijk het eerste aanspreekpunt. Samen bespreken jullie de prioriteiten, de uitvoering van het werkprogramma en de uitputting van de begroting. Daarnaast heb je een aantal eigen dossiers. Welke dossiers dat zijn, wordt mede bepaald door de politieke en maatschappelijke actualiteit. Een voorbeeld is het coördineren van de acties en opdrachtverlening aan uitvoeringsorganisaties met betrekking tot scheepvaartmaatregelen door wind op zee. Of het coördineren van de beleidsmatige acties naar aanleiding van het ongeluk met MSC Zoe bij de Waddeneilanden in 2019 en het onderzoek van de Onderzoeksraad hiernaar. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de opdrachtverlening aan de Kustwacht. Voor je eigen dossiers verzorg je de politieke en bestuurlijke advisering, de contacten met de sector én de internationale afstemming

Je neemt regelmatig namens Nederland deel aan internationaal overleg, met name in Londen (Internationale Maritieme Organisatie), Brussel (EU) of Lissabon (European Maritime Safety Agency). Daarnaast ben je plaatsvervangend afdelingshoofd. Samen met het afdelingshoofd geef je sturing aan de afdeling Zeevaart, zoek je oplossingen voor knelpunten in capaciteit en het beheersbaar houden van de werkdruk, en heb je een bijzondere verantwoordelijkheid voor de financiering van de activiteiten van de afdeling. Bij afwezigheid van het afdelingshoofd neem je deel aan het MT Maritieme Zaken, aan overleggen met de maritieme sector en treed je op als voorzitter van het afdelingsoverleg.

Binnen het taakveld en de afdeling zorg jij voor een prettige werkomgeving waarin concrete resultaten worden bereikt, met oog voor de menselijke maat. Tot slot zorg je voor goede en effectieve werkrelaties met de andere onderdelen van Maritieme Zaken en van het ministerie. Dit vraagt om creativiteit, drive en bindend vermogen.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma.
 • Je hebt ruime ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt een goed oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, en weet deze effectief te vertalen in politiek en ambtelijk handelingsperspectief.
 • Je hebt minimaal affiniteit, en bij voorkeur ervaring, met het werken in een internationale context.
 • Je hebt affiniteit met de scheepvaartsector.
 • Je hebt ruime ervaring opgedaan in een voortrekkersrol in complexe vraagstukken.
 • Je hebt kennis van financiën binnen de overheid (IF, begrotingssystematiek).
 • Je hebt zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je legt gemakkelijk externe contacten, weet mensen voor je te winnen en kunt tegelijkertijd het organisatiebelang uitdragen en verdedigen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Maritieme Zaken maakt deel uit van het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken.

Onze werkzaamheden zijn verdeeld over drie afdelingen: Zeevaart, Binnenvaart en Vaarwegen en Zeehavens. Bij de afdeling Zeehavens staat ons zeehavenbeleid centraal. In deze afdeling zit ook het cluster security. De afdeling Binnenvaart en Vaarwegen richt zich op het beleid en de wetgeving voor de binnenvaart, in nauwe samenwerking met de Centrale Commissie van de Rijnvaart en de EU. Ook de aansturing van infrastructurele projecten voor onze Nederlandse vaarwegen valt onder deze afdeling. De afdeling Zeevaart richt zich op het beleid en de wetgeving voor de zeescheepvaart, met name binnen de Internationale Maritieme Organisatie. Dit betreft zowel de wereldwijd opererende Nederlandse vloot als het scheepvaartverkeer op de Noordzee.

De directie heeft een internationaal karakter. Veel medewerkers zijn regelmatig in het buitenland voor overleg in en met internationale organisaties en met collega’s uit andere landen over maritiem beleid en wetgeving.

De directie hecht veel belang aan persoonlijke ontwikkeling, en besteedt hieraan veel aandacht. Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Daarom willen we graag dat onze medewerkers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse samenleving, onder andere qua leeftijd, achtergrond, kennis en competenties.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Het ministerie van Infrastructuur is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ir. P.H.C.M. van Gurp

06 - 52 59 64 74

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer D. Murli

06 - 11 58 50 18

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker vergroening zeevaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker bemanningszaken binnenvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Stafadviseur internationaal belastingrecht

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)