Beleidscoördinator Samenleven

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer SZW-23-003
 • Plaatsingsdatum 10 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Samenleving en Integratie wil bijdragen aan een sociaal stabiele samenleving waar iedereen die in Nederland verblijft deel van uit maakt, aan kan bijdragen en gelijke kansen krijgt. Wij zijn op zoek naar een beleidscoördinator Samenleven die hier met enthousiasme aan wil werken en eigen ervaring en verfrissende inzichten inbrengt.

Op de directie werken mensen met verschillende culturele, etnische en religieuze achtergronden samen. Dat vinden we belangrijk. We zijn niet op zoek naar onszelf maar naar jou.

De directie werkt samen met overheidsorganisaties, maatschappelijke netwerken en werkgevers. Wat onze rol daarin is, verschilt per onderwerp. Het kan gaan om kennis, strategie, communicatie, coördinatie, regie en interventie.

Het team Samenleven heeft 3 belangrijke doelen: het bevorderen van samenleven van mensen met een verschillende achtergrond, het voorkomen van discriminatie naar herkomst, huidskleur en/of religie en het bevorderen van zelfbeschikking in gesloten gemeenschappen.

Het team onderneemt daarbij activiteiten die zich op de samenleving in zijn superdiversiteit richten, om het samenleven met elkaar te versterken, bijvoorbeeld via het doorbreken van stereotypen en vooroordelen en mentaliteitsverandering.

We zijn op zoek naar een robuuste beleidscoördinator die complexe vraagstukken om kan zetten in concrete vragen en handelingsperspectieven, het team met raad en daad op de verschillende dossiers terzijde staat en in samenwerking met externe partijen dossiers trekt en vormgeeft. Het komende jaar wordt vooral inzet gevraagd het mobiliseren van maatschappelijke partijen voor inzet op samenleven met elkaar vanuit het perspectief van de superdiversiteit, de opzet van de evaluatie van het VN-decennium voor mensen Afrikaanse afkomst (en later met het mogelijke vervolg hierop) en op de ondersteuning van de uitvoering van het Meerjarenplan Zelfbeschikking en de informatievoorziening hierover aan de TK.

Daarnaast help je bij het beantwoorden van Kamervragen en ingezonden brieven, internationale overleggen en het informeren en adviseren van de minister. Zijn er pieken in de dossiers van het team? Dan spring je bij.

Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie

Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Kennis van de thema’s waar de directie Samenleving en Integratie en het team Samenleven in het bijzonder zich mee bezig houden strekt tot aanbeveling.

 • Je hebt ruime beleidservaring in een politiek-bestuurlijke context.
 • Je bent omgevingsbewust: je staat in verbinding met de samenleving en bent in staat tot het benaderen van vraagstukken die in het team Samenleven aan de orde zijn vanuit een meervoudig perspectief.
 • Je hebt een vlotte pen en kan complexe en abstracte thema’s op een inclusieve en heldere manier formuleren.
 • Je hebt het vermogen om in samenwerking met team en externe partners effectieve beleidsinterventies te laten ontwikkelen en toepassen.
 • Je hebt wo-niveau.

Je wordt uitgenodigd om naast je sollicitatiebrief je visie te geven op vraagstukken die samenhangen met het samenleven in superdiversiteit en beleidsinterventies waarvoor het team Samenleven zou kunnen kiezen (max 1 A4).

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6786,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 13 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Wij staan voor gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat onze onbewuste associaties bij een kandidaat onbedoeld een selectiebeslissing kleuren, proberen we het proces zo veel mogelijk te objectiveren. Daarom ontvangen we graag een beknopte brief en cv van jou en maken we bij de selectiegesprekken gebruik van een gestructureerd interview. Hierbij worden aan de uitgenodigde kandidaten dezelfde vragen gesteld.

De inschaling op schaal 13 is afhankelijk van je eerdere ervaring.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Ben je een van-werk-naar-werkkandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via hrmwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling


Het doel van het directoraat-generaal (DG) Sociale Zekerheid en Integratie (DGSZI) is om in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties te werken aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving waarin mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen en in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven. En waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.

De directie Samenleving en Integratie (S&I) maakt deel uit DGSZI. S&I wil bijdragen aan een sociaal stabiele samenleving waar iedereen, die in Nederland verblijft, deel van uit maakt, aan kan bijdragen en gelijke kansen krijgt.

Het team Samenleven heeft drie belangrijke doelen: het bevorderen van samenleven van mensen met een verschillende achtergrond, het voorkomen van discriminatie naar herkomst, huidskleur en/of religie en het bevorderen van zelfbeschikking in gesloten gemeenschappen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Margreet Zeemering

06 542 03 862

Elif Uygur (Corporate recruiter)

06 296 56 943

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker Inburgering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur informatiebeveiliging

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)