Beleidscoördinator Kustwacht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 11 april
 • Vacaturenummer IW DGLM 23-086
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij de Kustwacht in staat stellen om haar belangrijke werk op de Noordzee te doen? Dan is de functie van Beleidscoördinator Kustwacht binnen de afdeling Zeevaart wellicht iets voor jou. In deze rol ben je het focal point binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de Kustwacht, werk je aan belangrijke vraagstukken zoals scheepvaartveiligheid op de Noordzee en ben je betrokken bij actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Solliciteer nu en werk mee aan de ontwikkeling van de Kustwacht en aan een veilige Noordzee! Standplaats van de vacature is Den Haag.

Wat ga je doen als Beleidscoördinator Kustwacht?
Nederland kent een lange historie als zeevarende natie en de zeescheepvaart is nog altijd van groot belang voor ons land. Met de grootste haven van Europa (Rotterdam), één van de drukst bevaren zeeën voor de deur (Noordzee) en een aanzienlijk aantal schepen onder Nederlandse vlag, doet ons land mee op het wereldtoneel. De zeevaart staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen en transities, zoals het toenemend aantal windparken in de aanloop naar 2050, het blijvend werken aan de veiligheid van koopvaardij, passagiers- en visserijschepen, en het verder versterken van de innovatie- en concurrentiekracht van de Nederlandse maritieme sector. Samen met een groot aantal partijen uit de sector, de kenniswereld en andere departementen zorgen we ervoor dat de zeevaartsector in Nederland en daarbuiten klaar is voor de komende decennia.

De Kustwacht is een samenwerkingsverband van zes ministeries met taken op de Noordzee. Die taken vallen onder drie noemers: handhaving, dienstverlening en maritime security. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opdrachtgever voor nagenoeg alle dienstverlenende taken van de Kustwacht. Daarbij kun je denken aan search and rescue (SAR), de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie voor schepen op zee en het gespecialiseerde brandbestrijdingsteam (MIRG) voor de Noordzee. Voor maritime security is Infrastructuur en Waterstaat samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) opdrachtgever. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is coördinerend bewindspersoon voor de Kustwacht.

Als Beleidscoördinator Kustwacht ben je verantwoordelijk voor een binnen het ministerie afgestemd geluid over de Kustwacht. Je hebt daarbij te maken met collega’s van de afdeling Zeehavens die werken aan maritime security, met collega’s van de directie Luchtvaart, en met collega’s van financiële en juridische zaken, de Inspectie Leefomgeving en Transport en vooral ook van Rijkswaterstaat. Je zit elke vier weken het interne afstemmingsoverleg voor waarbij je met genoemde collega’s de lopende zaken bespreekt. Interdepartementaal neem je deel aan diverse werkgroepen en (voor)overleggen. Je kruist daar de degens met collega’s van de ministeries van Defensie, Justitie en Veiligheid, Landbouw, Financiën en Economische Zaken en Klimaat. Je bereidt samen met de secretaris van de Raad voor de Kustwacht (een functie die bij Rijkswaterstaat belegd is) de bestuurlijke Kustwacht overleggen voor. Je bent opdrachtgever voor de dienstverlenende taken van de Kustwacht en je bewaakt het Kustwachtbudget van het ministerie. Je bereidt jaarlijks de aanbieding van het jaarverslag en het jaarplan van de Kustwacht aan de Ministerraad voor. Daarnaast sta je aan de lat om later dit jaar de werkzaamheden voor de Nota Maritieme en aeronautische noodhulp 2026-2030 op te starten.

Vanwege de huidige geopolitieke situatie bevindt de Kustwacht zich in een dynamische fase, waarbij uitbreiding van taken voor de hand ligt. Voor jou kan dit betekenen dat aan de genoemde taken nog zaken worden toegevoegd. Daarnaast kun je taken toebedeeld krijgen op het bredere beleidsterrein van scheepvaartveiligheid op de Noordzee.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen. Er heerst een open sfeer binnen de directie, waar hard wordt gewerkt en veel wordt gelachen. Iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad om bij te springen als dat nodig is.

 • je hebt een afgeronde universitaire opleiding, bijvoorbeeld in een nautische, technische of bestuurskundige richting;
 • je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, het ontwikkelen van beleid en regelgeving, maar ook in het omgaan met, en zo mogelijk ook de aansturing van, een uitvoeringsorganisatie;
 • je hebt affiniteit, en mogelijk enige ervaring met de maritieme sector

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen

 • je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • je bent initiatiefrijk en samenwerkingsgericht, kunt in korte tijd een goed in- en extern netwerk opbouwen en onderhouden, en weet inhoud en mensen te verbinden;
 • je bent een stevige persoonlijkheid, die zich goed staande weet te houden in een divers krachtenveld;
 • je herkent politieke en bestuurlijke gevoeligheden, en weet hierop te acteren;
 • je bent flexibel, doorziet snel de grote lijnen zonder de details uit het oog te verliezen, en bent in staat om snel verschillende standpunten en belangen te analyseren en te vertalen in concreet handelingsperspectief.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

 • het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces;
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • de eerste selectiegesprekken vinden plaats in de week van 17 en 24 april 2023.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden van de directie Maritieme Zaken zijn verdeeld over drie afdelingen: Zeevaart, Binnenvaart en Vaarwegen, en Zeehavens. Jij werkt binnen de afdeling Zeevaart. Onze afdeling, waar momenteel ruim twintig collega’s werken, richt zich op alle onderwerpen van de Nederlandse zeescheepvaart. Zoals de veiligheid van zeeschepen en de kustwateren, innovatie en verduurzaming van de zeescheepvaart, en de concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme sector. Het werk is zowel nationaal als internationaal gericht. Zo werk je enerzijds met collega’s van andere departementen (zoals EZK, Defensie of JenV), uitvoeringsorganisaties als Rijkswaterstaat en de Kustwacht, en maritieme sectororganisaties, en anderzijds in internationale gremia als de Europese Unie (incl. het Europees agentschap voor de veiligheid van de zeevaart: EMSA) en de International Maritime Organization, de VN-organisatie voor de zeescheepvaart. De afdeling kent momenteel drie clusters: Economie, Milieu en Veiligheid. Daarnaast is er een programmateam dat zich richt op de Klimaattransitie Zeevaart. Jij bent vooral actief binnen het cluster Veiligheid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martin Koopmans, plaatsvervangend afdelingshoofd

06-15359755

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Baris Karabulut, adviseur Werving en Selectie

06-44952767

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend Afdelingshoofd/ Clustercoördinator Veiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker klimaattransitie zeevaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker zeevaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd