Beleidsadviseur Vitaal Platteland (36 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 23 juli
 • Vacaturenummer 0.1365
 • Plaatsingsdatum 5 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij bent, samen met collega’s, verantwoordelijk voor de gemeentelijke belangenbehartiging en dienstverlening op het thema Vitaal Platteland.

Opgaven vitaal platteland:

Nederland staat voor grote opgaven op het terrein van voedselproductie, klimaat, waterveiligheid, circulaire economie, biodiversiteit en energie. In het landelijk gebied komen al deze opgaven samen. Ditzelfde platteland heeft daarbij op veel plaatsen te maken met bevolkingskrimp en brede leefbaarheidsopgaven. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende en gebiedsspecifieke benadering van onder meer economische, ecologische en leefbaarheidsaspecten van het platteland. Een benadering waarin bestuurslagen samenwerken, met elkaar en met andere maatschappelijke partijen.

Tegelijkertijd speelt de stikstofcrisis. De Raad van State heeft in mei 2019 aangegeven dat ‘toestemming vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, in strijd is met Europese natuurwetgeving’. De uitspraak betekent dat sommige projecten geen doorgang kunnen vinden en dat het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen moeizaam en complex is of in het geheel niet lukt.

Wat ga je doen?
Vanuit de VNG bevorder je een structurele integrale aanpak. Hierbij speel je in op de politieke besluitvorming in Den Haag, op veranderingen in de maatschappij en de publieke opinie voor zover die van invloed zijn op het functioneren van gemeenten. Je bouwt en onderhoudt diverse gemeentelijke netwerken en je kunt goed overweg met de “Haagse” partijen, zoals ministeries, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en belangenverenigingen. In dat krachtenveld werk je aan lopende en nieuwe beleidsvraagstukken die relevant zijn voor gemeenten.

Natuurlijk werk je ook met gemeenten en departementen samen om het sectorale beleid op het gebied van landbouw en natuur uitvoerbaar te maken in de praktijk. Dat kan zijn door kennisuitwisseling en/of belangenbehartiging.

Functie-eisen

Wat neem je mee?

 • Jij bent een sociale adviseur die bedreven is in belangenbehartiging en strategische communicatie in het politiek-bestuurlijke krachtenveld;
 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding;
 • Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen de fysieke leefomgeving;
 • Je hebt ervaring met het werken bij of met gemeenten;
 • Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in het werkveld;
 • Je houdt overzicht in een complex netwerk en een veelheid van thema’s;
 • Je kan op basis van gemeentelijke ervaringen, een strategische inzet formuleren en uitvoeren;
 • Je legt verbanden tussen onderwerpen en kan vanuit daar bredere/ samenhangende standpunten en adviezen formuleren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Jouw salaris bedraagt maximaal € 5.039,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (VNG- schaal 11). Daarnaast is de inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring met daarbij mogelijk plaatsing in een aanloopschaal;

 • Maand­salaris Min € Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Wat bieden wij?

 • Je krijgt een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op vast (bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden);
 • • Je krijgt een individueel keuze (IKB) budget. Dit budget bedraagt in totaal 16,3% van jouw salaris en is opgebouwd uit het vakantiegeld van 8% en de eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Je wordt ingedeeld in het generieke functieprofiel van Expertise en Advies B. Deze functie behoort in het generieke functiegebouw tot de functiefamilie Expertise en Advies;
 • Jouw overige arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels afgestemd op die van de Rijksoverheid;
 • Detachering vanuit een gemeente is mogelijk, dan blijven je arbeidsvoorwaarden conform je eigen cao/rechtspositie.

Bijzonderheden

De VNG hecht waarde aan het vergroten van diversiteit binnen de organisatie. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van de VNG, waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften van onze leden, de gemeenten. Kandidaten die hieraan bijdragen nodigen wij van harte uit om te solliciteren.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je maakt onderdeel uit van Team Leefomgeving (20 collega’s). Dit team werkt in gezamenlijkheid aan de opgaven bouwen en wonen, vitaal platteland, omgevingskwaliteit, milieu, afval & circulaire economie, mobiliteit, ruimte, klimaatadaptie & water en regionale economie.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Wie zijn wij en waar zijn wij trots op?
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 352 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou!

Wij zijn trots op de bevlogenheid en betrokkenheid van onze collega’s. Onze collega’s waarderen de VNG ook als werkgever. Dit bleek ook uit het MedewerkersOnderzoek 2019. We werden beloond met twee sterren en het Beste Werkgevers Keurmerk 2019-2020 (Effectory en Intermediair). Als trotspunten kwamen uit het onderzoek naar voren: dienstbaarheid, samenwerking, eigenaarschap, verbinden en de maatschappelijke meerwaarde!

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nicole van Eeden

06 – 39182578

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Digitale Overheid (32 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsadviseur Samenleving

Gemeente Montfoort
 • Stand­plaats Montfoort
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Verkeer

Gemeente Leiden
 • Stand­plaats Leiden
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd