Beleidsadviseur Mobiliteit

Provincie Noord-Holland

 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.403 - €4.862
 • Vacaturenummer BEL-MOB-3311-10
 • Plaatsingsdatum 5 juli 2019

Functie­omschrijving

Hoe ziet de toekomst van mobiliteit in Noord-Holland eruit? Hoe maken we mobiliteit duurzamer en waar moeten we in investeren? Als beleidsadviseur bij de sector Mobiliteit buig jij je over deze en andere vraagstukken. Je brengt voor jouw dossiers kennis, beleid en uitvoering samen en advi-seert het college van Gedeputeerde Staten over strategische keuzes. Als beleidsadviseur Mobiliteit ben je voor zowel interne als externe partijen (het Rijk, Vervoerre-gio, gemeenten, bedrijven) het eerste spreekpunt. Je vertaalt politieke uitgangspunten naar maat-schappelijke effecten. Daarnaast organiseer je de aanpak en werkwijze om deze effecten te berei-ken. Je ontwikkelt activiteiten en projecten vanuit de hoofdopgave en je voert deze samen met collega’s of zelfstandig uit. Je ondersteunt de sectormanager bij de strategievorming en algemene aanpak. De vraagstukken bevinden zich in een groot en complex speelveld, en zijn van strategisch belang voor de provincie. Je voert overleg met interne en externe partijen, ontwikkelt en schrijft voorstel-len voor de portefeuillehouder, het college en de Staten. Je bevordert acceptatie voor de opgave bij betrokken partijen. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van de be-nodigde kennis en het netwerk. Je draagt actief bij aan de monitoring en rapportage over de voort-gang van de opgave, zowel aan GS, PS als aan het Rijk. Je stuurt en creëert draagvlak, zodat de op-drachtgever geheel kan vertrouwen op jouw kwaliteiten bij het behalen van resultaten. Je advi-seert het college van Gedeputeerde Staten, in het bijzonder de portefeuillehouder Mobiliteit.

Functie-eisen

• Minimaal HBO+/Academisch werk- en denkniveau, studies als bedrijfskunde in combinatie met verkeerskunde, (verkeers)planologie strekken tot aanbeveling. • Minimaal 5 jaar ervaring op één of meerdere inhoudelijke beleidsterreinen. • Vaardigheden in het leiden van (deel)programma’s en opstellen van adviezen en rapportages zijn een vereiste. • Vaardigheden in het omgaan met social media is een vereiste. Je kwalificeert jezelf op vooral de competenties omgevingsbewustzijn, bestuurlijke effectiviteit, resultaatgerichtheid en initia-tief.

Arbeids­voorwaarden

 • Maand­salaris Min €3.403 Max. €4.862 (bruto)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individuele Keuze Budget van circa 22% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Verder krijg je alle ruimte om je talent verder te ontwikkelen.

Bijzonderheden

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Bij indiensttreding vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Beleid is verantwoordelijk voor alle beleidsontwikkeling bij de provincie. Van economie en cultuur tot en met infrastructuur en grondbeleid. De directie werkt integraal en veelal project- en programmamatig om tot een goede belangenafweging en advisering voor het College van Ge-deputeerde Staten (GS) te komen. De cultuur en werkwijze is innovatief, risiconemend en oplos-singsgericht binnen de door GS en concern gestelde kaders. De medewerkers van Beleid kenmer-ken zich door een flexibele instelling en zijn op diverse vakgebieden inzetbaar. De beleidsomgeving van de sector Mobiliteit, onderdeel van de directie Beleid, is volop in bewe-ging. Bij de sector Mobiliteit zetten we ons iedere dag in om het mobiliteitssysteem in Noord-Holland veiliger, slimmer en duurzamer te maken. Dit doen we onder meer met brede bereikbaar-heidsprogramma’s en projecten waaronder de investeringsagenda openbaar vervoer. Hierin draag je als programmamanager de verantwoordelijkheid over het Uitvoeringsprogramma van de Investeringsagenda OV 2020. Doel van dit programma is de snelheid en betrouwbaarheid van het OV te verbeteren met als doel efficiënt met de beschikbare exploitatiemiddelen om te gaan. Een ambitieus programma, omdat veel projecten zich op gemeentelijk grondgebied bevin-den. Wegbeheerders van gemeentelijke wegen moeten vaak een afweging maken tussen door-stroming van het autoverkeer, veiligheid fiets en doorstroming van het openbaar vervoer. Hier-door moet er inhoudelijk en procesmatig intern en extern goed op elkaar afgestemd worden. Naast het programmamanagement krijg je als beleidsmedewerker de kans om je verder te ontwik-kelen door mee te denken over de integrale beleidsontwikkeling samen met andere beleidsterrei-nen. Je zorgt ervoor dat verschillende visies op elkaar worden afgestemd brengt beleidsterreinen met elkaar in verband en zorgt ervoor dat de resultaten zichtbaar gemaakt worden voor het be-stuur en de inwoners. De exacte onderwerpen waar je je mee gaat bezighouden zijn mede afhan-kelijk de uitwerking van het coalitieakkoord.
Wil jij samen met collega’s bouwen aan de toekomst van ruim 2,5 miljoen Noord-Hollanders? Bij de provincie Noord-Holland werk je onder andere aan technologische innovaties, slimme infrastructuur, energietransitie en natuurontwikkeling. Zo lever je een bijdrage aan de samenleving! Bij de provincie werk je bovendien aan jouw éigen toekomst. Je krijgt de ruimte voor het ontwikkelen van jouw talenten, ambities en persoonlijke groei. Net als de provincie ben je voortdurend in beweging en maken we samen het verschil.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ruurd Postma team coördinator Mobiliteit

(023) 514 3403

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

de Service Desk, Info Personeel

(023) 514 5606

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Provincie Noord-Holland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur mobiliteit & Infrastructuur

Provincie Noord-Holland
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 25 september

Objectbeheerder landschap en milieu

Provincie Noord-Holland
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch manager

Provincie Noord-Holland
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd