Beleidsadviseur inclusief leiderschap

Directoraat-generaal Douane

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 10 december Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 1199001
 • Plaatsingsdatum 19 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Inclusief leiderschap staat als thema hoog op de agenda bij de Douane. Om dit te realiseren kunnen we jouw enthousiasme, expertise en doorzettingskracht goed gebruiken. Als beleidsadviseur adviseer, informeer en ondersteun je het management op het gebied van inclusief leiderschap. Tevens lever je een inhoudelijke bijdrage aan de visie ontwikkeling op leiderschap en monitor je de realisatie van de gemaakt afspraken. Zo draag je zowel inhoudelijk als procesmatig bij aan een inclusieve werkomgeving voor iedereen bij de Douane.

Dit doe je bij de Douane
Samen met de collega’s van het meerjarenprogramma Leiderschap en Cultuur werk je aan de ontwikkeling van inclusief leiderschap bij de Douane. Daarnaast werk je nauw samen met de collega’s van het dossier Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie op het raakvlak van inclusie en bewustwording. Je leidt inhoudelijk hieraan gerelateerde thema’s in goede banen, brengt inhoud en belangen bij elkaar en bewaakt de voortgang. Ook betrek je de juiste mensen en organisatieonderdelen bij vraagstukken en koppel je dit desgewenst aan ontwikkelinstrumentaria.

Jouw taken:

 • Je ontwikkelt strategische en tactische ontwikkelings- en verandertrajecten rondom inclusiviteit.
 • Je maakt de vertaalslag van (inter)departementale kaders naar beleid en uitvoering.
 • Samen met het lijnmanagement werk je doelstellingen uit en zet je ondersteunende instrumenten op.
 • Je onderhoudt contact met de collega’s van de relevante beleidsvelden.
 • Je signaleert wat er beter kan en hoe het beter kan.
 • Je vertaalt behoeften naar beleid, processen en uitvoering.
 • Je stimuleert leiderschapsontwikkeling binnen de Douane.

Een bijzondere baan, omdat …

 • je werk van grote invloed is op de werkcultuur bij de Douane in het hele land
 • je veel vrijheid hebt om mee te denken over verbeteringen binnen de organisatie
 • de functie helemaal nieuw is en er dus volop ruimte is voor creativiteit en nieuwe ideeën

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving 
‘Als beleidsadviseur schaak je op meerdere borden, heb je te maken met verschillende belangen en denk je mee bij strategische en tactische ontwikkelingen en keuzes. Mijn uitdaging? Goed en in verbinding omgaan met deze dimensies en de hectiek die dat soms met zich meebrengt!’ Richard, programmamanager Leiderschap en Cultuur bij de Douane.

 • Je hebt hbo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt kennis van diversiteit en inclusie en/of leiderschapsontwikkeling.
 • Je hebt ervaring met bedrijfsvoering en beleidsmatige processen binnen een dynamische organisatie.
 • Je hebt uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Jouw competenties 

 • omgevingsbewustzijn
 • overtuigingskracht
 • plannen & organiseren
 • analyseren
 • creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor bepaalde functies is een screening voor een VOG politiegegevens (VOG P) van toepassing. Als de vereiste VOG niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Werknemers die op een luchthaven gaan werken, moeten (waar van toepassing) ook een veiligheidsonderzoek ondergaan. Een 'verklaring van geen bezwaar' is dan ook een vereiste.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Op 13 december wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • In de week van 19 december vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst, Douane of Toeslagen die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Directoraat-generaal Douane

Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Danielle Verburg, Teamleider

06 - 21 48 92 43

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rodrey Fuzzally, adviseur Werving & Selectie

06 - 13 38 98 56

Solliciteren?

Directoraat-generaal Douane nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business controller Douane

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

HR-adviseur Douane

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker financiële administratie Douane

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd