Beleidsadviseur huiselijk geweld en schadelijke praktijken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 3 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-684(DMO)
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Wil jij in teamverband bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor kwetsbare inwoners die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of schadelijke praktijken? Als beleidsadviseur huiselijk geweld en schadelijke praktijken speel jij hier een cruciale rol in

“Als beleidsmedewerker schadelijke praktijken heb je een belangrijke rol om kwetsbare personen te beschermen. Door onder andere de samenwerking met vele experts en ervaringsdeskundigen uit gemeenschappen waar schadelijke praktijken voorkomen, maken het een levendig beleidsdossier. Geen dag is hetzelfde.” Vangelise Mills

Als beleidsmedewerker ga je aan de slag om de aanpak van huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties verder vorm te geven en tot uitvoering te brengen. Dat doe je vanuit het team Samenwerken, Toegang en Professionalisering (STP) dat onderdeel is van de directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een van de meest ernstige en grootschalige maatschappelijke problemen in onze samenleving. Onderzoek toont aan dat een half miljoen mensen in Nederland per jaar slachtoffer worden van een vorm van huiselijk geweld. In gezinnen of relaties waar geweld plaatsvindt, is het vaak moeilijk om het geweld te stoppen. Ook wanneer er hulpverlening is, blijft het oplossen van een geweldssituatie ingewikkeld. Het is daarom belangrijk dat maatschappelijke partners op landelijk, regionaal en lokaal niveau samenwerken om geweldssituaties te voorkomen en te bestrijden.

Jij gaat werken aan beleid om geweld in afhankelijkheidsrelaties tegen te gaan. Hiervoor werk je samen met jouw team, diverse VWS-directies, collega’s bij andere ministeries (zoals met het ministerie van Justitie en Veiligheid, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ministerie van Buitenlandse Zaken) en verschillende veldpartijen (zoals gemeenten en Veilig Thuis). Denk aan het voorbereiden van een bewustwordingscampagne, het komen tot onderzoek en het via subsidies (laten) ontwikkelen van scholing voor professionals.

De Rijksoverheid werkt samen met gemeenten aan het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Specifieke aandacht binnen deze aanpak is het tegengaan van schadelijke praktijken, zoals vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. In het huidig Regeerakkoord zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over een meldplicht bij schadelijke praktijken en verbod van maagdenvlieshersteloperaties. Met deze onderwerpen ga jij als beleidsmedewerker aan de slag en denk je na over de aanpak voor de komende jaren.

Als beleidsmedewerker schrijf je nota’s aan de bewindspersonen of brieven aan de Kamer. Ook wordt van je gevraagd om, samen met financieel en juridische collega’s, de financiële en juridische aspecten van jouw thema’s te organiseren. Het is fijn als je hier al ervaring mee hebt. Als dat niet zo is, bieden we je de ruimte om dit te leren. In je werk heb je te maken met politieke wensen en verschillende, soms tegengestelde, belangen. Dit alles doe je met oog voor de rol van VWS ten opzichte van andere partijen. Je bent daarbij in staat om in samenwerking met verschillende partijen resultaten te bereiken.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Iedereen gezond en wel in een inclusieve samenleving. Dat is waar we als DMO aan werken en dat is ook wat ons bindt. We zijn gedreven ambtenaren die hun vak verstaan en die in hun manier van werken meebewegen met wat de samenleving, de politiek en de ambtelijke leiding van ons vragen. Tegelijkertijd durven we tegenspraak te geven en kritisch te zijn. Samenwerken met gemeenten en onze maatschappelijke partners en op basis daarvan onze bewindspersonen goed adviseren, zien wij als onze corebusiness.

De directie heeft een brede verantwoordelijkheid die voor een belangrijk deel voortvloeit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015): het bevorderen van de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van mensen die daar door hun beperking zelf (nog) onvoldoende toe in staat zijn. In dit licht creëert DMO de randvoorwaarden voor gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties die werken aan het verwezenlijken van deze doelstelling. Al deze partijen werken aan ondersteuning ‘op maat’, rekening houdend met individuele omstandigheden, mogelijkheden en beperkingen van mensen. Die ondersteuning kan heel divers zijn, bijvoorbeeld een hulp in het huishouden, dagbesteding, een rolstoel of een traplift, maar ook opvang vanwege onveiligheid thuis of dakloosheid.
Naast het beleid rondom de Wmo 2015 is DMO ook verantwoordelijk voor een aantal bredere thema’s, zoals de implementatie van het VN-verdrag handicap, eenzaamheid en het beleid voor oorlogsgetroffenen en herinnering WO II.

Het team samenwerken, toegang en professionalisering (STP) werkt naast het thema Geweld in afhankelijkheidsrelaties aan thema’s rondom de gemeentelijke toegang en heeft daarbij onder meer de lokale teams, zorg en veilig, samenwerking tussen het medische en het sociaal domein, cliëntondersteuning met speciale aandacht voor mensen met een beperking die ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fleur Tack, coördinator team Samenwerken

06-21160335

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur toegang maatschappelijke ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker weerbaarheid zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd